Однодумці, ентузіасти, фахівці

35-річний ювілей цеху, одного з основних структурних одиниць станції, - знаменна подія не тільки для підрозділу, але й у цілому для станції, а історія становлення й розвитку ХАЕС – це історія становлення й розвитку всієї електроенергетики нашої країни.

У міру будівництва станції й монтажу устаткування народжувався й колектив енергетиків, великою частиною якого є персонал одного із основних цехів – колектив електричного цеху.

Персонал вчився та зростав разом зі станцією. Вирішувалися складні технічні завдання. Але в пам’яті колектив цеху, де панували взаєморозумі­ння, підтримка. З особливою вдячністю згадуються  перший начальник цеху Олексій Борисович Мелешко, першопрохідці Віталій Леонідович Балцун, Сергій Петрович Москвичов, Леонтій Миколайович Макар, Віталій Васильович Ятчук, Валентин Каленикович Поліщук, Олександр Миколайович Вовк.

Вони стали тим магнітом, що притягав до себе фахівців. Станція стала їхнім життям - із прикростями, радістю, нервуванням, невдачами й перемогами. У ту пору змінилося багато усталених понять. Восьмигодинна робоча зміна, вихідні дні, все це здавалося, як би із чужого життя – з милої казки. Та й її, милу казку, згадували рідко. Було ніколи.

Життя не стоїть на місці. Приходили послідовники, які з ентузіазмом продовжували і розвивали  справу, розпочату першопрохідцями.

В різний час колектив цеху очолювали люди – фанати своєї справи, які вкладали свою душу в розвиток колективу, його професійний ріст: Олексій Борисович Мелешко (1981-1983); Петро Романович Беассараб (1983-1986); Євгеній Васильович Рябуха (1986-1993); Олександр Олександрович Караулов (1993-1994); Олександр Дмитрович Тарасов (1994-1998); Олег Романович Куртяк (1998-2009). Нині цех  очолює Вячеслав Юрійович Семенов.

У короткий строк працівники зуміли освоїти складне устаткування й протягом усіх 35- років вони забезпечують стійку й надійну роботу АЕС. Колектив цеху вирізняється організованістю, згуртованістю, працездатністю, дисципліною, творчим ставленням до роботи.

Знаменними подіями в житті колективу стали включення до мережі блока №1 22 грудня 1987 року, синхронізацію генератора якого виконував начальник зміни Володимир Миколайович Павлов, та включення 8 серпня 2004 року до мережі блока №2, синхронізацію генератора якого виконував начальник зміни Володимир Петрович Кравченко.

Серед основних функ­цій цеху -  забезпечення дієздатності електросилового обладнання, засобів релейного захисту й автоматики, засобів зв'язку, пристроїв автоматичного пожежогасіння, будинків і споруд. Повсякчасно під­розділом здійснюються питання планування  роботи і аналізу виробничої та господарської діяльності; виконання диспетчерського графіка навантажень з виробництва електроенергії; забезпечення надійної, безпечної й економічної  роботи всього закріпленого за цехом устаткування, підтримка його електричних і технологічних параметрів на рівні нормативних значень і в постійній готовності до несення електричного навантаження; забезпечення надійного електропостачання власних потреб і споживачів станції.

Удосконалюються прийоми і методи організації праці, з метою підвищення  продуктивності, зміцнення виробничої й технологічної дисципліни й поліпшення умов охорони праці.

Професійна команда - це запорука успіху.  На даний час штат електроцеху  становить  457  чоловік.  

До складу електроцеху входять  служби: експлуатації електротехні­чного устаткування;  з ремонту силового електротехнічного устаткування; з  ремонту засобів релейного захисту й  автоматики (РЗА); з ремонту пристроїв перетворюючої техніки (ПТ) і пожежної безпеки (ПБ) -  (ПТіПБ); з ремонту засобів диспетчерського і технологічного управління (ЗДТУ); загальноцеховий персонал і ДПОР ЕЦ.

В складі служби експлуатації оперативний персонал (ст. НСЕЦ, НСЕЦ, провідні інженери з експлуатації, інженери з експлуатації бл.1,2, ВРП-750/330 кВ, чергові електромонтери з обслуговування електроустаткування ВРП-750/330 кВ, бл.№1,2,  зовнішніх об'єктів); денний персонал.

Служби ремонту складаються з дільниць: з ремонту комутаційної і мастило наповненої апаратури ВРП-750/330 кВ; з ремонту електродвигунів і генераторів; з ремонту освітлення, кабельного господарства і загальностанційного електроустаткування; з ремонту КРП-6/0.4 кВ.

Службі з  ремонту засобів релейного захисту й  автоматики (РЗА) підпорядковані дільниці з  ремонтних робіт РЗА, ПА  ВРП-750/330 кв і  головної схеми блока, та з ремонту й обслуговування РЗА власних потреб блоків; високовольтна випробувально-вимірювальна  лабораторія; дільниця з ремонту РЗА загально станційного устаткування; лабораторія вимірів.

Дільниця з обслуговування оперативного зв'язку блоків №1, 2, в складі якої підрозділ з обслуговування загальностанційного зв'язку і група планування і підготовки виробництва  є складовими  служби з ремонту засобів диспетчерського і технологічного управління (ЗДТУ). Дільниці перетворюючої техніки,  з ремонту АПС і АПГ і нормативно-технічна група є підрозділами служби ремонту ПТіПБ.

Професіоналізм, досвід роботи, знання своєї справи й поєднання таких якостей, як енергійність і відданість рідному підприємству – от, мабуть, головні характеристики фахівців цеху. За високі показники в праці працівники цеху неодноразово відзначались на станційному рівні,  компанією і державою.

Працівники цеху беруть активну участь у спортивно-масових заходах. Спортсмени цеху неодноразово посідали призові місця у Спартакіадах ХАЕС.

Серед найбільш помітних  Ігор Миколайович Грицик, Людмила Петрівна Волошина, Володимир Петрович Завадський, Ігор Богданович Кушта, Сергій Васильович Рудий, Артем Михайлович Шевляков, Олександр Васильович Галент та багато інших.

Естафету переймає новий п’ятирічний цикл, який, ми сподіваємось, буде і надалі успішним та продуктивним.

Леонід Волков,

заступник начальника цеху

по роботі з персоналом

Фото Віктора Гусарова