Перший нетiшинський часопис 

Першого грудня виповнилось 30 років першому друкованому виданню Нетішина – газеті «Енергобудівник». Справедливо слід зауважити, що про будівництво, життя міста у 1981- 1991 роках можна довідатись лише з сторінок цього часопису, адже саме журналісти на той час російськомовної газети «Энергостроитель» відслідковували основні події спорудження ХАЕС та міста-супутника, саме вони формували погляди і смаки будівельників та експлуатаційників, вони були літописцями тепер вже історичних подій. Переглядаючи підшивки тих років, помічаєш відпові­дальність людей за поставлені завдання, трудовий ритм  буд­і­вництва, небайдужість працівників редакції до усього, що складало основу буття міста.

Пізніше рупорами життя колективу ХАЕС та місцевої громади заявили себе  «Перспектива» та «Нетішинський вісник», залишивши «Енергобудівнику» не надто широку нішу віддзеркалення будівельних досягнень. Проте, відібрати пальму першості у нині­шньої ювілярки вже не вдасться ніколи. У ювілейний момент не гріх перегорнути кращі сторінки з історії цього видання.

 

«Енергобудівник» у плині часу

У 1981 році, коли масштаби будівництва почали інтенсивно зростати, партком, об’єднаний будівельний комітет, комітет комсомолу та Управління буді­вництва Хмельницької АЕС вирішили започаткувати свій друкований часопис, який би висвітлював хід будівництва ХАЕС. На той час це було нормою. Всі великі радянські будови обов’язково мали власну газету, на шпальтах якої віддзеркалювались трудові здобутки та життя робітничих колективів, висві­тлювались підсумки соціалістичного змагання, друкувались виступи як керівників, так і простих робітників; багато іншої різноманітної інформації і фотоілюстрації. ’’Батьками’’ газети вважають першого начальника Управління  будівництва Івана Харитоновича Малюка, директора ХАЕС Олексія Івановича Троценка та голову профкому УБ Анатолія Івановича Третяка. Першим редактором був   Валерій Магафурович Басиров (нині директор видавництва у Криму).

Перший номер газети апарату управління буді­вництва ХАЕС під редагуванням В. Басирова побачив світ 1 грудня 1981 року. На першій сторінці зі статтею «Сила слова» виступив секретар парткому О. І. Лапко. Він підкреслив, що це спільне видання розпочинає літопис атомного гіганта не тільки на Поділлі, але й в республіці.

«Наша преса – гостра зброя партії. Тому дуже важливо, щоб на сторінках газети всебічно показувати досягнення нашого економічного та соціально-політичного розвитку, виховувати у людей почуття гордості за великі завоювання соціалізму, який зв’язав в одне ціле інтереси особистості з інтересами всього суспільства.

Радянські журналісти – правофлангові нашого ідеологічного фронту, бійці його передової. Бути завжди попереду, партійним словом запалювати маси на трудові звершення, мобілізовувати та органі­зовувати їх – в цьому редакція газети «Энергостроитель» повинна бачити свій першочерговий обов’язок.» 

На першій сторінці також були надруковані привітання колективу редакції, авторам та читачам газети від відділу пропаганди та агітації Хмельницького обкому Компартії України, редакції обласної газети «Радянське Поділля», бюро обласної органі­зації Союзу журналістів СРСР та редакції газети «Молодь України».

Друга сторінка  заповнена виступами: начальника управління будівництва І. Малюка, голови об’є­днаного будкому А. Третяка та бригадира комплексної комсомольсько-молодіжної бригади, депутата обласної Ради народних депутатів, делегата ХХVІ з"їзду КПРС В. Бобрової, у яких говорилося  про трудові здобутки, темпи  будівельно - монтажних робіт, трудову дисципліну, удосконалення форм та методів соціалістичного змагання.

У кореспонденції «На орбіті дружби» польський спеціаліст П. Капчик підбив підсумки спільної роботи на інтернаціональній будові,  наголосивши, що  у спільній співпраці радянських і польських будівельників можна буде добитися високих виробничих  показників та зміцнити братню інтернаціональну дружбу.

«Ударній комсомольській – ударну працю!» – такий заголовок  третьої сторінки. Вона відкривається матеріалом з першої комсомольської звітно-виборної конференції, в якому надруковані тези зі  звітної доповіді секретаря комітету комсомолу Юрія Орла, подано  виступи делегатів конференції: механіка ЖБУ-2 Я. Тихана, комісара оперативного комсомольського загону Д. Сперкача та маляра-штукатура Т. Бойка. На цій же сторінці надруковано склад новообраного комітету комсомолу та список делегатів на ХХХІХ міську конференцію, які були обрані на І конференції комсомольської організації будівництва Хмельницької АЕС.

