У стадії постійного контролю

Персонал відділу технічного контролю Хмельницької АЕС  бере участь у всіх важливих виробничих технологічних процесах на під­при­ємстві. Серед основних, покладених на нього функцій, - контроль якості робіт із ви­готов­лення, монтажу, ремонту, модернізації і рекон­струкції обладнання і трубопроводів, здійснених стан­ційними  підрозділами і підрядними органі­за­ціями, а також попередження видачі у виробництво продукції, яка не відповідає встановленим вимогам. В процесі  реалізації  заходів за цими напрямками діяльності, персонал ВТК здійснює контроль якості ремонту тепломеха­нічного обладнання, електричного обладнання та КВПіА, якості монтажно-зварювальних робіт, контроль наявності задокументованих результатів випробувань приладів та обладнання на відпо­відність нормативно-технологічній документації. Ще у переліку функцій відділу – вхідний контроль зварювальних матеріалів, матеріалів для виготовлення обладнання та трубопроводів, безпосередньо самого обладнання та трубо­прово­дів, а також свіжого ядерного палива. Згідно із вимога­ми нормативно-технічних документів, додали­ся завдання із приймального контролю елементів обладнання та трубо­проводів, виготовлених у ремонтно-механічному цеху енергоремонтного підрозділу, контролю якості монтажних робіт, які виконують підрядні організації. Загалом це великий обсяг робіт, з якими успішно справляються фахівці групи проведення контролю тепломеханічного обладнання, групи проведення контролю електротехнічного обладнання та КВПіА, лабораторії вхідного контролю.

За словами начальника відділу технічного контролю Олександра Шийки,  праця  його колег спрямована  на підвищення надійної та безпечної експлуатації ядерного об’єкта. Останнім часом багато уваги спрямовано на якісне виконання заходів із продовження термінів експлуатації першого енергоблока. У персоналу достатньо досвіду і кваліфікації, аби поставлені завдання виконувалися на високому рівні.

- Олександре Михайловичу, багаторівневий контроль за виконанням робіт і якістю продукції свідчить про високий рівень виробництва і високу­ відповідальність усіх ланок за ввірені об’єкти. Так вибудуваний весь технологічний процес на Хмельницькій АЕС, підприємстві, до якого прикута увага суспільства, численних громадських організацій, особливо екологічного спрямування. Але під яким би пильним прицілом громадськості не була ця робота, контроль наглядових органів від­повідного профілю, в тому числі міжнародних, нітрохи не зменшується. Як не зменшуються вимоги до внутрішнього самоконтролю на всіх ділянках виробництва. Тут, насамперед важлива кваліфікація персоналу.

- Сама назва нашого відділу свідчить, що основним напрямком нашої діяльності є технічний контроль. Цей напрямок діяльності завжди пов’язаний із великою відповідальністю. Хочу запевнити, що серед моїх колег, як мовиться, випадкових людей немає. Фахівці мають відповідний рівень освіти та виробничий досвід. Нашому персоналу надається право робити відповідні технологічні висновки лише за умови наявності відповідного документа – сертифікатів фахівців з неруйнівного контролю за умови проходження атестації із відповідного методу неруйнівного контролю. Працівники відділу технічного контролю постійно підвищують фаховий рівень у нашому навчально-тренувальному центрі, інституті зварювання ім. Патона та інших галузевих установах. Коли виникає необхідність, - спеціалісти відділу залучаються до проведення технічного контролю під час ремонтних кампаній на інших АЕС нашої держави.

- На сьогодні енергетична галузь України тісно інтегрується у міжнародні енергетичні процеси. Чи доводилось комусь із ваших колег долучатись до міжнародних програм?

- Так. Раніше  з ініціативи німецької компанії TUV SUD Industrie Service Gmbh у Мюнхені був організований семінар в рамках проекту TACIS: «Надання технічної допомоги в розвитку системи оцінки відповідності продукції на рівні АЕС», у якому взяли участь представники ДІЯР України та відособлених підрозділів «НАЕК «Енергоатом». Я  представляв Хмельницьку АЕС. Реалізація нового проекту зі сприяння розвитку системи оцінки відповідності продукції, яка постачається на українські АЕС, відбувалась за  участю «НАЕК «Енергоатом», Європей­ської Комісії, Міністерства палива та енергетики України. Проект направлений на під­тримку впровадження українськими АЕС системи оцінки відповідності продукції шляхом­ створення комплексу процедур і методологій для гарантування якості продукції і послуг, які поставляються атомним стан­ціям. Сам проект охоплює широке коло питань, включаючи аналіз та передачу пере­дових європейських практик, розробку нормативн­ої бази системи оцінки відповідності продукції, створення інформаційної бази, під­готовку персоналу тощо. Але основна мета проекту - підвищення безпеки АЕС України шляхом вдосконалення системи оцін­ки продукції, яка постачається для «НАЕК «Енергоатом». Передбача­лось, що весь комплекс­ заходів буде здійснюватись за участю­ Консорціуму компаній DSR Gmbh (Німеч­чина) і CA&R Engineering Gmbh (Німеччина) під керівництвом української компанії «Інтелектуальні Технології – Славутич». Субконтрактором проекту  була компанія TUV SUD Industrie Service Gmbh, яка є провідною компанією у сфері управ­ління якістю й оцінки відпо­відності продукції.

Під час робочої поїздки до Німеччини я взяв участь у презентації інтегрованої системи управління якістю, охорони навколишнього середовища, безпеки праці концерну KSB, а також познайомився з її продукцією – насосами та арматурою для потреб діючих АЕС та атомної промисловості. Від компанії TUV SUD Industrie Service Gmbh було вручено серти­фікат про участь у навчанні.

- До яких процесів на нашій електростанції задіяні зараз фахівці відділу?

- Першочерговим завданням на сьогодні є завершення ремонтної кампанії на першому енергоблоці, де за останні роки проведено великий об’єм робіт із реконструкції та модернізації, а також у стислі строки полагодити обладнання на другому енергоблоці.

Олександр Шустерук

Фото автора