ПОЛІТИКА керівництва ВП «Хмельницька АЕС»  в області людського фактора

Керівництво ВП »Хмельницька АЕС», керуючись безумовним пріо­ритетом забезпечення безпеки при використанні ядерної енергії та наслі­дуючи  передовий світовий досвід із вдосконалення культури безпеки, заявляє що:

1 Головна мета ВП «Хмельницька АЕС» в царині людського фактора – запобігання  помилок персоналу шляхом формування правильної поведінки персоналу.

2 Правильна поведінка персоналу є засобом реалізації стратегічного підходу щодо підвищення ефективності роботи персоналу.

Керівництво ВП «Хмельницька АЕС» усвідомлює і приймає наступні базові принципи поведінки та діяльності людини:

v Люди схильні помилятися, помиляються навіть найкращі.

v Ситуації, що спричиняють помилки є перед­бачуваними і керованими, їх можна запобігти.

v Організаційні процеси і цінності впливають на поведінку окремої людини.

v Люди досягають високих результатів роботи при заохоченні та підтримці керівників, колег і підлеглих.

v Подій можна уникнути, якщо зрозуміти при­чини, за яких вони відбуваються, і застосовувати набутий досвід з минулих подій (або помилок).

Керівництво ВП «Хмельницька АЕС»  прагне демонструвати наступні приклади поведінки:

- Заохочувати відкритий обмін інформацією;

- Стимулювати розуміння працівниками важливості попередження інцидентів;

- Виявляти і усувати організаційні недоліки, що створюють умови для помилок;

- Формувати бажані приклади поведінки на робочих місцях, з точки зору культури  безпеки;

- Оцінювати заходи, що прийняті для попередження помилок, повідомлення про потенційні порушення і застосування методів підвищення якості роботи персоналу;

- Створювати умови для поліпшення знань і накопичення досвіду персоналу з метою постій­ного підвищення рівня безпечної експлуатації АЕС;

- Дотримуватись принципу непокарання персоналу у відповідь на надання ним повідомлення про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли привести до помилки.

Керівництво ВП «Хмельницька АЕС» закликає працівників усіх рівнів нести відповідальність за свою поведінку, намагатися поліпшити свою роботу, робоче середовище і демонструвати наступні приклади поведінки­:

- Застосовувати ефективні методи обміну інформацією для забезпечення взаєморозуміння;

- Передбачати ситуації, в яких можливі помилки;

- Вдосконалювати свої здібності і навички;

- Повідомляти про потенційні порушення з вказівкою безпосередніх  і явних причин;

- Постійно застосовувати методи підвищення якості роботи.

Керівництво ВП «Хмельницька АЕС» даною заявою зобов’язується створити таку атмосферу довіри, за якої працівники АЕС мають всі мотиви для відкритого обміну інформацією про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли призвести до помилки.