Пенсійний фонд України розробив веб-портал електронних послуг

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян, впровадження технологій електронного урядування в соці­альній сфері Пенсійний фонд розробив веб-портал електронних послуг, який розпочав свою роботу з 1 жовтня 2012року.

Адреса веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України: portal.pfu.gov.ua

Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – це система надання послуг в електронному вигляді з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації (даних).

Веб-портал забезпечує доступ до такої інформації:

для громадян та застрахованих осіб:

- про порядок реєстрації громадян у базі даних веб-порталу;

- про права, обов’язки та відповідальність одержувачів пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України;

- про порядок одержання та використання пенсійного посвідчення;

- про умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо;

- зразки заяв, скарг, запитів на інформацію, інших документів, включаючи можливість роз­друкування або заповнення таких документів в електронному вигляді;

для страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно:

- про порядок реєстрації в базі даних веб-порталу;

- про взяття на облік страхувальників у територіальних органах Пенсійного фонду України, їх права та обов’язки;

- про умови нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’яз­кове державне соці­аль­не страхування та інших обов’язкових платежів;

- про умови та порядок складання і подання звітності тощо.

За умови підтвердження автентичності особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу застраховані особи та страхувальники, у тому числі фізичні особи – підприємці та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, отримають також доступ до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, обробки звіту, поданого в електронному вигляді, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника.

За допомогою веб-порталу користувачі зможуть також дізнаватися про стан розгляду заяв, скарг, запитів, поданих в електронному вигляді, попередньо записуватися на прийом у територіальних органах Пенсійного фонду України, а також подавати запити для підготовки в паперовому вигляді довідок, інших документів, які заявник одержує під час особистого звернення до територіального органу Фонду.

Телефон для довідок: 3-35-37.

Наталя Новак, начальник управління