Острожани жадають гарантій безпеки   

Продовження термінів експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, що є пріоритетним завданням енергетичної стратегії України та важливим напрямком діяльності національної енергокомпанії. Згідно із законом «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» такі державні завдання повинні бути узгоджені   із громадськістю, тому спеці­алісти ХАЕС усю необхідну інформацію щодо роботи атомної електростанції виносять на огляд громадян.

26 лютого відбулася чергова зустріч атомників-фахівців з представниками громадськості Острозького району (напередодні такі обговорення були проведені за участю мешканців Острога). У міському пала­ці культури Острога на обгов­орення питань та пропозицій мешканців зони спостереження зібралися представники територі­альної громади: депутати місцевого рівня, керів­ники та спеціалісти закладів освіт­и, медицини, інших ра­йон­них установ, а також мешканці із активною громадянською позиці­єю, журналісти.

До учасників громадських обговорень була доведена інформація у формі доповідей з вуст начальника служби на­дійності ресурсу і продовження експлуатації Євгена Мелешка, керівника відділу служби аналізу безпеки Сергія Романіка, заступника начальника цеху радіаційної безпеки Ігоря Власюка, начальника відділу охорони навколишнього середовища Олександра Левицького. Вони ознайомили жите­лів Острожчини із основним обсягом робіт із продовження терміну експлуатації, факторами безпеки, питаннями радіаційного та екологічного контролю в зоні спо­стереження атомної станції.

У виступах зазначалось, що  ВП ХАЕС вже виконала значний обсяг робіт із продовження терміну експлуатації та погодила із Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ) рішення щодо бу­дівель і споруд, трансформаторів, турбоустановки, трубопроводів реакторного, турбінного відділень, хімічного та електричного цехів, систем технічної води відповідальних споживачів, кабельної продукції. На даний час продовжено термін експлуатації для 9 із 15 віт­чизняних енергоблоків, хмельни­цький перший мільйонник стане десятим у цій статистиці.

Основним документом, на базі якого має бути ухвалене рішення щодо продовження терміну дії ліцензії на експлуатацію енерго­блока №1 ВП ХАЕС у понадпроектний строк, є «Звіт з періодичної переоцінки безпеки» (ЗППБ), в якому проаналізовані 14 факторів безпеки, а також комплексний аналіз безпеки. ЗППБ розробляється на основi Звiту з аналiзу безпеки енергоблока, погодженого ДІЯРУ з урахуванням проведених модер­нiзацiй, досвiду експлуатацiї та новiтнiх науково-технiчних даних.

Також присутні отримали ви­черпну інформацію про стан атомної енергетики у світі та Україні: згідно з даними МАГАТЕ нині загалом експлуатується 448 ядерних реакторів, будується – 58. Приблизно половину всесвітньої генерації електро­енергії забезпечують США та Франція­.

Основну частину часу громадських обговорень було присвячено запитанням та відповідям представників територіальної громади. Останніх, насамперед, хвилюють питання безпечної експлуатації Хмельницької АЕС. На цьому наголосив і голова Острозької районної ради Богдан Турович.

- Для мене питання номер один – це безпека. Всі ми розуміємо, що Хмельницька АЕС як працювала, так і працюватиме. Також знаємо, що атомна енергетика вважається найбезпечнішою за умови пра­вильної експлуатації ядерних енергоблоків. Як жителі зони спосте­реження, ми хочемо мати гарантії безпеки.

Пільги та компенсації для населення також обговорювалися в залі, адже відповідно до Постанови Кабмін­у, починаючи із 2010 року, що­річно на зону спостереження виділя­ється субвенція із держ­бюджету у розмірі 1% від валової продукції, виробленої АЕС. І якщо атомна станція справно перераховує усі відповідні кошти до державного бюджету, то Кабінет Міністрів не завжди у повному об’ємі повертає ці субвенції кін­цевим адресатам. За словами Богдана Туровича,  минулого року Острозь­кий район отримав таку компенсацію у розмірі 2 млн 200 тис. грн, цьогоріч сума буде приблизно такою ж. Проте, вона втричі менша за передба­чувану.

- Ми хочемо, аби нам 100% поверталися кошти від діяльності Хмельницької АЕС. Розуміємо, що ви все робите для цього, а звертаємося за допомогою, аби відстоювати інтереси громади на різних державних рівнях. Також не лише населення зони спостереження повинно мати пільги на електроенергію, а й бізнес: це було б важливим чинником у надходженні інвестицій у цей регіон, - підсумував Богдан Турович.

- Ми працюємо у рамках чинного законодавства, - зауважив заступник генерального директора ХАЕС з кадрів та соціального розвитку Віктор Демидюк, - і наразі все до гривні відраховуємо до державного бюджету. У 2018 році сума від­рахувань ХАЕС склала 20 246 009 грн, по «НАЕК «Енергоатом» вона стано­вила 137 499 500 грн. Від­­повідно на місто Острог та Острозь­кий район кошти розподілилися наступн­им чином: 1 232 900 грн та 2 242 600 грн. Питання часткового надходження кош­тів у місцеві бюджети, повірте, ми озвучуємо постійно на найвищому рівні. Скажу більше: на ці зустрічі із громадськістю ми запросили і депутатів Верховної Ради України, які балоту­валися від наших регіонів. Проте, жодної відповіді від них наразі не на­дійшло, а це вже сьомі громадські обговорення. Також ми висловлювали пропозицію, щоб перераховувати 2% від виробленої нами продукції, проте рішення прийма­ємо не ми.

Представники молоді ціка­ви­лися питаннями міжнародної практики продовження термінів експлуатації енерго­блоків у світі, на що отримали відповідь стосовно впрова­джен­ня на ХАЕС і світового, і віт­чизняного досвіду щодо продов­ження термінів ек­с­плуатації першого міль­йонника. Для прикладу: США експлуатує 99 енерго­блоків, з яких 91 працює вже з продовженим терміном. А у Франції, до слова,­ електроенергію генерує 58 блоків, 48 - із понадпроектним строком експлуатації.

В ході громадських обговорень мова велася і про будівництво  нових потужностей, зокрема про третій та четвертий енергоблоки ХАЕС, і про використання водних ресурсів регіону, звучали різні думки та зауваження­.

Підсумки обговорення громад­ськістю Острозь­кого райо­ну стратегічно важливого для енергетики України і енергонезалежності держави питання продовження тер­міну­ експлуатації енергоблока №1 ХАЕС будуть відображені у відпо­відному зверненні учасників громадських слухань, де вони максимально зможуть висловити свої пропозиції. Текст звернення друкуватиметься у місцевій районній газеті.

Тетяна Степанюк

Фото автора