Обізнаність мешканців міст-супутників АЕС з питань ядерно-радіаційної безпеки бажає бути кращою

Про це днями повідомила експерт Все­української екологічної громадської орга­-ні­зації «МАМА-86» Наталя Іваненко на першому засіданні робочої групи з питань інформування громадськості щодо ядерної і радіаційної безпеки (ЯРБ) в Україні.

Робочу групу створено з метою розробки професійних рекомендацій щодо вдосконалення системи інформування населення, що стосується ядерної та радіаційної безпеки.

За інформацією ВЕГО «МАМА-86», на сьогодні в Україні законодавча база у даній сфері та інформування населення діють на належному рівні. Все ж у фактичній системі інформування є суттєві прогалини. Основний чинник – відсутність єдності й взаємодії усіх зацікавлених сторін, насамперед громадськості, місцевої влади й представників АЕС.

У рамках чинного законодавства керівництво АЕС створило навчально-інформаційні центри при станціях і проводить навчальні заходи, в основному для школярів та студентів. Проте біль­шість проблем не можуть бути вирішені лише представниками АЕС без активної участі міської влади та місцевої громади. Насамперед, це освітні та просвітницькі заходи, спрямовані на молодшу й старшу вікові групи, висвітлення питань профі­лактики й охорони здоров’я.

«З метою заповнення прогалин у системі інформування, для відродження єдності й підвищення обізнаності громади­, ми пропонуємо скористатися досвідом країн ЄС й створити місцеві інформаційні комісії в Україні», - повідомила Голова Координаційної ради ВЕГО «МАМА-86» Ганна Голубовська-Онісімова. З її слів, у Франції такі комісії діють понад 10 років, їх ефективність перевірена часом. Інформація з різноманітних питань дотримання ЯРБ надходить до громадян  вчасно та в достатній кількості.

 Хто увійде до складу місцевих інформаційних комісій в Україні? Громад­ськість, органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, керівництво АЕС, наукові, просвітницькі кола, ЗМІ.

 «Наразі наше завдання – протестувати, чи зможуть місцеві інформаційні комісії успішно діяти в українських реалі­ях сьогодення», - додала Голова Коорди­наційної ради ВЕГО «МАМА-86». Зовсім скоро в місті Енергодар Запорізької області стартуватиме пілотний проект зі створення інформаційної комісії. Керівництво Запорізької АЕС реалізацію проекту підтримало й всіляко сприятиме його розвитку. Наразі в місті-супутнику триває соціологічне опитування на тему, якої саме інформації з питань ЯРБ бракує енергодарівцям.

Аналогічні опитування вже проведені в містах Нетішин на Хмельниччині та Кузнецовськ на Рівненщині. Результати опитування показали: обізнаність мешканців міст-супутників АЕС з питань ядерно-радіаційної безпеки – доволі низька.    

 Серед головних причин недостатньо­го рівня поінформованості респонденти у Нетішині назвали:  недостатність інформації від керівництва АЕС (70%); недосконалість системи поширення інформації (80%); недостатність інформації від державних органів влади (32%).

Серед головних причин недостатньо­го рівня поінформованості респонденти у Кузнецовську назвали: недостатність інформації від керівництва АЕС (38,3%);  недосконалість системи поширення інформації (94,8%); недостатність інформації від державних органів влади (53%).

 Зі слів експерта ВЕГО «МАМА-86» На­тал­і Іваненко, респонденти у місті Неті­шин були надзвичайно активними і креативними, висловлювали багато цікавих ідей, які варто врахувати при підготовці законодавчих змін. Респонденти в Куз­нецовську навпаки, були більш стриманими. Більше 40% опитуваних не мають власної думки щодо поінформованості їхніх дітей, що робити у випадку аварійних ситуацій на АЕС.

 Переважна більшість опитуваних (у Нетішині 82,4%, у Кузнецовську 85,4%) вважають створення місцевих осередків для розповсюдження інформації з питань ЯРБ – доцільним.

 До обговорення долучилася Директор­ з питань інформації та зв’язків з громад­сь­кістю Асоціації «Український ядерний фо­рум» Ольга Кошарна. «Як на мене, основ­ним завданням місцевих інформаційних комісій є донесення до громадян правдивої, достовірної інформації в облас­ті ядерно-радіаційної безпеки. Важко­ не погодитись із тим, що наразі ключовим джерелом інформації для населення є ЗМІ. На жаль, сьогодні далеко не всі вітчизняні ЗМІ можуть­ на достатньо високому професійному рівні висвітлювати питання ядерної безпеки. Наочний приклад тому – ситуація­, що нещо­давно трапилась на першому енер­гоблоці Хмельницької АЕС. Один із депутатів Верховної Ради в соці­альній ме­режі Facebook повідомив, що на ХАЕС трапилась серйозна аварія. Більшість інформаційних ЗМІ підхопили тему й протя­гом кількох тижнів активно поширювали на власних­ веб-ресурса­х. За профе­сійним коментарем до галузевих фахівців звернулися одиниці. Нерозбірл­ивість українсь­ких­ ЗМІ, які масово починають розповсюджувати інформацію без перевірки фактів та уточнення їх у профе­сіоналів, в умовах інформаційної війни з боку РФ проти України у цій сфері – обурює», - зауважила Ольга Кошарна.

Робоча група Ольгу Кошарну підтримала, експерт ВЕГО «МАМА-86» Сергій Кури­кін запропонував організувати для засобів масової інформації низку навчальних семі­нарів та тренінгів для підвищення професі­оналізму у висвітленні питань ядерної та радіаційної безпеки. Голова Координацій­ної ради ВЕГО «МАМА-86» Ганна Голубов­ська-Онісімова наголосила, що до складу місцевих інформаційних комісій повинні увійти лише представники прозорих засо­бів масової інформації, з відповідною репутацією.

Наприкінці заходу обрали Голову робочої групи, заступника й секретаря. Заступником голови робочої групи призначено начальника відділу забезпечення роботи керівника, взаємодії з громад­сь­кістю та інформаційної політики Держ­атомрегулювання Тараса Ко­зуль­ка­.

Державна інспекція

ядерного регулювання України