Четверта сторінка підготовлена журналом «Ранок». Тут привітання від шефів – редакційної колегії журналу ЦК ЛКСМ України  «Ранок» та його головного редактора Володимира Бурбана, поезія Миколи Сингаївського, Василя Моргуна, Володимира Мордана та ліричні замальовки інших авторів.

Перший номер щотижневика «Энергостроитель»  був віддрукований тиражем 2000 примірників, і протягом майже 29 років ця цифра постійно змінювалася. Найбільшим він був у середині 80-х років минулого століття і становив більше 5000 екземплярів. Подальший вихід часопису тісно пов’язаний з виробничою діяльністю УБ ХАЕС,  життям та дозвіллям трудового колективу, мешканців міста енергетиків. Згодом з російської газета поступово перейшла на українську мову. В даний час  газета «Енергобудівник» є друкованим органом правління акціонерного товариства «УБ ХАЕС» та колективу редакції, виходить на восьми сторінках тиражем 1010 примірників. Наприкінці 2008 року, у зв’язку економічною кризою, випуск газети було призупинено. Всього було випущено 47 номерів газети замість 52. Але, з 1 січня 2009 року випуск було відновлено. За 30 років газету редагувало шість редакторів: крім Валерія Магафуровича Басирова,  Микола Матвійович Заріцький, Олександр Карпович Радішевський, Михайло Йосипович Ільчук, Микола Васильович Панасюк, Петро Михайлович Войтович.

Літпрацівниками працювали:  Іван Бубен, Микола Одайський (фотокореспондент), Людмила Сінчук, Ігор Петровський, Ігор Касьянов, Іванна Коптяк, Андрій Кантоністов, Андрій Кульчицький, Володимир Баталов, Мирослав Горбовий, Богдан Фединчук.

На 1грудня 2011 року у світ випущено 1448 номерів.

Віктор Войковський, науковий працівник міського краєзнавчого музею,

член Національної спілки журналістів

Гортаючи сторінки «”Энергостроителя»

Сооружается второй энергоблок

На строительстве Хмельницкой атомной электростанции началось сооружение второго энергоблока. В его основание монтажники управления «Южэнергомонтаж» уложили первые 200 тонн арматуры. Сейчас работы здесь ведут монтажники бригады Юрия Кравченко.

- Закладка основания второго блока будущей атомной электростанции прошла успешно, - говорит начальник управления ЮЭМ Евгений Алексеевич Мищенко. - Если бы управлению обеспечили нормальное снабжение необходимыми материалами, то во втором квартале можно было бы приступить к возведению стен. Но пока что работы задерживаются из-за нехватки арматуры А-3 диаметром 40 мм. А всего этой арматуры должно быть уложено свыше 600 тонн.

В. Войковский,

наш внештатный корреспондент

 

ПРЕОБРАЖАЯ РOДНОЙ КРАЙ

Александр хорошо помнит сейчас это место. Лес, болото и песчаные отмели Горыни. Лет десять назад даже самые смелые в мечтах мальчишки не могли предположить, что на этих пустынных землях развернется громадная стройка. Но XX век недаром называют стремительным. Прошло всего несколько лет и на болотах, где раньше селились дикие утки и другие пернатые обитатели труднодоступных мест, поднялись первые многоэтажные дома, пролегли бетонные магистрали. Словом, унылый пейзаж полностью изменился.

Но изменился не только пейзаж. Изменилась жизнь людей. Многие соседи Александра Землянского (а жил он в селе Сельцо) пошли работать на строительство Хмельницкой АЭС. Он в это время учился на машиниста автокрана, и когда окончил училище, то решил сразу идти на строительство атомной электростанции.

Было это три года назад. С того времени Александр Землянский успел отслужить в рядах Советской Армии, где, кстати, тоже работал крановщиком и совершенствовал свое профессиональное мастерство, стал кандидатом в члены КПСС.

И вот снова Хмельницкая АЭС. Через два года Александр вернулся на тот же кран, на котором работал до армии.

- Трудиться приходится на различных объектах, - рассказывает А. Землянский, - стройка большая и краны нужны повсюду, ведь грузить и разгружать различные материалы необходимо быстро, чтобы не задерживать строителей. Мы стараемся поддерживать кран в рабочем состоянии. Иначе необходимые строительные материалы из-за поломки нашего крана могут не попасть вовремя на строительные площадки.

