Пiд постiйним наглядом

 Служба відомчого на гляду та пожежної безпеки Хмельницької АЕС відзначає свій тридцятирічний ювілей. Історія створення цього підрозділу бере початок перед пуском першого енергоблока: у вересні 1987 року на підставі відповідного наказу була створена інспекторська група. Про виробничі традиції, досягнення колективу, перспективи розвитку розмова нашого кореспондента з начальником служби відомчого нагляду та пожежної безпеки Василем Лановенком.

-  Історія створення служби відомчого нагляду та пожежної безпеки розпочинається - розповідає Василь Михайлович, - коли на Хмельницькій АЕС, яка готувалась до пуску першого енергоблока, було створено інспекторську групу. Її першим керівником став Микола Анатолійович Мішуров. Згодом групу було реорганізовано у відділ відомчого нагляду і інспекції. Роботу цього підрозділу у різні роки координували начальники Віталій Васильович Болотов,  Іван Антонович Дмитрук, Володимир Дмитрович Жемчужников. Функції та завдання, які стояли перед відділом, значно розширювались і це стало підставою для створення служби відомчого нагляду та пожежної безпеки перед пуском енергоблока №2 ХАЕС. На сьогодні вона  складається з відділів: нагляду за ядерною, радіаційною безпекою та експлуатаційними режимами; нагляду за технічною безпекою; нагляду за електричним та електротехнічним обладнанням; нагляду за пожежною безпекою та групи нагляду за виконанням умов дозволів на експлуатацію енергоблоків. У орга­нiзацiйнiй структурі Хмельницької АЕС служба відомчого нагляду та пожежної безпеки належить до основних пiдроздiлiв i знаходиться в безпосередньому пiдпорядкува­н­нi головного інспектора.

- Які основні завдання покладені на колектив служби?

- Насамперед, це  запобігання, виявлення та усунення порушень вимог норм, правил i стандартів з безпеки шляхом проведення планових, оперативних, цільових та комплексних перевірок під час здійснення відомчого нагляду. Якщо говорити більш детально, то основними завданнями та функціями служби є нагляд за ядерною безпекою та експлуатаційними режимами, за дотриманням ра­дiацiйної безпеки при експлуатації обладнання; нагляд за електротехнічним устаткуванням, за технічною безпекою тепломеханічного устаткування i трубопроводів які пiд­вiдомчi правилам i нормам з ядерної та радіаційної безпеки i правилам Держпрацi; нагляд за утриманням та безпечною екс­плуатацiєю вантажопiдiймального устаткування, за експлуатацією будівель i споруд; нагляд за пожежною безпекою; органiзацiя робіт з розслідування та обліку порушень, відхилень та технологічних порушень у роботі АЕС та контроль виконання заходів, які розробляються за результатами цих розслідувань, нагляд за виконанням умов здій­снення дiяль­ностi, визначеної в документах дозвільного характеру. Працівники нашої служби також займаються видачею дозволів для виконання робіт на устаткуванні систем важливих для безпеки. При виявленні порушень - підрозділам станції видаються обов'язкові до виконання приписи направлені на  усунення  порушень нормативних, виробничих та органiзацiйно-розпорядчих документів.

- Василю Михайловичу, наша електростанція вже кілька років поспіль займає найвищі щаблини у рейтингу безпеки.

- Так. Цим треба гордитись. Тут заслуга всього п’ятитисячного колективу Хмельницької АЕС, де на високий рівень поставлена культура безпеки. Будь-яке досягнення не є манною небесною, бо вимагає великих організаційних та інтелектуальних зусиль.

- Виробничих досягнень очолюваної вами служби є багато. Кілька років поспіль схвальних оцінок спеціалістів заслужила реалізація низки програм. Ви можете це прокоментувати?

- Мої колеги беруть активну участь в переході на електронний документообіг, зокрема, у  створенні модулів «Робота з приписами СВНіПБ», «Електронний журнал невідповідностей ВП ХАЕС». Ці модулі дозволяють більш ефективно вести контроль за виконанням приписів, усуненням невідповідностей підрозділами станції в автоматичному режимі. А ще можна робити вибірки за заданими параметрами:  періодом видачі приписів, підрозділами, тематикою перевірок, класифікацією невідповідностей обладнання, кількістю пунктів тощо. Електронний журнал невідповідностей ВП ХАЕС створений на базі АСКВД, а робота його модуля дозволяє автоматизовано переносити виявлені невідповідності до бази даних малозначимих подій.

Багато уваги в СВНіПБ приділяється підтримці кваліфікації інспекторів. Більш досвідчені фахівці служби готують тематичні матеріали і проводять семінари для всього персоналу служби, акцентуючи увагу на специфічних питаннях. Є напрацювання за такими темами як «Системи вентиляції РВ, ТВ», «Вантажопідіймальні мостові крани, електричні талі, ручні кран-балки, вимоги до їх експлуатації», «Особливості конструкції СПЗО», «Дозвільна діяльність СВНіПБ»,  «Система управління та захисту реактора» та «Первинні засоби пожежогасіння з практичним застосуванням вогнегасників», «Індивідуальний радіаційний контроль» та ін. Така практика допомагає підняти загальний рівень знань, поглибити вміння зосереджуватися на важливих моментах, поді­литися набутим досвідом.

Важливою складовою діяльності служби  також є підготовка та участь у корпоративній і партнерській перевірці ВАО АЕС за визначеними напрямками. У планах також підготовка  за участі персоналу служби інформаційних технологій, технічного завдання на розробку комплексу завдань по електронному журналу обліку обладнання і трубопроводів систем, важливих для безпеки. Під особливим контролем перебувають оперативні перевірки підрозділів, які здійснюються за розробленими графіками з обґрунтуванням виданих зауважень. У своїй роботі ми більше уваги звертаємо на профі­лактику та вжиття заходів для запобігання порушень за будь-якими напрямками діяльності, що входять до нашої компетенції. 

Варто відзначити, що у своїй роботі служба тісно взаємодіє з чотирма державними наглядовими органами: Державною інспекцією ядерного регулювання України (центральний офіс і інспекція з ядерної безпеки на ХАЕС), Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж та Державною службою з надзвичайних ситуацій України.

- Значення служби відомчого нагляду і пожежної безпеки важко недооцінити. Але за досягненнями завжди стоїть праця всього колективу.

- Про своїх колег я можу сказати тільки хороші слова. Вони справжні професіонали. Вже багато років поспіль успішно керують відділами нашої служби Олександр Лашков, Олександр Шпортко, Ігор Алексійчук, Олександр Тимчук. Оперативно вирішуються нагальні організаційні питання за участю моїх заступників Сергія Сахнюка та Олега Гичуна. Сумлінно ставляться до роботи старші інспектори Геннадій Шарапов, Микола Коба, Михайло Опанасюк, Василь Антоненко, Максим Шматько, Василь Данильчук, Юрій Яремчук, Анатолій Наливайко, Анатолій Смаглюк, Святослав Іщук, Ігор Григор’єв, Іван Козійчук, Микола П’ятаченко, Микола Глов’юк. До реалізації відповідальних заходів, які організовує служба відомчого нагляду і пожежної безпеки, залучаються інспектори Олександр Черказний, Микола Власик, Людмила Котович. Великий обсяг роботи, який пов'язаний із підготовкою виробничо-технічної документації, припадає на долю інженера Марії Бондар. Вона, до речі, разом із Олександром Лашковим є ветеранами нашої служби. На їх очах творилась історія  підрозділу та всі його вагомі досягнення. Ми всі працюємо тільки на позитивний результат.

Олександр Шустерук