Попереднi висновки обнадiйливi

Основним завданням служби аналізу безпеки в рамках виконання заходів із продовження термі­ну експлуатації енергоблока №1 є передусім органі­зація і забезпечення виконання періодичної переоцінки безпеки та розробка за її результатами відповідного звіту. А ще – виконання робіт з кваліфі­кації обладнання і оцінки сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій. Про те, як виглядає ситуація станом на зараз, розповів журналістам начальник САБ І.І.Кісіоглов.

- Одним із основних документів, необхідних для обґрунтування можливості продовження безпечної експлуатації енергоблока №1 у понадпроектний термін, в якому міститься достатньо інформації для оцінки поточного стану його систем і елементів, є Звіт з періодичної переоці­нки безпеки енергоблока. Цим  документом підтверджується, що експлуатація енергоблока здійснюється у відповідності до проекту з дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, ліцензійних вимог і відповідає чинним нормам і правилам з ядерної і радіаційної безпеки. Термін розробки і погодження з ДІЯРУ матеріалів Звіту визначені відповідним графіком, погодженим із регулятором, витримуються.

Звіт складається з 15 розділів, які охоплюють 14 окремих факторів безпеки і Комплексний аналіз безпеки. За рік до завершення проектного терміну експлуатації першого енергоблока (грудень 2017 року) ЗППБ був розроблений у повному об’ємі і направлений на розгляд у Держатомрегулювання України. Станом на зараз матеріали 10 факторів безпеки пройшли державну експертизу ядерної і радіаційної безпеки. Із них за 8 факторами отримано висновок ДІЯРУ про усунення зауважень експертизи у повному обсязі. За двома факторами  матері­али на даний час допрацьовуються. Потребують уточнень матеріали за іншими чотирма факторами, і вони будуть повторно направлені на розгляд у ДІЯРУ, попередньо отримавши погодження регулюючого органу в повному обсязі результатів робіт з оцінки поточного технічного стану систем і елементів та визначення відповідних заходів з управління їх старінням, а також ймовірнісного аналізу безпеки для всіх регламентних станів реакторної установки і басейну витримки. Усі ці роботи тривають.

Крайній термін погодження Звіту, включаючи Комплексний аналіз безпеки, - травень 2019 року.

Зауважу, що результати аналізу 8 факторів безпеки, за якими маємо позитивний висновок державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки, підтверджують можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС у наступні 30 років понадпроектного терміну. До цих факторів належать проект енергоблока, експлуатаційна безпека, використання досвіду однотипних АЕС і результатів наукових досліджень, органі­зація і управління, експлуатаційна документація, людський фактор, аварійна готовність і планування, вплив на навколишнє середовище.

Остаточне рішення про можливе продовження експлуатації енергоблока буде прийнято ДІЯРУ на основі Комплексного аналізу безпеки, який ґрунтується на результатах, отриманих при аналізі кожного із 14 окремих факторів безпеки Звіту, включаючи «Поточний технічний стан систем і елементів» і «Старіння». Роботи на стадії виконання відповідно до встановлених графіків.

Ще одним важливим напрямком нашої діяльності є виконання робіт з кваліфікації обладнання і забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій. Мета їх проведення – підтвердження виконання конструкціями, системами і елементами, важливими для безпеки, покладених на них функцій безпеки в умовах зовнішніх і внутрішніх екстремальних впливів (підвищені параметри навколишнього середовища – тиск, температура, вологість), а також під час і після сейсмічних впливів.

Для оцінки відповідності кваліфікації і сейсмостійкості підлягає ретельно відібраний перелік елементів захисних, локалізуючих, управляючих систем і систем, які забезпечують безпеку, а також охолодження і відведення тепла від відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться у басейні витримки. У цьому переліку тепломеханічне, електротехнічне обладнання, обладнання інформа­ці­йно-управляючих систем, включаючи всі компоненти й елементи, зокрема силові й управляючі кабельні лінії, а також будівлі і споруди, в яких вони знаходяться. Роботи з кваліфікації обладнання зараз виконуються в рамках заходів К(з)ПБ, за її організацію і забезпечення виконання відповідає служба аналізу безпеки.

Результати вже виконаних робіт пройшли державну експертизу ЯРБ, маємо позитивний висновок Держатомрегулювання. Вони засвідчують задовільний і доволі високий рівень сейсмостійкості з суттєвими запасами.

Наведу деякі цифри. Станом на початок 2015 року узагальнена статистика із кваліфікації обладнання виглядала наступним чином: 30% від загального числа обладнання, яке підлягає кваліфікації, вона встановлена, 70% – не встановлена. Після виконаних оцінок і заходів з підвищення кваліфікації станом на сьогодні ці показники суттєво зросли, відповідно 90% і 10%.

Для обладнання з не встановленою кваліфікацією визначені необхідні компенсуючі заходи, в тому числі й заміна обладнання. В повному обсязі вони будуть реалізовані під час планово-попере­джувального ремонту, який невдовзі розпочнеться.

Записала Ольга Сокол