ПЛЕКАЮТЬ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦiАЛ

Нещодовно Хмельницьку АЕС відвідали викладачі та студенти Національного університету «Львівська політехніка».

Перше знайомство з енергетичним підприємством від­булося у навчально-тренува­льному центрі станції. Тут за гіда правив заступник начальника НТЦ Іван Абрамів. Його розповідь торкнулась низки напрямків, за якими здійсню­ється підготовка персоналу Хмельницької АЕС. Була продемонстрована матеріально-технічна база, яка допомагає поєднати теорією з практикою. Саме вона викликала підвищений інтерес виклада­чів кафедри, котрі спеціалі­зу­ються на підготовці спеці­алістів електричних станцій, зокрема, й АЕС. За словами доктора технічних наук, професора, заслу­женого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедрою теплотехніки, теплових та ато­м­них електричних станцій Йосифа Мисака, тісна співпраця із Хмельницькою АЕС налагодилась три роки тому, коли після анексії Криму і втрати Севастопольського університету, виникла потреба відновити навчання за спеціальністю «Атомна енергетика».

- Довіра відкриття у нашому університеті нової спеціа­льності, - розповідає Йосиф Степанович, -  не стала випадковістю. Ми маємо давні традиції підготовки фахівців різних напрямків для вітчизняної енергетики. Раніше ставка була на тепловиків, а тепер ми підставили своє плече й атомникам. Гордимося тим, що наш університет є однією з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі. Як технічна академія він відчинив двері 4 листопада 1844 року. Університет має широкі зовні­шньо­економічні зв’язки. 3 рядом­ іноземних фірм укладено контракти на експорт результатів науково-технічної діяльності. Угоди про науково­-технічне співробітництво укладено з вищими навчальними закладами CШA, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції, Австрії, Польщі, Словаччини, Болгарії та інших країн. Цим співробітництвом передбачена участь у міжнародному обміні студентами технічних спеціальностей та стажування за кордоном викладачів і спеці­а­­лі­стів. Щороку десятки наших студентів виїжджають на навча­ння до Єв­ропи і Америки. Такий­ взаємо­об­мін науковцями та спеціа­лістами сприяє міжнародному визнанню як Львівської полі­техніки, так і укра­їнської наукової думки загалом.

Вчені універ­ситету розробили перспективні напрями розвитку наукових досліджень, які  базуються на діючих протягом багатьох років школах. Ці напрями враховують потреби народного господарства Укра­їни та її західного регіону, а також сусідніх держав, з якими­ Україна розвиває взаємови­гідні економічні і наукові зв’язки.

Гості зі Львова завітали на повномасштабний тренажер блочного щита управління. Тут вони стали свідками навчання оперативного персоналу в умовах виникнення нештатної ситуації. Іван Абрамів, коментуючи особливості навчання оперативного персоналу, акцентував увагу на тому, що до відповідальних посад працівникам треба пройти багато­річний шлях інтенсивної під­готовки.

Під час відвідин повномасштабного тренажера допитливість продемонструвала студентка Іванна Ткачук,  родом із Нетішина. Вона вирішила на мить відчути себе провідним інженером  управління реактором і спробувала себе в кріслі такого фахівця.

-У виборі майбутньої професії у мене не було особливих вагань, - каже Іванна Ткачук, - мій тато працює майстром у цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС. Спочатку я навчалась у Севастопольському університеті ядерної енергетики. Але через окупацію Криму подальше навчання стало неможливим. Нам повідомили, що правонаступником нашого вузу обрано Національний університет «Львіська політехніка». У нього давні традиції з підготовки спеціалістів для електричних станцій. Переконана, що й атомники звідси будуть виходити  достойні.

У ході екскурсії на Хмельницьку АЕС про плани вдосконалення навчального процесу розповів Директор інституту енергетики і систем управління доктор технічних наук, професор Андрій Лозинський. Він, зокрема, зазначив, що існує тісна співпраця вузу з ДП «НАЕК «Енергоатом». Згідно з його Положенням, призначається персональна стипендія кращим студентам із міст-супутників АЕС, які успішно навчаються у профільних вищих навчальних закладах держав­и. Серед провідних енерге­тичних вузів України – Національний технічний уні­­верситет «Київський політехнічний інститут», Вінницький на­ціональний технічний університет, Одеський національний універси­тет та Національний університет «Львіська політехніка». За підсумками 2016 року чотирнадцять студентів із міста-супутника Хмельницької АЕС Нетішина за успішне навчання отримували від енергокомпанії персональні стипендії у роз­мірі тисячу гривень на місяць. Переважна більшість стипендіатів – студенти Київської та Львівської політехнік. Андрій Орестович задоволений тим, що у зв’язку з від­криттям на базі кафедри у 2015 році нового перспективного напряму під­готовки «Атомна енер­ге­тика» роз­по­чато роботи із створення та напов­нення навча­ль­ної, науково - дослідної лабораторії «Атомна енергетика». Плану­ється, що за підтримки ДП «НАЕК «Енерго­атом» нову лаборат­орію вдасться наповнити основ­ним енергетичним ус­тат­кува­нням, в тому числі «Імітатором паливної касети». Доречною буде й допомога спеціалістів Хмельницької АЕС.

Під час відвідин електро­станції студенти детально познайомились із технологією експлуатації обладнання у турбінному відділені.

Олександр Шустерук

На знімках: студенти вузу під час відвідин повномас­штабного тренажера; допитлива студентка Іванна Ткачук

Фото автора