ПОСЛiДОВНiСТЬ  У ПРОВЕДЕННi РЕМОНТiВ

Начальник енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС Володимир Харченко трудову біографію розпочав у роки проведення пусконалагоджувальних робіт на першому енергоблоці. Цей фактор сприяв опануванню корисних знань в царині експлуатації та ремонту турбінної установки. Його участь у повноцінній ремонтній кампанії відбулась ще три десятиліття тому. Нині Володимир Миколайович бере безпосередню участь у заходах з продовження терміна експлуатації першого енергоблока. І у цьому також чимало новизни.

Робочий графік начальника енер­горемонтного підрозділу завжди напружений. Проведення ремонтної кампанії вимагає про­ве­ден­ня нарад, консультацій з керівн­и­ками, які відповідають за проведення планово-попереджувального ремонту, а їх відвідування Володимиром Миколайовичем є обов’язковим. Крім цього потрібно особисто контролювати перебіг ремонтн­их робіт на виробничих ділянках, які закріплені за спеці­алістами його підрозділу.

- Володимире Миколайовичу, ось завершилась ремонтна кампанія на першому енергоблоці. З якими емоціями живете зараз?

- Звичайно, з позитивними. З усвідомленням проведення великих обсягів ремонтних робіт. Але філософія нашої роботи полягає в тому, що розслаблятися ніколи. Ось ми зараз ретельно аналізуємо весь хід виконання ремонтів на першому енергоблоці, докладаємо зусиль, щоб все обладнання працювало надійно і синхронно. Зараз розпочалася робота з підготовки до наступних ремонтних кампаній – на другому енергоблоці, а згодом знову на першому. До речі, у ході останнього планово попереджувального ремонту ми реалізували заходи так званого першого етапу. Для першого енергоблока буде  другий етап, за результатами якого буде розглядатись надання дозволу на продовження терміну його експлуатації.

- Кожна ремонтна кампанія на  наших енергоблоках є своєрідним іспитом, під час якого вимагається не тільки нормальне психологічне налаштування, а й самодисципліна, демонстрація фахових навичок. Як оцінюєте роботу своїх колег?

- Я задоволений роботою підпорядкованого мені колективу, який на високому професійному рівні виконав весь обсяг запланованих для ЕРП на ремонтну кампанію робіт, також успішно справились і з додатковими обсягами робіт, які виникли по ходу проведення ремонтної кампанії. Приємно, що поряд із працівниками, які мають багаторічний стаж роботи в цеху, хороші результати показують і менш досвідчені колеги. Це вселяє надію, що успішними будуть і наступні ремонтні кампанії.

- Які основні заходи  були реалі­зовані у ході планово-попереджувального ремонту?

- Перелік робіт значний. Варто назвати найбільш вагомі, а саме: капітальний ремонт двох дизель-ге­­нераторів ДГ-78Г; ремонт головного роз’єму реактора; демонтаж- монтаж теплоізоляції на обладнан­ні, демонтаж-монтаж біологічного захисту корпусу реактора; зачищення металу для виконання дефект­а­ції устаткування, трубопроводів і арматури на системах реакторного та турбінного відді­лень; сервісни­й супровід ремонтів ім­пульсно-запобіжних пристроїв парогенераторів виробництва фір­ми «Sebim», серві­сний супровід ре­мон­ті­в імпульсно-запобіжних прист­роїв компенсаторів тиску виробництва фірми «Sempell АG»; комплекс робіт з імітаторами по втіленню на ВП ХАЕС технології робіт з відпрацьованим ЯП «Холтек», монтаж в ЦЗ РВ установок рекомбінаторів для видалення водню з ГО, тощо. До цих робіт залучались працівники під­рядних організацій та АРСу.

Служби енергоремонтного під­розділу лагодили турбоприводи живильних насосів, обладнання системи регулювання і паророзподілу, системи змащення підшипни­ків і ущільнення валу генератора. Інші ремонтні операції проходили після налаштування турбоприводів живильних насосів підрядною організацією «Техенерго». Працівники іншої підрядної організації – «Піраміди», провели ремонт ротора генератора. Наші спеціалісти на завершальній стадії взяли участь у  збиранні напівмуфт ротора низького тиску, ротора генератора, роторів збудників, підшипників турбоагрегата. Це дало можливість провести остаточні випробування. У реакторному відділенні супрово­джували ремонт головного роз’єму реактора із заміною наплавлення на вузлі ущільнення кришки корпусу реактора, виконали заміну колектора роздачі живильної води у парогенераторі №4. В рамках заходів із продовження термінів експлуа­тації першого енерго­блока виконано обсте- ження на обладнанні і трубопроводах. Успішне проведення ремонтних робіт відбулося за рахунок належної ор­ганізації виробничого процесу  керівниками ремонту за напрямками діяльності, а саме – Ігорем­ Причтою, Бог­дан­ом Головчаком, Віталієм Братущиком, Олександром Замрачилом, Ігорем Рокицьким, Василем Темнюком, Василем Смішком, Миколою Радюком, Сергієм Івановим, Іриною Пацаловською, Петром Алексюком та іншими.

Зараз в міжремонтний період ми реалізовуємо комплекс технічних і організаційних заходів для відновлення (ремонту) і підтримки працездатності устаткування енергоблоків №№1,2 згідно з графіками технічного обслуговування і ремонту, коригуємо заявки на ТМЦ та запасні частини, оснащення, викону­ємо заявк­и на ремонти підрозділів  станції, тощо. Важливим і пріоритетним є підготовка та виконання робіт із продовження терміну експлуатації обладнання першого енергоблока.

Олександр Шустерук

Фото автора