Повідомлення про виникнення у ВП ХАЕС радіаційної аварії доводиться персоналу  системою гучномовного зв’язку, радіотрансляційною мережею, через начальників змін та через керівників структурних підрозділів після безперервного звукового сигналу електросирени, який подається протягом трьох хвилин та означає  «УВАГА ВСІМ!».

Почувши безперервний сигнал електросирени, персонал зобов’язаний негайно прийняти усі можливі заходи для отримання повідомлення про аварію (через гучномовний зв’язок, радіотрансляційну мережу, або уточнити у керівника).

1. ОПЕРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ діє за вказівками начальника зміни АЕС, начальника зміни цеху.

2. ДІЇ ДЕННОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ВІДРЯДЖЕНИХ У ВП ХАЕС ОСІБ:

• негайно та безпечно закінчити роботу;

• виконати заходи загальної та технологічної безпеки (відключити інструмент, перекрити воду, опустити вантаж тощо);

• персоналу, що потрапив у зону аварії, покинути небезпечну зону найкоротшим маршрутом з використанням встановлених шляхів евакуації;

• персоналу, який під час виникнення аварії проводив роботи в ЗСР, діяти з дотриманням усіх правил поведінки в зоні суворого режиму, прибути до ЦЩРК для проведення інструктажу з подальших дій;

• отримати засоби індивідуального захисту органів дихання та препарат калію йодид у встановлених місцях зберігання*;

• застосувати засоби захисту органів дихання;

• провести герметизацію службових приміщень (закрити вікна, двері, за можливості відключити кондиціонери та вентиляцію);

• за розпорядженням начальника зміни АЕС  провести йодну профілактику, а саме, вжити препарат стабільного йоду – калію йодид в добовій захисній дозі: 0,125 г (пігулки), по можливості запивши водою або іншими напоями;

• провести підготовку до евакуації, а саме, одягтись, взяти перепустку, засоби індивідуального захисту, підготувати службове приміщення до закриття;

• за розпорядженням начальника зміни АЕС  провести евакуацію встановленим маршрутом до місця збору і обліку персоналу ** та до місця посадки в автотранспорт, дотримуючись правил безпеки та поведінки;

• рухаючись шляхами евакуації, намагатись максимально уникати перебування на відкритому повітрі;

• після прибуття до місць проживання, провести підготовку (в тому числі і членів сім’ї) до евакуації у встановлений  безпечний район проживання працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей.

3. ДІЇ АВАРІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ:

• зібратися у визначеному керів­ником місці збору;

• отримати засоби індивідуального захисту та аварійні комплекти;

• за розпорядженням начальника зміни АЕС  провести йодну профілактику;

• організовано, у складі аварійної групи (бригади), слідувати у сховище №1 або у інше визначене керівником аварійними роботами на майданчику (КАРМ) місце;

• збір аварійних груп і бригад проводиться: у робочий час – на протязі 30 хвилин після оповіщення;    у неробочий час – протягом 1 год. 30 хв. (для штабу КАРМ, ГІП, ГІЗЗЗО, БОКЦЗС -   відповідно     15 хв. та 45 хв.);

• збір аварійного персоналу у неробочий час проводиться у Будинку культури м. Нетішин з подальшою доставкою до місць виконання аварійних робіт.

ПРИМІТКА:

*місця зберігання засобів захисту органів дихання та препарату калію йодид для персоналу ВП ХАЕС визначаються розпорядженнями начальників структурних підрозділів та  доводяться персоналу; для відряджених у ВП ХАЕС осіб та відвідувачів визначене місце зберігання засобів захисту органів дихання та препарату калію йодид в    приміщенні №119 АПК (СФЗ), для персоналу ВП АРС -  в приміщенні № 119 ОДК;

** місця збору і обліку персоналу, а також маршрути евакуації визначені та затверджені ГД ідоводяться персоналу під час проходження інструктажів з техногенної безпеки.

Управління з питань аварійної готовності та реагування