Посада надзвичайної відповідальності

Начальник зміни станції – надзвичайно відповідальна особа, адже здійснює загальне адміністративно-технічне та оперативне керівництво експлуатацією атомної електростанції, забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устат­кування, виконання графіків електричного та теплового навантажень, дотримання рівня встановленої кіль­кості та якості електричної і теплової енергії, підвищення економічної ефективності атомної електростанції.

На нього покладена відповідальність за  проведення переми­кан­ня в електричних і технологічних схемах атомної електростанції, контроль своєчасності виконання гра­фіків профілактичних оглядів устаткув­ання, систем регулювання, за своєчасність пуску та зупинки основного та допоміжного устатку­вання, зміни режимів його роботи, під­готовку і виведення в ремонт та введення до експлуатації після ремонту.

У разі порушення режиму роботи устаткування, аварійних ситуаціях, пожежах він керує їх локалізацією та ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування атомної електростанції тощо.

І це лише найвідповідальніші обов’язки, що має виконувати фактичний начальник штабу підприємства у щоденній діяльності.

Наш співрозмовник – старший начальник зміни станції Олександр  Василик. У енергетику Олександр Миколайович прийшов у січні 1981 року. Закінчив Одеський політехнічний університет, згодом доповнив до фаху тепловика фах атомника у НТУ «Київський політехнічний інститут», навчався півтора року на посаду начальника зміни блока плюс ще рік – на начальника зміни станції. Між навчанням і в ході його  був обхідником пуско-резервної котельні та обладнання турбінного цеху, провідним інженером управління турбіною, начальником зміни блока, інструктором навчально-тренувального центру тощо. Це звичний шлях фахівця, якому врешті-решт довіряють надзвичайно цінний промисловий комплекс споруд, машин, апаратів і приладів, великий колектив спеціалістів різних спрямувань, безпеку великого регіону. За цією посадою надзвичайна відповідальність.

Як зазначає Олександр Миколайович, особливо зосередженим доводиться бути у святкові дні, а ще у заключні дні квітня, коли у кожного  у підсвідомості Чорнобильська трагедія. Культурі безпеки в колективі атомників приділяється надзвичайна увага. Він переконаний, що нинішні кадри – найцінніший скарб. Саме вони забезпечують надійну роботу обладнання, створюють атмосферу впевненості і довіри до атомної енергетики. «Необхідно зберегти цей потенціал інтелектуальної і робочої еліти країни, - зазначає О.Василик. – Ми та галузь, де зосереджені передові технології і напрацювання інтелектуальної думки. Атомна енергетика фактично витягнула на своїх плечах економіку країни. Дуже сподіваюсь, що керівники держави усвідомлюють це, що третій і четвертий енергоблоки ХАЕС будуть добудовані, що наша галузь розвиватиметься і примножуватиме успіхи».

- Загальностанційний оперативний персонал нині складається з 29 осіб, - відзначає старший начальник зміни станції. - Це дев’ять начальників зміни станції, включаючи мене, 20 начальників зміни блока. Двадцять п’ять осіб з цього числа мають допуск на самостійну роботу. Поруч зі мною у зміні працюють начальники змін блоків №1 та №2. Кожен має відповідні повноваження і велике коло обов’язків. Заступити на зміну можна лише після обов’язкового медичного контролю. І хоча начальники змін станції та блоків переважно люди не юні, кожен приділяє своєму фізичному стану немало часу у тренувальних залах, чи в інший спосіб.

Начальники зміни станції отримують рапорти від начальників змін цехів і блоків про стан обладнання, виробничі показники, плани ремонтних та інших робіт. Обов’яз­ковим є селектор, під час якого визначаються напрямки роботи. Відвідування робочих місць теж в числі постійних обов’язків НЗС. Під час планово-попереджувальних ремонтів особливу увагу звертаємо на правила охорони праці, на  контроль за непопаданням сторонніх предметів в розущільнене обладнання,  на правила допуску до пожежонебезпечних робіт тощо.

Серед специфічних обов’язків – взаємодія із диспетчерами Пів­денно-західної енергосистеми: погоджуємо вивід в ремонт та ввід в роботу основн­ого обладнання АЕС, зміни навантаження тощо.

Не зайве наголосити, що у нас працюють люди з величезним досвідом. З 1982 року на ХАЕС трудиться Віталій Леонідович Балцун. У 2004 році під час ввімк­нення енергоблока №2 у мережу він очолював зміну, що виконувала цю відповідальну операцію. Було дуже непросто. Вводився в дію енергоблок, між початком будівництва і початком роботи якого був 20-річний термін. Холоднокровність, знання справи стали у пригоді. Його роботу відзначено орденом «За заслуги» III ступеня.

Начальники  зміни станції А.В. Бабкін та О.В. Москальцов працювали на ЧАЕС, не з чужих слів знають до чого призводить недбалість.

Ще раз наголошую, що фаховий рівень і людські якості наших спеці­алістів заслуговують на найвищу оцінку від громади.

Віктор Гусаров

Фото автора