Оцінювали ефективність праці, складові успішної діяльності

На Хмельницькій АЕС під головуванням генерального директора Андрія Козюри відбулась балансова комісія за підсумками роботи 2020 року. Під час проведення засідання внутрішньої балансової комісії здійснено аналіз результатів виробничо-господарської діяльності за 2020 рік, зокрема, заслухано і обговорено  звіти керівників вищої ланки за участі представників підрозділів атомної станції.

Протягом 2020 року Хмельницькою АЕС вироблено понад 11 мільярдів кВт*год електроенергії. Планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 102,1%. Попри те, що COVID-19 вніс корективи у звичний ритм роботи, колектив ХАЕС  працював злагоджено та ефективно.

 Серед значимих подій минулого року – підключення до енергомережі першого енергоблока Хмельницької АЕС після тривалого відновлення турбогенератора в рамках продовження терміну експлуатації. За період планово-попереджувального ремонту виконано значну кількість  заходів з модернізації, реконструкції, замі­нено обладнання, яке відпрацювало проектний ресурс, на сучасне, що відповідає усім вимогам безпечної експлуатації енергоблока.

Під час проведення внут­рішньої балансової комісії основна увага приділялась аналізу і вирішенню важливих виробничих питань.

Відтак, за словами заступника генерального директора ХАЕС з економіки і фінансів А.Шестак, балансова комісія оцінювала показники ефективності роботи за сімнадцятьма напрямками. Основні блоки – організаційне та адміністративне управління, людський фактор, фінансово-економічні показники, показники безпеки.

Ефективність управління оцінювалася на основі виробничих показників, досягнення цілей, фінансово-господарської діяльності з урахуванням дотримання правил та вимог експлуатаційної безпеки, охорони праці, трудової та виконавської дисципліни.

У 2020 році коефіцієнт використання встановленої потужності  становив 62,8%, відпуск електроенергії досяг 102,5%. На 99,4 відсотка виконано використання бюджету за статтею «Соціальний розвиток». Минулого року Хмельницька АЕС відрахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів страхування 857,4 млн грн. З них до державного бюджету 129,2 млн грн (на 28,2 млн грн більше, як у 2019 році), майже 62 млн грн (+28,2) до обласного бюджету, і 213 (+44,0) до місцевого.

У рамках проведення роботи балансових комісій значна увага приділялася  проблемним питанням, детальний аналіз і вирішення яких сприятиме вдосконаленню виробничих процесів. Балансова комісія рекомендувала посилити контроль з боку керівників структурних підрозділів за виконанням доручених персоналу завдань. Звернено увагу на подальше впровадження електронного документообігу. На часі впровадження  сучасних електронних систем у бухгалтерський облік.

Серед питань, які потребують вирішення і покращення - забезпечення сучасною комп’ютерною технікою, умови праці персоналу, формування дієвого кадрового резерву, завершення модернізації повномасштабного тренажера нав­чально-тренувального центру, покращення житлових умов працівників, оптимізація внут­рішніх процесів управління.

За результатами проведення балансової комісії будуть розроблені відповідні коригуючі заходи.

Підбиваючи підсумки, генеральний директор ВП ХАЕС Андрій Козюра зазначив, що 2020  року колектив Хмельницької атомної електростанції виконав усі поставлені перед ним завдання, а проведення внутрішньої балансової комісії допомагає персоналу та керівному складу знаходити оптимальні шляхи вирішення існуючих проблем та недоліків, бачити зав­дання на перспективу, підвищувати ефективність виробництва, приймати важливі управлінські рішення.

Власна інформація