ПiДВИЩУВАТИ ПРОФЕСiОНАЛiзМ ПЕРСОНАЛУ ПiД СИЛУ ТiЛЬКИ ПРОФЕСiОНАЛАМ

У навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбувся конкурс професійної майстерності серед інструкторів навчально-тренувальних центрів ВП АЕС та «АРС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Саме з представників цих підрозділів була сформована конкурсна комісія для об’єктивної оцінки теоретичних та практичних навиків конкурсантів.

Під час відкриття конкурсу перед її учасниками виступив генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко. Він наголосив, що основним завданням атомників є мінімалізація порушень в роботі обладнання діючих енерго­блоків. Для цього створено низку заходів на державному рівні, серед яких  ліцензування персоналу, який займається експлуатацією реакторної установки та турбінного устаткування. Це робиться для того, щоб унеможливити виникнення аварійних ситуацій. Потрібно враховувати і такий фактор, що на ХАЕС експлуатуються енергоблоки, які вже відпрацювали певний період. Саме підготовка персоналу із використанням сучасних тренажерів дає можливість не допускати порушення в роботі основного обладнання електростанцій.

Заступник головного інженера Хмельницької АЕС з підготовки персоналу Володимир Ісупов повідомив про те, що корпоративний конкурс професійної майстерності серед інструкторів навчально-тренувальних центрів енергокомпанії проводиться вперше.

За словами організаторів конкурсу, базою для його проведення Хмельницька АЕС вибрана не випадково.  Вона першою серед навчально-тренувальних центрів діючих АЕС розпочала проводити професійні конкурси інструкторів НТЦ. Органі­зація таких конкурсів дає змогу суттєво покращити навчання та підготовку персоналу електростанції, запроваджувати передові освітні технології. Це спонукає до творчості, постійного пошуку. Кожен інструктор повинен йти в ногу з часом і мислити креативно, нестандартно. Тільки за таких умов можна постійно підтримувати інтерес аудиторії до навчального процесу.

У конкурсі професійної майстерності взяло участь  п’ять інструкторів з різних структур «НАЕК «Енергоатом», аби засвідчити свій професійний та інтелектуальний рівень. Конкурс охоплював теоретичну та практичну частини. Рівень знань учасників на кожному з них оцінювався окремо. Вирішальним став практичний етап, під час якого конкурсанти презентували навчальний матеріал у ході проведення практичного заняття.

За підсумками творчого змагання конкурсна комісія присудила третє місце інструктору  Рівненської АЕС Вадиму Водьку. Друге місце дісталось інструктору Запорізької АЕС Оксані Чернишовій, яка набрала 92.93 бала. Незаперечним лідером конкурсу став інструктор Хмельницької АЕС Олексій Шевченко. Його теоретичні та практичні навики оцінено у 96.64 бала із 100 можливих.

Олексій Шевченко є постійним учасником і призером подібних змагань.  Конкурсній комісії він представив заняття на тему: «Дефекти зварних з’єднань». За його словами, під час проведення ремонтних кампаній на енерго­блоках нашої електростанції до різних робіт залучаються газоелектрозварювальники, які, використовуючи ручне дугове та напівавтоматичне  зварювання, виконують свою частину робіт. Саме підготовкою таких фахівців  займаються у навчально-тренувальному центрі. Крім цього, здійснюється підготовка газорізальників, плазмо­­різальників, операторів із глушіння теплообмінних трубок на парогенераторах. Для цієї роботи використовується словацька спеці­альна установка. Спочатку право роботи на ній мали лише чотири працівники, зараз таких є майже два десятки. Ефективному проведенню ремонтних операцій сприяє фа­ховість ремонтників, надій­ність установки, яка виконує необхідні маніпуляції. Те, що донедавна робилося вручну, тепер автоматизовано.

Установка словацької фірми VUJЕ експлуатується на станції з 2009 року. На ХАЕС свого часу приїздили троє представників цієї фірми, котрі на КСБК проводили тижневе навчання наших фахівців. Його пройшли шість працівників служби зварювання і два -  відділу контролю металу, після чого отримали відповідні сертифікати з правом самостійного виконання робіт. Щоправда, у перший ППР, в якому була задіяна установка, словаки дієво допомагали нашим фахівцям безпосередньо на робочому місці: консультували, підстраховували, радили, як уникнути можливих недоліків. Згодом заглушування теплообмінних трубок на першому та другому енергоблоках персонал ХАЕС проводив без сторонньої допомоги.

Переможець конкурсу Олексій Шевченко також розповів, що  спеціалістів, які вміють працювати та атестовані на право виконувати роботи на напівавтоматах, готують тільки у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС. Попередньо за участю начальника служби зварювання енергоремонтного підрозділу розроблена методологія навчання, яка пройшла затвердження та апробацію. Загалом робота на автоматі допомагає суттєво покращити якість зварювальних швів та зменшити терміни виконання ремонтних робіт. Це дуже важливо для працівників, які працюють в умовах іонізуючого опромінення. Саме у цих умовах тематика навчання зварювальників «Дефекти зварних з’єднань» є актуальною.  Під час ремонтних кампаній на енергоблоках до забезпечення надійності обладнання підхід ретельний. Головна увага звертається на зменшення імовірності допущення персоналом помилок, технологічних дефектів, які призводять, як правило,  до відмови обладнання і порушення технологічного процесу. Знання, набуті персоналом, дозволяють поліпшити якість проведення зварювальних операцій, підвищити фаховий рівень працівників. Крім цього, перед кожною відповідальною роботою спеціалісти служби зварювання проходять свій «вхідний контроль» у навчально-тренувальному центрі. Тут вони осмислюють хід і  складові  роботи, здають екзамени. Враховуючи, що  наша навчальна лабораторія із зварювання є кращою у  «НАЕК «Енергоатом», можна сказати, що до справи приступають всебічно озброєні спеціалісти.

В службі зварювання дві дільниці: дільниця зварювання і наплавлення та дільниця із ремонту зварювального обладнання. Всі спеціалі­сти, починаючи із 5 розряду, однаково володіють знаннями і навичками роботи аргонно-дугового та електродугового зварювання.  Відтак в колективі можуть довірити будь-яку роботу будь-якому спеціалісту.

На Хмельницькій АЕС Олексій Шевченко працює двадцять років, чотирнадцять з яких присвятив роботі у службі зварювання енергоремонтного підрозділу. Він там обіймав посаду майстра, виконував обов’язки начальника. Важко порахувати перелік робіт, до яких був причетний Олексій Вікторович. Це заміна трубопроводів, демонтаж системи експериментального контролю,  встановлення вимірювачів витрат по лініях аварійної подачі води, реконструкція металоконструкцій майданчиків обслуговування  арматури, вирізка відсічного вентиля  на трубопроводі зливу, тощо.

На посаді інструктора навчально-тренувального центру Олексій Шевченко постійно демонструє прагнення удосконалювати навчальний процес. Не випадково він бере участь у різних фахових конкурсах, проведення яких допомагає вдосконалити підготовку справжніх фахівців. Тут Хмельницька АЕС у когорті лідерів. Показовим є й те, що нещодавно на технологічній базі Нетішинського професійного ліцею, з яким налагоджена тісна співпраця фахівців навчально-тренувального центру електростанції, відкрито «Навчально-практичний центр зварювання» із сучасним обладнанням.

Олександр Шустерук

На знімках: обговорення умов проведення конкурсу; переможець Олексій Шевченко із секретарем конкурсної комісії Ларисою Тимчук

Фото автора