Но жизнь Александра Землянского не замыкается в узких рамках производственных вопросов. Он живо интересуется работой комсомольской организации, сам принимает в ней активное участие. На очередном отчетно-выборном ком­­сомо­льском собрании товарищи по работе оказали ему большое доверие - избрали секретарем цеховой ком­со­мольской организации.

Обязанностей у него, конечно же, прибавилось. Но он с честью справляется с ними, как бы трудно не приходилось. Видимо, закалка, полученная в рядах Вооруженных Сил, помогает ему и в гражданской жизни.

А совсем недавно состоялось важное и памятное событие в его жизни - коммунисты Хмельницкого филиала АПО приняли его в члены КПСС. Передовой производственник дал слово трудиться еще настойчивее и самоотверженее.

Близится день 21 апреля - Всесоюзный коммунистический субботник. Молодым рабочим Хмельницкого филиала АПО предстоит выполнить в день «красной субботы» значительные объемы работ. В их выполнение внесет немалый вклад и молодой коммунист Александр Землянский.

А. Тарасов.

13 апреля 1984 г.

 

Поздравляем!

Бюро Центрального комитета ЛКСМ Украины, рассмотрев представление комиссии по республиканской комсомольской премии имени Николая Островского в области науки, техники и производства, постановило:

Присудить республиканскую ком­­сомольскую премию имени Николая Островского в области науки, техники и производства 1985 года Дударю В. В. - электросварщику промышленного участка № 8 управления строительства Хмельницкой атомной  электростанции.

 

Первый обладатель приза

Первым обладателем приза имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова стал комсомольско-молодежный коллектив монтажников управления «Юж­энергомонтаж», которым руководит Анатолий Тимофеевич Пацюрковский.

Этот приз был установлен согласно договору о социалистическом соревновании между молодежными коллективами Всесоюзных ударных комсомольских строек Хмельницкой и Ровенской АЭС. Лучший КМК по итогам работы за полугодие на Хмельницкой атомной электростанции награждается призом имени Николая Кузнецова, а на Ровенской - призом имени Николая Островского.

Р. Колибаба, начальник комсомольского штаба на строительстве Хмельницкой АЭС.

19 июля 1985 г.

ИСПЫТАНИЕ НА ГОТОВНОСТЬ

Горячая обкатка, которая началась на первом энергоблоке второго октября, ставила своей основной задачей выполнение испытаний по основным и вспомогательным системам реакторной установки при ее номинальных параметрах (давление в первом контуре 160 килограммов на квадратный сантиметр и температуре первого контура 280 градусов Цельсия), а также - проверку работоспособности системы    оборудования вспомогательных    объектов   блока: РДЭС   (№ 1, № 2, № 3),   АКС, БНС, ХВО.

Необходимо отметить, что программа, рассчитанная на 20 суток, выполнена всего за 13. Это достигнуто за счет качественного монтажа оборудования в реакторном отделении (ХМУ треста ТЭМ, начальник аппаратного отделения И. X. Марсюкаев), организации    круглосуточной работы эксплуатационного и пуско-наладочного персонала, качественной подготовки и проведения программы испытаний.

Горячая обкатка подтвердила соответствие проектным требованиям характеристик оборудования систем, участвующих в испытаниях. Всего предусматривалось про­ведение 82 испытаний. Предпоследним в программе являлось испытание по расхолаживанию реакторной установки системами расхолаживания первого контура.

На этапе ГО был допущен единственный срыв - невыполнение задачи в указанные сроки. Так, по вине коллективов  Славутского монтажного управления треста ТЭМ и турбинного цеха дирекции строящейся АЭС (начальники М. М. Фукс, М. А. Луцик) не была своевременно обеспечена установка турбогенератора на валоповорот и создание вакуума на турбине.

Руководители просто не позаботились об организации круглосуточных работ, проявили недопустимую халатность при выполнении ответственного задания. Это настораживает, ведь речь идет о реальном вкладе производственных подразделений, а установленные сроки для тех или иных задач служат обеспечению ввода в эксплуатацию первого энергетического блока Хмельницкой атомной электростанции.

После завершения горячей обкатки необходимо в 20-дневный срок (до 4 ноября 1987 года) выполнить ревизию оборудования по реакторному отделению. Основная нагрузка ложится на производственные подразделения дирекции - коллективы цеха централизованного ремонта, электроцеха, це­ха тепловой автоматики и измерений и на коллектив Хмельницкого     монтажного управления треста ТЭМ.

