Оцiнка проведеного тренування - «задовiльно»

Відповідно до «Плану основних заходів з підготовки цивільного захисту ВП ХАЕС на 2018 рік» на виконання вимог «Загальних положень безпеки атомних станцій» НП 306.2.141.34-2008 у ВП ХАЕС 17 травня 2018 року проведено загальностанційне протиаварійне тренування на тему: «Знеструмлення власних потреб ВП ХАЕС та повне знеструмлення енергоблока №1, що сталося в результаті знеструмлення ВРП-330 кВ та пошко­дження обладнання систем безпеки на енергоблоці №1. Застосування мобільної техніки при лікві­дації аварійної ситуації». Витяг зі Звіту про проведення тренування редакції люб’язно надав начальник відділу протиаварійного планування - ЗНУПАГР С.І.Мельничук, з яким пропонуємо ознайомитися нашим читачам.

Основна мета тренування - оці­нка адекватності елементів «Аварі­йного плану ВП «Хмельницька АЕС» 0.ВО.3024.ПН-17 і його ефективності. Перевірка здатності персоналу самостійно, оперативно і правильно виконувати дії в аварійному режимі. Перевірка знань і вмінь оперативного персоналу структурних підрозділів, аварійних груп і бригад при виникненні аварі­йної ситуації в ВП ХАЕС, а також ефективності організації та виконання робіт із застосуванням мобі­льної техніки при ліквідації її наслідків, умовне відпрацювання взаємодії з вищестоящими організаціями, наглядовими органами та зовнішніми організаціями, які беруть участь в аварійному реагуванні. У тому числі - удосконалення: органі­зації дій штабу КАРМ, протиаварійних формувань (аварійних груп і бригад) в разі виникнення аварії в ВП ХАЕС; практичних навичок оперативного персоналу, керівного складу ВП ХАЕС з виявлення та класифікації аварійної ситуації, оголошенні станів «Аварійна готовність», «Аварія промислова», «Аварія на майданчику», введення в дію та скасування «Аварійного плану ВП «Хмельницька АЕС» №0.ВО.3024.ПН-17, приведення ор­­га­нів управління, сил і засобів ЦЗ в готовність до дій з локалізації аварійної ситуації та ліквідації наслідків аварії, надзвичайної ситуації; органі­зації та порядку проведення комплексних заходів щодо захисту персоналу, включаючи відпрацювання питань евакуації персоналу та прикомандированих працівників з промислового майданчика в м Нетішин. А також перевірка готовності: штабу КАРМ, керівників підрозділів, оперативного персоналу та членів аварійних груп і бригад до проведення першочергових дій при виникненні аварійних ситуацій і аварій визначених сценарієм загально станційного протиаварійного тренування; аварійного персоналу АБ ЕМТ – (аварійна бригада з експлуатації мобільної техніки) до виконання завдань з розгортання і експлуатації мобільної техніки; внутрішнього кризового центру, сил і засобів системи аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС (системи зв'язку та оповіщення, транспортних засобів, засобів матеріально-технічного забезпечення) до лік­відації, локалізації аварії та її нас­лідків; евакуаційної комісії ВП ХАЕС, структурних підрозділів до виконання дій з організації і проведення евакуаційних заходів.

Метою тренування було і відпрацювання дій з питань оповіщення та збору членів штабу КАРМ, керівників структурних підрозділів і персоналу аварійних груп і бригад, евакуаційної комісії ВП ХАЕС; активізації внутрішнього кризового центру, приведення системи аварійного реагування в готовність до дій в умовах аварії; підтримки зв'язку та обміну інформацією в ході локалізації та ліквідації умовної аварії з в/ч 3043, КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин», 3-м ДПРЗ ДСНС України в Хмельницькій області, а так само умовно: з ДП «НАЕК« Енергоатом», ДІЯРУ, місцевими органами влади та іншими ВП АЕС України; взаємодії з підрозділами пожежної охорони та медперсоналом здоровпункту при ліквідації пожежі та надання допомоги умовно постраждалому праці­внику ВП ХАЕС; умовної організації зв'язку з громадськістю і ЗМІ, підготовку прес-релізів та інформаційних повідомлень про обстановку на проммайданчику і в зоні спостереження ВП ХАЕС.

В ході проведення загально­станційного протиаварійного тренування поставлені цілі досягнуті, завдання протиаварійного тренування - виконані.

Штаб КАРМ, оперативний персонал, аварійні групи та бригади, евакуаційна комісія ВП «Хмельницька АЕС» діяли правильно, виконували свої функції в рамках вимог «Аварійного плану ВП «Хмельницька АЕС» 0.ВО.3024.ПН-17, нормативних та керівних документів з питань аварійної готовності та реагування, цивільного захисту населення.

Аварійні формування та система аварійного реагування ВП ХАЕС готові до дій із захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища, локалізації радіаційної аварії, надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

Зауваження, які мали місце під час проведення загальностанційного протиаварійного тренування в ВП ХАЕС,  істотно не вплинули на якість організації та проведення тренування, розробляються заходи щодо їх усунення.

В цілому, загальностанційне протиаварійне тренування в ВП «Хмельницька АЕС» 17.05.2018 року проведено на достатньому організаційному і технічному рівні. Загальна оцінка - «задовільно».