ДП «НАЕК «Енергоатом» - 20 років на енергоринку України

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створене у жовтні 1996 року. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт та 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

Основна мета діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» – збільшення виробництва електроенергії та коефіцієнта використання встановленої потужності АЕС за умови постійного підвищення рівня безпеки експлуатації.

Постановою Кабінету Міністрів №1268 «Про створення НАЕК «Енергоатом» на Компанію було покладено виконання таких завдань:   погодження з відповідними органами тарифу на електроенергію, що виробляється атомними електростанціями, здійснення її продажу на енергоринку; закупівля ядерного палива; розробка і впровадження єдиних для компанії техніко-економічних нормативів; створення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; створення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу атомних електростанцій; підвищення безпеки атомних електростанцій на основі впровадження сучасних технологій, вдосконалення характеристик систем безпеки; забезпечення дотримання норм міжнародних договорів з питань ядерної безпеки та цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду;  будівництво і реконструкція атомних енергоблоків, зняття їх з експлуатації.

«Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Україна посідає сьоме місце в світі за показником встановленої потужності АЕС.

Компанія «Енергоатом» є членом ВАО АЕС, WNA, EUR, INPRO, Українського ядерного товариства та Асоціації «Український ядерний форум».

Чотири атомні станції - Запорізька, Рівненська, Южно-Українська, Хмельницька, а також «Атомремонтсервіс», «Атоменергомаш», «Атомкомплект», «Атомпроектінжиніринг»,   «Аварійно-технічний центр», «Науково-технічний центр», «Донузлавська ВЕС», «Складське господарство», «Атомприлад», «Автоматика та машинобудування» і «Управління справами» є відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» на НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпечне виробництво електроенергії. Крім того, основними завданнями «Енергоатома» є подовження ресурсу наявних та спорудження нових енергопотужностей, придбання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, створення національної інфраструктури поводження з опроміненим ядерним паливом, фізичний захист об'єктів атомної енергетики, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, вирішення соці­альних питань працівників Компанії тощо.

Наразі в Компанії реалізується 11 інвестиційних проектів загальною затвердженою вартістю 64 млрд грн, основними серед яких є реконструкція відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС; реконструкція системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС, добудова Ташлицької ГАЕС, будівництво енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС; створення комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів; будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та спорудження навчально-тренувального центру «Корпус Г» на Запорізькій АЕС.

Окрім того, фахівці Компанії працюють над подовженням терміну експлуатації українських енергоблоків. Визначальним у цьому відношенні став 2010 рік, адже вперше в Україні після реконструкції та модернізації було продовжено на 20 років строки експлуатації діючих енергоблоків №1 та №2 Рівненської АЕС.

13 вересня Колегія Держатомрегулювання визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока №1 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 23 грудня 2025 року. Також Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України  визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 19 лютого 2026 року.

Компанія також працює над спору­дженням централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, вибором нового типу реактора, пошуком варіантів альтернативного ядерного палива та над іншими важливими питаннями.

Так   торували  шлях

У 1991 році, після розпаду Союзу, українська атомна енергетика постала перед обличчям серйозних ризиків. Колишній голова Держкоматома, колишній заступник міністра енергетики Михайло Пантелі­йович Уманець зазначає, що в принципі «Енергоатом» - дитя Держкоматома, створеного 1992 року. «Ми пережили таке поняття, як мораторій. Мораторій був не просто на будівництво атомних електростанцій в Україні, мораторій в принципі був спрямований на те, щоб викорінити атомну енергетику».

Компанія проходила шлях формування разом з молодою державою. 17 жовтня 1996 року для координації роботи АЕС України, забезпечення їх безперебійної і, головне, безпечної роботи постановою Кабі­нету міністрів України було створено державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП НАЕК) «Енергоатом». Нова компанія не обмежилася лише координацією, а стала стрижнем української електроенергетики. За минулі 20 років було введено в експлуатацію нові енергетичні об’єкти, що забезпечили підтримку і зростання національної економіки, реалізовано масштабні проекти, спрямовані на підвищення безпеки та ефективність роботи атомних станцій.

У 2004 році відбулося практично неймовірне: було добудовано і введено в експлуатацію другий енергоблок на Хмельницькій і четвертий - на Рівненській АЕС. Пуск двох блоків протягом одного року не тільки підтвердив значний промисловий потенціал України та високу кваліфікацію українських фахівців, а й зміцнив енергетичну безпеку країни. Характерно, що «Енергоатому» вдавалося добудовувати об’єкти, які, здавалося б, уже остаточно забуті. Так, будівництво зазначених блоків було розпочато ще у 1980-х роках і «заморожено» після Чорнобиля. Будівництво збиралися відновити 1995-го на міжнародні кредитні кошти, але одержати їх так і не вдалося. «Енергоатом» вирішив добудовувати блоки власними силами, що й було успішно зроблено.

Як відомо, на момент створення компанії однією з проблем української атомної енергетики були монопольна залежність експлуатації наших АЕС від зарубіжного постачальника ядерного палива і відсутність рішень щодо створення в Україні власного виробництва ядерного палива. З метою диверсифікації поставок ядерного «пального» для українських АЕС з 2000 року реалізується проект «Кваліфі­кація ядерного палива для України», під час якого було спроектоване і успішно пройшло дослідно-промислову експлуатацію на Южно-Українській АЕС паливо американської компанії Westinghouse. З 2011-го розпочато комерційні поставки американського ядерного палива в Україну в рамках контракту з «Енергоатомом».