Ревизия оборудования приближает весьма ответственный последующий этап - физический пуск первого энергоблока.

16 окрября 1987 г.

 

ПУСКОВЫЕ ВЕХИ

В прошлое воскресенье в торжественной обстановке началось заполнение подводящего канала Хмельницкой АЭС. Это событие - результат напряженной работы поль­ских строителей. За четыре года коллективы участков КБ-14, КБ-11, КБ-12, КБ-1 выполнили огромный объем работ. За это время перемещено более 2 млн. 400 тыс. кубометров грунта, уложено почти 70 тыс. кубометров бетона. На сегодняшний день закончена строительная часть всех четырех блочных насосных станций (БИС), сдан в эксплуатацию подводящий канал, практически завершены работы на отводящем канале. Такой объем ра­бот в столь сжатые сроки выполнен впервые в практике строительства АЭС в нашей стране.

Раньше строительство БНС велось поэтапно, параллельно с энергоблоками. Это влекло множество дополнительных затрат на отсыпки, временные перегородки и т. д. Ситуация на нашей станции качественно иная - готовность строительной части насосных станций позволяет приступить к монтажу оборудования на них уже сейчас. Это даст возможность без спешки провести отладку и регулировку циркуляционных насосов, качест­венно подготовить БНС к работе. Что значительно ускорит ввод в эксплуатацию последующих энергоблоков.

Сегодня уровень воды в подводящем канале достигает отметки необходимой для работы первого энергоблока.

21 августа 1987 г.

 

 Главные задачи впереди

Количество электроэнергии, выработанной Хмельницкой АЭС в текущем году, соответствует потреблению электроэнергии народным хозяйством и населением Хмельницкой области (около 4 млрд. кВт час).

Планом двенадцатой пятилетки предусмотрено увеличить выработку электроэнергии более чем на 20 процентов, каждый из которых теперь намного весомее, чем в пятилетке прошлой.

Как успехи, так и серьезные еще недостатки в работе отрасли определяются уровнем деятельности конкретных людей.

Коллектив эксплуатационников Хмельницкой АЭС только формируется и имеет в связи с этим множество проблем. Однако, уже можно говорить о том, что многие серьезнейшие задачи ему по плечу. Об этом говорят и объемы работ, и разрешенные технические вопросы во время пусковых операций, проведенного профилактического ремонта. Радует и тот факт, что по вине персонала не произошло аварийных остановок блока с поломкой оборудования.

Ряд работников Хмельницкой АЭС представлен к награждению знаками и грамотой Министерства атомной энергетики СССР и ЦК отраслевого профсоюза. В их числе - Юрий Федорович Кривоконь - заместитель начальника цеха централизованного ремонта по реакторному отделению. Он уже не первый десяток лет работает на атомной электростанции. Ему присуще чувство    ответственности за порученное дело, профессиональное честолюбие.

Анатолий Владимирович Покутний - начальник участка того же цеха и отделения. Он также не новичок в работе с энергооборудованием, использующим атомную эне­ргию. Несколько лет подряд товарищи оказывают ему высокое доверие, избирая секретарем пар­тийного бюро цеха.

Большой опыт в энергетике имеет и электромонтер службы релейной защиты и автоматики Владимир Ильич Фатенков. Он заслуженно пользуется авторитетом квалифицированного специалиста и человека с активной жизненной позицией.

Несмотря на малый срок работы собственно Хмельницкой АЭС, о людях, одушевляющих это предприятие, можно рассказывать много и долго. К сожалению, газетная статья этого не вмещает. По производственным показателям, по влиянию на общественный климат лидирующее положение по итогам соревнования занимают цех централизованного ремонта (начальник В. В. Авраменко, секретарь партбюро А. В. Покутний, председатель цехкома A.A. Петров), реакторный цех (начальник В. М. Жебель, секретарь партбюро О. И Лемдянов, председатель цехкома В. П. Макеев), конструкторско-технологический отдел (начальник В. А. Цурик, председатель цехкома В. П. Кузнецов) .

Передовых рабочих, специалистов, участков на АЭС достаточно заметное количество. Дело за тем, чтобы их опыт, стиль, методы труда и отношение к нему стали всеобщим достоянием.

А. Караулов, секретарь парткома Хмельницкой АЭС

16 декабря 1988 г.