Пiонери будiвництва Нетiшина

На світовій карті є міста, про дату заснування яких сперечається не одне покоління дослідників. Для сучасного Нетішина випала інша доля – всі основні віхи розвитку документально засвід­чені. Все розпочалось із звичайного розчерку пера на такому історичному документі, як наказ Міністерства енергетики СРСР від 4 лютого 1977 року «Про початок робіт з будівництва Хмельницької АЕС». Він став поштовхом для початку спору­дження  всіх господарських та житлових об’єктів на території села Нетішин, а також на місці майбутнього проммайданчика електро­станції.

У ті часи ще не було  відеокамер, найчастіше свідки багатьох подій послуговувалися звичайними механічними фотоапаратами. Роз­гля­даючи пожов­клі від часу світлини, уяв­ляєш яким було село Неті­шин. Старенькі хати, біль­шість яких виглядала як у епоху великого Кобзаря – вузе­нькі вікна, соло­м’яна стрі­ха, потемнілі паркани. Були й більш сучас­ніші забудови. А потім у патрі­ар­хальних краєвидах старого полі­ського села з’явились перші ознаки урбаністичної культури – фундаменти та стіни висотних будинкі­в.

Під час початку будівництва міста Нетішин не всі жителі були відселені одночасно. Дехто ще не один рік із свого подвір’я споглядав на ватаги бу­дівельників та мон­тажників, які наполегливо змінювали сіль­ський ландшафт. З кожним роком темпи робіт інтенсивно зростали. До цих процесів був безпосередньо причетний колектив виробничо-техні­чного від­ділу, який на основі нормативних галузевих документів заснувався під час початку спорудж­ення електростанції. Тоді в його складі діяли група  технічного нагляду за якістю буді­вництва об’єктів промис­лового та соціального призначення, геодезична група, відділ обладнання, планово-економічний відділ, бухгалтерія, технічний архів. 

У 1988 році виробничо-технічний відділ було реорганізовано в Управлі­ння капітального буді­вництва ХАЕС.

Розповіді ветеранів підрозділу засвідчують, що робота була важкою, але цікавою, насиченою неспокоєм, відсутністю формалізму і великою довірою до людей. Це був час інтенсивних напрацювань досвіду, який важко отримати за університетською партою. В колективі зростали фахівці, спроможні здійснити трудовий подвиг.

Працівники Управління капітального будівництва ХАЕС – піонери зведення Нетішина. На світлинах того часу вони молоді і завзяті, по-робочому звитяжні.

І нехай їх обличчя збережуться в історії!

 

На світлинах того часу молоді фахівці, що стояли біля витоків будівництва станції і міста. Працівники Управління капітального будівництва ХАЕС – піонери зведення Нетішина. І нехай їх обличчя збережуться в історії!