Обговорили справи минувшини

Державний історико-культурний заповідник м. Острога­, Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» ім. князів Острозьких на мину­лому­ тижні провели чергову, ХІІ науко­ву конференцію «Острозькі краєзнавчі читання», при­свяче­ну 90-річчю від дня наро­джен­ня історика, крає­знавця й осві­тянина, директора Острозького краєзнавчого музею у 1965-1968 роках, орга­нізатора товариства «Спадщина» та ініціатора від­ро­дження Острозької академії Петра Андрухова.

Конференція була різно­плановою за тематичними напрямками. Були представлені дослідження з історії, археоло­гії, етнографії, музеєзнавства, мистецтвознавст­ва… Матеріали, підготовлені на конференцію, надруковані у «Острозькому краєзнавчому збір­нику» (Вип. 7), який отримав кожен учасник конференції.

З вітальним словом до аудиторії звернувся Острозь­кий міський голова Олександр Шикер. Він наголосив на важливості заходу щодо вшанування відомої на Острожчині людини П. Андрухова - почесного професора Острозької акаде­мії, лауреата Рівненської обласної премії «За відродження­ Волині» та непересічного вченого, дослідника, краєзнавця, і побажав учасникам зіб­рання плідної роботи, приємного спілкування та конструктивних дискусій.

Кандидат мис­те­ц­тво­знавства, доцент кафедри документ­о­знавства та інфор­маці­йних технологій Національного університету «Острозька академія» Ярослава Бондарчук розповіла про життєвий і творчий шлях П. Андрухова, його наукову та історичну спадщину. Далі на трибуні місце займали інші доповідачі, які ділилися результатами дослі­джень та розповідями про минувш­ину Волині, Поліс­ся, про людей, які досліджували та вивчали рідний край.

Нетішин на конференції був представлений шістьма спів­ро­бітниками міського крає­знавчого музею, кожен з яких підготував розвідку про те, що його найбільш цікавить та бентежить. Зокрема, Василь Вихо­ванець  сказав, що написання матеріалу – «Кожному - своє» - блюзнірське гасло німецького­ нацизму» виник в процесі зустрічей з, очевидно, вже остан­німи представниками армії так званих остарбайтерів, які донедавна мешкали, а дехто в глибокій старості ще проживає у міській та  сільській частинах Нетішина.

Тарас Вихованець розповів також про так званий подат­ок «воловщина», який по­­бутував у маєтках князів Ос­трозьких у першій чверті ХVІІ століття. Різноманітні повин­ності і податки були невід’єм­ним еле­мен­том повсякдення українських теренів Великого князівства Литовського, а згодом і Речі Посполитої.

Олександр Романчук подав до збірника матері­ал під назвою: «З історії села Дорогоща на Ізяславщині». Зоя Тунцева напис­ала про вишива­ль­­ницю з Нетішина Жан­ну Колесник, вироби якої прикрашають зали міського крає­знавчого музею. Оксана Іванець дослідила колекцію грам­платівок із записами класичної музики, що зберігаються у фондах Нетішинського місь­ко­го краєзнавчого музею. Автор цих рядків у матеріалі «Бо я – щасливий? Бо я – нещасний?» розповів про коли­шнього редактора Неті­шин­ського вісника Миколу Заріцького. Після конференції відбувся круглий стіл, на якому продовжились дискусії на теми минувшини і сьогодення, які хвилюють острожан та волинян.

Віктор  Войковський