Пiдвищення безпеки енергоблокiв ВП ХАЕС

Багаторічна експлуатація ВП ХАЕС продемонструвала надійну і стійку роботу енерго­блоків. У той же час, пильна увага з боку світової спільноти до проблем безпеки АЕС, вимагає адекватного вжиття заходів в цьому аспекті.

У Заяві керівництва ВП ХАЕС у сфері безпеки №0.КЧ.4060.ПЛ-15 сказано, що пріоритетним завданням у сфері безпеки є: постійне підвищення та підтримання досягнутого рівня безпеки на всіх етапах життєвого циклу ВП ХАЕС, виходячи з вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, передової міжнародної практики.

За весь час експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС реалізовано 822 проекти з модерні­зації та підвищення безпеки. Найбільш значущі заходи і такі, що впливають на безпеку, виконувалися починаючи з 2005 року за наступними, схваленими Кабінетом Міністрів України, програмами­:

- "Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій";

- "Програма модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000 (В-320) Частина 2. Енергоблок №2 Хмельницької АЕС";

- "Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій" (КЗПБ).

На сьогоднішній день виконується «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КЗПБ)», затверджена постановою КМУ від 07.12.11 р №1270 і розрахована на період до 2020 року.

Метою КЗПБ є підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій і надійності їх роботи, а також заміна застарілого обладнання, яке відпрацювало свій ресурс. Дана програма дозволить виконати зобов'язання  України щодо впровадження рекомендацій  МАГАТЕ, вироблених за результатами Оцінки проектної безпеки українських АЕС (стрес-тестів), та проведених в період 2008-2010 рр. в рамках Спільного проекту Єврокомісії - МАГАТЕ - Україна.

Всього по КЗПБ для енергоблоків Хмельницької АЕС заплановано до реалізації 95 заходів  (по 89 заходів для енергоблоків №1 та №2 ВП ХАЕС + 6 загальностанційних заходів). На момент введення в дію КЗПБ, в рамках реалізації попередніх програм з підвищення безпеки, були виконані 24 заходи по енергоблоку №1, 39 - по енергоблоку №2 і 3 загальностанційних заходи. Крім того, за час дії програми додатково були реалізовані 11 заходів по енергоблоку №1 і 8 заходів по енергоблоку №2. Станом на листопад 2015 року сумарний відсоток виконання КЗПБ становить 39,3% по енергоблоку №1, 52,8% по енергоблоку №2 і 50% по загальностанційному устаткуванні.

Реалізація Заходів КЗПБ, спрямованих на підвищення безпеки енергоблоків та модернізацію обладнання, проводиться, як правило, під час щорічних планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Багато робіт з підвищення безпеки, модернізації та реконструкції мають тривалий термін реалізації і виконуються протягом декількох років, зважаючи на те, що пов'язані з поетапною заміною декількох елементів обладнання (протягом декількох ППР). У 2015 році, наприклад, на енергоблоці №1 завершена реалізація технічно складного і водночас дуже важливого, з точки зору безпеки, заходу КЗПБ «13202 Живлення  від надійного джерела II категорії систем нормальної експлуатації, що забезпечують підкритичність реактора». Метою реалізації даного заходу є забезпечення роботи систем нормальної експлуатації під час аварії шляхом живлення  від надійного джерела ІІ категорії в умовах передбачуваних відмов, що дозволить зменшити ризик виникнення і розвитку аварій, у тому числі забезпечить працездатність систем, що забезпечують збереження турбіни.

Також в рамках КЗПБ виконується комплекс заходів «Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» для запобігання запроектних аварій, можливих внаслідок явищ природного характеру, пов'язаних з удосконаленням управлі­ння важкими аваріями (так звані «постфукусімські» заходи). Здебільшого по «постфукусі­мських» заходах вже ведуться роботи з їх реалізації. Основним результатом впровадження цих заходів є можливість ліквідації запроектної аварії у зв'язку з тривалим повним знеструмленям енергоблоків з відмовою усіх джерел змінного струму і втратою кінцевого поглинача тепла (тобто відмовою системи технічного водопостачання відпові­дальних споживачів реакторного відділення), а також забезпечення сейсмічної безпеки об'єктів ВП ХАЕС. Для цього планується закупівля мобі­льних дизель-генераторів малої потужності, мобільних насосних установок, а також сучасної сертифікованої апаратури для ведення постійного сейсмологічного моніторингу.

Реалізація заходів з підвищення безпеки вимагає значних фінансових вливань і людських ресурсів. Зараз заходи КЗПБ виконуються за власні кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» в межах встановленого НКРЕ тарифу на електроенергію. Для оптимізації тарифного навантаження при фінансуванні даної програми виконана велика робота по залученню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). Результатом цієї роботи стало підписання кредитних і гарантійних угод про надання ДП «НАЕК «Енергоатом» кредитів від вищевказаних міжнародних фінансових організацій на загальну суму 600 млн євро.

Згідно із затвердженим ДП «НАЕК «Енергоатом»  планом-графіком реалізації КЗПБ, у 2016 році мають бути виконані у повному обсязі 15 заходів на енергоблоці №1 і 4 заходи на енерго­блоці №2. Заходи підвищення безпеки, які заплановані до реалізації на енергоблоках ВП ХАЕС у 2016 році - це в основному заходи КЗПБ, які спрямовані на усунення наступних дефіцитів безпеки:

• забезпечення надійного електропостачання механізмів енергоблока в умовах системної аварії;

• управління аваріями, пов'язаними з необ­хідністю охолодження першого контуру;

• обмеження залежних відмов обладнання та відмов із загальної причини, що викликаються внутрішніми подіями;

• удосконалення управління аварійними процесами.

Із заходів підвищення безпеки, запланованих до реалізації у 2016 році, найзначущими є:

• забезпечення підживлення та охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС;

• забезпечення підживлення ПГ в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС;

• забезпечення працездатності БРУ-А при закінченні пароводяної суміші, води, а також із забезпеченням надійного виконання функції аварі­йного скидання тиску;

• забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризкальних басейнів;

• забезпечення аварійного електропостачання­ в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС.

У грудні 2017 закінчується проектний строк служби енергоблока №1 Хмельницької АЕС. Для продовження терміну його експлуатації на ВП ХАЕС розроблена й перебуває в стадії узгодження програма і деталізований план-графік підготовки енергоблока №1 Хмельницької АЕС до експлуатації у понадпроектний період, складовою частиною якого є виконання 54 заходів КЗПБ - це заходи капітального та аналітичного характеру. Виконання в повному обсязі сукупності всіх запланованих заходів дозволить енергоблоку №1 Хмельницької АЕС безпечно продовжувати виробляти електроенергію і у понадпроектний періо­д.

На сьогоднішній день у світі, за даними  МАГАТЕ, експлуатується 440 атомних енерго­блоків, 134 з них - зі строком експлуатації понад 30 років. Досвід продовження термінів експлуатації перших двох рівненських енергоблоків і першого Південно-Української АЕС  підтверджує той факт, що українські реактори мають для цього достатній запас міцності.

В цілому реалізація КЗПБ - це підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків і наді­й­ності їх роботи; зменшення ризиків виникнення аварій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, мінімізації їх наслідків; а також одна з основних умов продовження проектного терміну експлуатації енергоблоків АЕС України, що дозволяє зберегти існуючий рівень енерго­генерації в Україні.

Олександр Косік,

начальник відділу модернізації                                 та реконструкції