ОНОВЛЕННЯ СПРИЯЄ БЕЗПЕЦІ

Реконструкція та модернізація на Хмельницькій АЕС є процесом перманентним. Це дає можливість постійно підвищувати безпеку діючих енергоблоків, налагоджувати тісну співпрацю з вітчизняними та зарубіжними інституціями, в компе­тенції яких є контроль за дотриманням основних вимог щодо надій­ної експлуатації ядерних об’єктів.

- У ході реалізації заходів, які пов’язані із безпекою, - розповідає начальник відділу модернізації і реконструкції Олександр Косік, - ми керуємось низкою нормативних документів. Основний з них – «Комп­лексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», що затвер­джена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1270, і розроблена відповід­но до Указу Президента України від 12 травня 2011 року №585 про введення­ в дію рішення за­сідання Ради національної безпеки і оборо­ни України з питань безпеки АЕС України та перспектив роз­витку атомної енергетики України в світлі подій на АЕС «Фукусіма-1». Термін завер­шення її реалізації - грудень 2020 року. Метою К(з)ПБ є під­ви­щення­ рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електро­станцій і надійності їх роботи, а також заміна застарілого обладнання, яке відпрацювало свій ресурс. Дана програма дозволить виконати зобов’язання України щодо впровадження рекомендацій МАГАТЕ, вироблених за результатами оцінки проектної безпеки українських АЕС (стрес-тестів), проведеної в період­ 2008-2010 рр. в рамках Спільного проекту Єврокомісії.

Олександр Косік також наголосив, що за час експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС реалізовано 870 проектів з модернізації та підвищення безпеки. Важливими є заходи, які безпосередньо пов’язані із безпекою діючих енергоблоків. Їх реалізація розпочалася 2005 року на основі схвалени­х Кабінетом Міністрів Україн­и, програм: «Концепція підвищення без­пек­и діючих енергоблоків атомних елек­тростан­цій»; «Програма модернізації енерго­бло­ків АЕС України з реакто­рами ВВЕР-1000 (В-320) Частина 2. Енерго­блок №2 Хмельницької АЕС»; «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енерго­блоків атомних електро­станцій» (К(з)ПБ). Для нас зараз важливо реалізувати програму із виконання заходів, які пов’язані із продовженням терміну­ експлуатації першого енергоблока та підвищенням безпеки другого. Фінансування їх здійснюється за кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» і за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського співтовариства атомної енергетики (Євратом).

- Які роботи з реконструкції та модернізації були виконані у ході теперішньої ремонтної кампанії на другому енергоблоці?

- Реалізація програми з реконструкції та модернізації проходить за визначеними напрямками. Частина робіт із підвищення безпеки пов’язана із встано­в­ленням обладнання, придбаного­ за спри­яння Європейського Банку реконструк­ції та розвитку (ЄБРР). Це стосу­ється модернізації САЕ 1-ї групи надійності; модернізації силових і керуючих гермопроходок, тобто, заміни силових кабельних проходок типу ВДУ та герметичних кабельних проходок типу ПГКК на сучасні гермопроходки, які виготовлені Харківським заводом «Елокс». Важливими є роботи із забезпечення підживлен­ня і охолодження басейну витримки та парогенераторів в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризкальних басейнів, аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС. Під контролем Держатомрегулювання перебуває робота із реалізації заходів для попередження аварій, аналогічних аварії на АЕС «Фукусіма-1». Це зокрема встановлення системи аварійного видалення водню із гермооб’єму реакторного відділення.

Начальник відділу модернізації і реконструкції також зазначив,                       що після завершення ремонту на другому енергоблоці всі технічні пра­цівники приступлять до за­планова­них робіт на першому. У ході ре­монтної кампанії тут також передбачено виконати значний перелік робіт із реконструкції та модернізації. Це, зокрема, заміна герметичних кабельних проходок, щитів постійного струму. Важливим також є встановлення обладнання для зменшення концентрації водню у гермооболонці, схем під­ключення мобільних насосних установок­. Під контролем буде забезпеч­ення аварійного електропостачання в умовах повного зне­струмлення енергоблоків. Ці заходи­ передбачені програмою з продовження терміну експлуатації першого енергоблока.

Олександр Шустерук

Фото автора