Таким чином, НАЕК удалося диверсифі­кувати поставки ядерного палива, що значно зміцнило позиції компанії і країни загалом на переговорах з іноземними партнерами. Іншою дуже важливою проблемою, що стоїть перед усіма країнами, які експлуатують об’єкти атомної енергетики, є питання безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП). Відповідно до проектної схеми експлуатації наших АЕС відпрацьоване ядерне паливо має відправлятися на тривале зберігання з подальшою переробкою на підприємства ядерно-паливного циклу Росії. При цьому радіоактивні відходи (РАВ) від його переробки мають бути повернуті та захоронені на території України. Виходячи з того, що ВЯП наших АЕС може в майбутньому використовуватися як цінна енергетична сировина для реакторів нових поколінь, було прийнято рішення про створення довговічних сховищ відпрацьованого ядерного палива в Україні. Першою це завдання вдалося реалізувати Запорізькій АЕС (першою з АЕС країн СНД), де в 2001 році було побудовано сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) для реакторів типу ВВЕР-1000. У результаті було розв’язано проблему безпечного зберігання відпрацьованого палива для ЗАЕС на найближчі 50 років.

Нині на порядку денному компанії стоїть вирішення завдання спорудження такого сховища для всіх інших енергоблоків українських АЕС - будівництво централізованого сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦССВЯП).

Безпека  -  передусім

Споживача електроенергії насамперед хвилює питання безпеки АЕС. За роки існування «Енергоатома» вдалося домогтися значного зменшення кількості порушень у роботі енергоблоків. Однією з найуспішніших європейські експерти визнали «Програму підвищення безпеки «після пуску» енергоблоків ХАЕС-2/РАЕС-4», у фінансуванні якої брали участь ЄБРР і «Євратом». У 2008-2009 роках у рамках спільного проекту Єврокомісії, України і МАГАТЕ на всіх енергоблоках українських АЕС найкращими міжнародними та українськими фахівцями було проведено унікальну за своїми масштабами перевірку рівня безпеки. За її результатами Україна одержала позитивні висновки щодо рівня безпеки вітчизняних АЕС. Рішенню колегії Держатомрегулювання України про подовження строків експлуатації енергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС на 20 років у грудні 2010 року передувала велика кількість заходів з модернізації та підвищення безпеки, які здійснювалися із залученням фахівців НАНУ, міжнародних організацій і в тісному співробітництві з фахівцями МАГАТЕ. Висновок зарубіжних експертів однозначний: енергоблоки АЕС НАЕК «Енергоатом» експлуатуються безпечно, вимоги щодо забезпечення безпеки реакторних установок, передбачені проектом, нормативно-технічною документацією та міжнародною практикою, виконуються в достатньому обсязі.

ХАЕС  в  числі  кращих

 Енергоблок №2 Хмельницької АЕС в числі кращих в компанії. Саме на ньому проводиться дослідна експлуатація можливості роботи у маневровому режимі. Тут виконано велику програму модернізації – до пуску здійснено 66 заходів і 80 – після нього, на що були залучені значні міжнародні фінансові ресурси. Виконання цього плюс існуюча експлуатаційна практика дозволили подолати всі приховані проблеми безпеки, які викладені в публікації МАГАТЕ, в так званій «Зеленій книзі». Цей проект модернізації визнаний одним із найуспішніших у Європейському банку реконструкції і розвитку. Зараз на ХАЕС, як і на всіх АЕС України, триває реалізація «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України» (КЗПБ, діятиме до 2020 року), яка дає  можливість ще удосконалювати станцію передовим обладнанням та системами.

За міжнародною шкалою ядерних подій INES, впровадженою МАГАТЕ, в останні 9 років і 8 місяців на ХАЕС не було порушень у роботі, пов’язаних із безпекою, а ті, що траплялися, позначені рівнем «0». Тобто, це такі події, що не впливають на безпеку експлуатації енергоблоків. У нас також у минулому та нинішньому роках не траплялося порушень із вини персоналу. Це я пов’язую, зауважив в одному з інтерв`ю генеральний директор ВП ХАЕС М.С.Панащенко, насамперед, із підготовкою та перепідготовкою його на навчальному повномасштабному тренажері. Загалом, працівники станції й населення, яке проживає навколо неї, гарантовані від будь-яких шкідливих впливів.

Родина «Енергоатома» -  фахівці

У компанії створено систему підготовки персоналу безпосередньо на атомних станціях. Навчально-тренувальні центри (НТЦ) створено на кожній із чотирьох атомних станцій. На сьогодні «Енергоатом» має ліцензію на право підготовки і підтримання кваліфікації оперативного персоналу в усіх НТЦ АЕС. Проводяться роботи зі створення системи підготовки керівників і резерву на заміщення керівних посад компанії, включаючи розробку програм підготовки, навчальних матеріалів, відбір і підготовку резерву керівників. Велика увага приділяється розвитку соціальної інфраструктури міст-супутників АЕС як невіддільної складової забезпечення нормальних умов життя і праці атомників.

Компанія надає довгострокові позики на придбання або будівництво власного житла. Працівники АЕС мають доступ до всіх спортивних споруд компанії (спортивно-оздоровчих комплексів, водноспортивних баз, плавальних басейнів), де щодня займаються більше тисячі працівників АЕС і жителів міст-супутників.  У нас відбуваються фестивалі і презентації, зростає майбутня зміна енергетиків.

Це наша компанія!

Фото з архіву редакції