Під контролем технологічні процеси

Зустріч представників станційних ЗМІ з головним технологом Хмельницької АЕС Русланом Кариковим відбулась якраз після пуску першого енергоблока, щойно підключеного до енергомережі по завершенню ремонтної кампанії. Співрозмовник розповів, що у її проведенні ремонтних робіт брали участь і працівники очолюваної ним служби. Вони слідкували за виконанням вимог технологічного регламенту безпечної експлуатації при виконанні різних техно­логічних операцій,  координували дії ремонтних підрозділів і оперативного персоналу. За працівниками відділу  була закріплена робота з розробки та супроводження графіків зупинки та пуску енергоблока, контроль виконання важливих для безпеки операцій. Крім цього, у ході передпускових операцій та пуску енергоблока персонал служби головного технолога ретельно аналізував хронологію виконання технологічних операцій і зміни технологічних параметрів, що сприяло можливості розробки заходів з покращення та оптимізації низки технологічних процесів.

- Спеціалісти служби постійно беруть участь у інженерній підтримці персоналу блочного щита управління для недопущення порушень режимів експлуатації обладнання, - зазначив Руслан Кариков, - ми видаємо рекомендації під час виконання складних і рідковиконуваних операцій на обладнані. У ході планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці персонал служби супрово­джував процеси зупинення та пуску енергоблока, видавав рекомендації щодо режимів безпечної експлуатації.

Журналісти поцікавились основними етапами налагодження співпраці з Євросоюзом щодо можливої син­хро­нізації нашої та європей­ської електричних систем. Руслан Кариков повідомив,  що вже є домовленості із за­цікавленими сторонами. Передбачається орга­ні­зація видачі енергетичної потужності дру­гого енерго­блока Хмельницької АЕС в об’єд­нану євро­пейську енергосистему. Розроблено від­повідні заходи, що затверджені в «НАЕК «Енерго­атом» та знахо­дять­ся у стадії виконання.

У ході спілкування із Русланом Кариковим мова зайшла про колектив служби. Її начальник запевнив, що у роботі служби головного технолога Хмельницької АЕС основними­ критеріями є висока квалі­фікація та професійний досвід. Унікальністю цього підрозділу є те, що сюди ні в якому разі  без відповідного обсягу знань і навиків не потрапить непідготовлена людина, хоча б і  випускник найпрестижнішого технічного вузу. Право опікуватись технологічними процесами електростанції потрібно заслужити. Колеги Руслана Карикова мають попередній великий досвід роботи на різних посадах в основних підрозділах електростанції.

Олександр Шустерук

На знімку: головний технолог Руслан Кариков та провідний інженер служби головного технолога Олег Дудар аналізують хід технологічного процесу.

Фото автора