ПЕРСПЕКТИВА   «ПЕРСПЕКТИВИ»

Майже два десятиліття знадобилось колективу редакції газети «Перспектива»  для того, щоб на світ з’явився 1000-й номер часопису, який нині носить актуальну назву «Перспектива».  Перспектива тут відчувається у всьому. По перше,  і найголовніше, – перспектива  в тому, що  редакційний колектив працював і продовжує жити і творити, дивлячись у майбутнє. По друге, у наш бурхливий інформаційно-технологічний час актуальним є те, що газета є досить вагомим  інструментом, який без перебільшення можна назвати рупором колективу Хмельницької АЕС. І по третє, попереду велика інформаційна робота серед населення стосовно добудови 3-го та 4-го енергоблоків. Як кажуть в таких випадках: роботи непочатий край.      

У радянський період пресу  називали трибуною демократії і гласності, дійовим засобом боротьби за утвердження соціально-економічних перетворень, виразником громадської думки. Цей вислів не втратив своєї актуальні і тепер.

Преса є могутнім знаряддям впливу на людей, їх свідомість. З одного боку, вона доводить до свідомості людей сутність політики держави, управлінських рішень, орієнтує їх у масі соціальних подій, формує громадську думку, утверджує систе­му соціальних цінностей, зразків поведінки. З іншого, вона є знаряддям «зворотнього зв’язку» - виявлення ставлення мас до рішень державних інститутів та політичних лідерів до подій у державі і за рубежем, а також каналом надходження­ пропозицій і критичних зауважень, сигналів про функціонування різних органів управління і їх керівників.

Під час масових акцій протесту громадкості проти нарощування потужностей на Хмельницькій АЕС у кінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття перед Дирекцією та колективом ХАЕС гостро постало питання щодо інформування населення про стан справ на електро­станції та екологічні проблеми у  30-км. зоні. Так з’явився «Інформа­цій­ний бюлетень», підготовлений та випущений працівниками лабораторії охорони навколишнього середо­вища та відділу охорони праці і техніки безпеки Хмельницької АЕС. Згодом до цієї акції долучилися інші відділи та служби, зокрема – відділ ядерної безпеки, служба засобів диспетчерського та технологічного управління тощо.

На сторінках цього  видання виступали провідні спеціалісти в галузі атомної енергетики, друкувалась різноманітна статистична інформація про роботу АЕС, результати роботи комісії АН СРСР на ХАЕС,  постанови, що стосувались роботи енергетичного комплексу, наводилися  техніко-економічні показники роботи ХАЕС, таблиці результатів контролю доз гамма-випромінювання на місцевості навколо ХАЕС. Протягом 1990 року було випущено п’ять номерів, кожен з яких був надрукований тиражем 3000 екземплярів. Відповідальною  за випуск була нині вже покійна Ірина Бочкова.

У липні 1991 року вийшов  сигнальний номер газети «Хмельницкая АЭС», засновником якої стали адміністрація та трудовий колектив Хмельницької АЕС, а у вересні – перший номер часопису. З 1994 року газету перейменовано у «Перспективу». У свідоцтві про реєстрацію періодичного друкованого видання виданому обласним Управлінням по пресі в м. Хмельницькому 13 березня 1991 року визначалися мета і завдання періодичного видання: розповсюдження об’єктивної інформації про життя і діяльність трудового колективу атомної електростанції, жителів м. Нетішина і навколишніх регі­онів та відображення інтересів колективу Хмельницької АЕС. Протягом майже двадцятилітнього пері­оду журналісти не відступають від цього стратегічного напрямку і намагаються інформувати читачів про  виробничу діяльність спочатку першого, а на даний час – обох енерго­блоків ХАЕС, хід планово-попере­джувальних ремонтів, дру­кують виступи та інтерв’ю із спеціа­лістами ХАЕС, цікавими людьми електро­станції і міста. Подають багато культурно-освітньої та спортивної інформації, висвітлюють та коментують події з життя трудового колективу АЕС, міста, звіти  профспілкових конференцій, семінарів, нарад тощо. Протягом останніх років досить часто з’являються публікації стосовно добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС. Адже, ця тема досить актуальна не тільки для нетішинців, але  для регіону та держави в цілому.

Час від часу серед  жителів регі­ону  поширюються чутки щодо різних нечуваних і негаданих катаклізмах, які нібито стоять на порозі їхніх домівок, а винуватцем всіх негараздів є Хмельницька АЕС. Тому, на порядок денний  перед колективом редакції постає питання щодо спростування різного роду подібних нісенітниць та детального, глибокого і професійного аналізу подій що відбуваються на АЕС та прилеглій території. Тобто, нести правдиву, достовірну інформації, вести конструктивний діалог зі своїми читачами.  Газета – невід’ємна складова колективу АЕС, яка не лише віддзеркалює його здобутки, але й допомагає йому відстоювати громадянські права і свободи.                                                                                                                                                                                                             

 Перші сигнальні випуски газети підписані Ігорем Петровським. А з грудня 1991 року (з №4) і по сьогоднішній час – Віктор Гусаров, член Національної Спілки журналістів України, секретар Нетішинської міської організації Спілки журналістів України. На його плечі лягає весь тягар з підбору актуальних та достовірних матеріалів, які б читач  міг  сприйняти, зрозуміти, проаналізувати і відтак зробити правильний висновок. У цій діяльності не може бути фальші, тим більше фальсифікації, адже робота спрямована не на агітацію, а на конструктивний діалог, якому майже 20 років. Він не вважає це подвигом, радше – обов’язком перед читачем.

Плин часу невблаганний. Незчулось, як пройшли роки, залишивши позаду романтичну молодість. За час існування атомної енергетики було засвоєно чимало уроків. І головні з них – прагнення й уміння працювати безпечно, надійно й відкрито для всього суспільства. Отож колективу редакції необхідно й надалі  проводити політику гласності при обговоренні будь-яких питань атомної енергетики, що хвилюють громадськість, на конструктивну співпрацю з усіма, кого хвилюють злободенні питання.

Тому я глибоко вірю, що «Перспе­ктива» завжди буде правдивою газетою. Натхнення й неспокою вам у по­-шуках  тем, яскравих думок, душевних і людяних слів у розмові з читачами.

Віктор Войковський