Органiзацiя молодi з новими лiдерами та новими планами

28 січня  2012 року в малій залі Палацу культури міста Нетішин відбулась чергова звітно-виборна конференція Організації молоді первинної профспілкової організації Хмельницької АЕС. Були присутні 68 делегатів з 86 обраних від усіх структурних підрозділів ХАЕС. У роботі конференції взяли участь голова Організації молоді НАЕК «Енергоатом» Олександр Хомич, заступник Голови ППО ХАЕС Людмила Малько. Організація молоді ППО Хмельницької АЕС нараховує близько півтори тисячі молодих людей віком до 35 років включно.

Згідно з встановленою процедурою на початку роботи Конференції була обрана робоча президія  конференції, до якої, крім зазначених вище профспілкових лідерів доєднався  голова­ Організації молоді ППО ХАЕС В.Я. Пятковський. Також обрано секретаріат, редакційну, лічильну та  мандатну комі­сію конференції.

До порядку денного були внесені наступні питання: звіт про роботу Ради ОМ ППО ХАЕС за звітний період; вибори голови та заступників ОМ ППО ХАЕС; членів Ради ОМ ППО ХАЕС; членів Центральної Ради Організації молоді Атомпроф­спілки; делегатів на звітно-вибор­ну конференцію Ради молоді­ ППО ДП НАЕК «Енергоатом»; делегатів на з’їзд Органі­зації молоді Атом­профспілки; висунення кандидатів в члени ЦК Атомпроф­спілки; кандидатів від ОМ ППО ХАЕС на вищі профспілкові посади в ППО ХАЕС; обговорення «Стратегії розвитку ОМ Атомпрофспілки на 2012-2017 рр.».

Протягом останніх 8 років РОМ ППО ХАЕС очолював Віталій Пятковський. Підбиваючи підсумки роботи ОМ ППО ХАЕС, він коротко охарактеризував стан організації, її розвиток, хронологію змін в структурі Ради молоді, співпрацю з кері­вництвом ППО ХАЕС, адміні­страцією ВП ХАЕС. Головне, підкреслив В. Пятковський, що Організація молоді ППО ВП ХАЕС завжди відкрита для молодих працівників підприємства та готова прийти їм на допомогу в будь-яких ситуаціях. Також він наголосив, що вся робота, яка була зроблена, ціл­ком і повністю заслуга команди молодіжних профспілкових лідерів.

Після затвердження роботи ОМ ППО ХАЕС як задовільної, перейшли до виборів керівників Організації молоді. Кандидатами на посаду Голови Ради ОМ ППО ХАЕС було висунуто Олену Гордійчук (ЕРП) та Леоніда Волкова (СВНіПБ). Після самовідводу О.Гор­дійчук відкритим голосуванням на цю посаду переважною більшістю голосів при 2 проти і 2 утриманих було обрано Леоніда Волкова, який у минулу каденцію займав посаду заступника голови Ради ОМ ППО ХАЕС з організаційних питань та інформації.

Вибори заступників за пропозицією новообраного голови було делеговано новобраній Раді Організації Молоді з 9 чоловік, до її складу якої за результатами голосування увійшли І.О. Літвінчук (ВППР), Т.В. Оверчук (ЦДПРВ), Ю.М. Яремчук (ВППР), К.В. Клєпова (ВОП), Є. М. Круглов (РЦ) та О.А. Третяк (ВТС). В склад РОМ ППО ХАЕС за посадою входять голова ППО ХАЕС Михайло Гук, голова Ради молоді ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Олександр Хомич і голова Організації молоді ППО ХАЕС Леонід Волков.

 Членом Центральної Ради Організації молоді Атомпроф­спілки та кандидатом в члени ЦК Атомпрофспілки було обрано Л.Л. Волкова, делегатами на звітно-виборну конференцію Ради молоді ППО ДП НАЕК «Енергоатом» та з’їзд Організації молоді Атомпрофспілки обрано: Л.Л. Волкова, І.О. Літвінчука, Т.В. Оверчук, Ю.М. Яремчука, К.В. Клєпову і О.А. Третяка. Делегатам було надано право на з’їзді Організації молоді Атомпрофспілки прийняти рішення щодо погодження «Стратегії розвитку ОМ Атомпрофспілки на 2012-2017 р.р.».

Також на конференції ОМ ППО ХАЕС  було висунуто і підтримано делегатами кандидатури В.Я. Пятковського на посаду заступника голови ППО ХАЕС та О.М. Хомича для включення до складу профспілкового комітету ППО ХАЕС відповідно. Також конференція під­тримала кандидатури Сергія  Кускова (на голову комісії з охорони праці) та Олену Романову (на голову комісії з культурно-масової роботи).

Робота конференції була конструктивною та результативною, за досить спокійної, проте ділової активності делегатів вдалося дійти згоди по всіх винес­ених на порядок денний питаннях. По закінченню звітно-виборчої конференції новообраний голова оголосив на найближчий понеділок збори Ради Організації Молоді в новому складі. 30 січня  проведено перше засідання. Серед питань, винесених на обговорення, були - обрання заступника голови. Ним став Юрій Яремчук. В процесі обговорення затвер­джено основні напрямк­и                                роботи РОМ та кері­в­ників цих напря­м­ків. Виробничими питаннями (конкурси профмайстерності, конкурси наукових доповідей та ін.) буде займатися Є.Круглов, правовими, соціально-еконо­мічними проблемами - І. Літ­він­чук, органі­заційною робото­ю – Т. Оверчук та К. Клєпова, а О. Третяк відатиме питаннями інформаційної роботи.

Попереду багато роботи. Варто зауважити, що лише за  активної участі кожного молодого працівника Хмельницької АЕС ми зможемо зробити більш цікавим та насиченим наше майбутнє.

Олександр Третяк,

член РОМ ППО ХАЕС