Основні критерії роботи – контроль і відповідальність

Відділу технічного контролю Хмельницької АЕС понад тридцять років, протягом яких підрозділ за­знавав певних реорганізацій. Та незмінними увесь цей час залишалися вимоги до покладених на нього функцій, основна з яких – контроль якості робіт із ви­готов­лення, монтажу, ремонту, модернізації і реконструкції обладнання і трубопроводів, виготовлених станційними  підрозділами і підрядними організаціями, а також попередження видачі у виробництво продукції, яка не відповідає встановленим вимогам. В процесі  реалізації  заходів за цими напрямками ді­яльності, персонал ВТК здійснює контроль якості ремонту тепломеханічного обладнання, електричного обладнання та КВПіА, якості монтажно-зварювальних робіт, контроль наявності задокументованих результатів випробувань приладів та обладнання на відповідність нормативно-технологічній документації. Ще у переліку функцій відділу (з 1998 року) – вхідний контроль зварювальних матеріалів, матеріалів для виготовлення обладнання та трубопроводів, безпосередньо самого обладнання та трубопрово­дів, а також свіжого ядерного палива. Згідно з вимогами нормативно-технічних документів додалися завдання з приймального контролю елементів обладнання та трубо­проводів, виготовлених у ремонтно-механічному цеху енергоремонтного підрозділу, контролю якості монтажних робіт, які виконують підрядні організації. Загалом це великий обсяг робіт, з якими успішно справляються фахівці групи проведення контролю тепломеханічного обладнання, групи проведення контролю електротехнічного обладнання та КВПіА, лабораторії вхідного контролю.

Щоденна багаторічна праця колективу відділу, за словами його начальника О.М.Шийки, спрямована в кінцевому результаті на підвищення надійної та безпечної експлуатації ядерного об’єкта, якісне виконання заходів з продовження термінів експлуатації першого енергоблока. У персоналу достатньо досвіду і кваліфікації, аби поставлені завдання виконувалися на високому рівні.

Ольга Сокол