ПОСТАНОВА № 4 звітної конференції трудового колективу з виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» у 2009 році

 

Заслухавши та обговоривши доповідь президента ДП НАЕК «Енергоатом»  Юрія Олександровича Недашковського про здобутки у 2009 році та перспективи розвитку Компанії на найближчий час і Акт  виконання Колективного договору за 2009 рік, звітна конференція трудового колективу  Компанії відзначає  наступне.

Виконання виробничої програми. У 2009 році на 4-х атомних електростанціях в експлуатації знаходилось 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, що складає 26,3% від загальної потужності електроене­ргетики України. За минулий рік було вироблено 83,2 млрд. кВтг електроенергії, при цьому понадпланове виробництво електроенергії складає 0,9 млрд. кВтг. Головне завдання Компанії, яке полягає у забезпеченні виробництва електроенергії на АЕС, у 2009 році виконано на 101,1%,  до Енергоринку було відпущено 78,0 млрд.кВтг електроенергії, що на 1,3% більше планового завдання. У минулому 2009 році сталося 21 порушення у роботі АЕС, які підлягають обліку відповідно до НП 306.2.100-2004, що  на 1 порушення менше порівняно з 2008 роком.

Заробітна плата. Не повністю забезпечено виконання пункту Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» щодо підвищення середньої заробітної плати на 25% щорічно. Середня заробітна плата персоналу ДП НАЕК «Енергоатом»  за 2009 рік склала 4751 гривню та зросла відносно цього показника  2008 року на 4%.  Дотримання умови щорічного зростання заробі­тної плати на 25% у 2009 році стримувалось дефіцитом коштів на оплату праці в діючому тарифі на електроенергію, який не збільшено відносно рівня 2008 року. Преміювання за результатами роботи за січень-лютий 2009 року проводилось у розмірі 15% від встановлених посадових окладів та тарифних ставок без урахування надбавок та доплат. У подальшому, розмір поточної премії встановлювався самостійно кожним відокремленим підрозділом Компанії залежно від фінансових можливостей. Протягом 2009 року проводилась індексація доходів працівників Компанії відповідно до чинного законодавства України. На виконання Спільного рішення представника власника та профспілкового комітету Компанії від 08.04.09 №982 працівникам Компанії нарахована та виплачена винагорода за підсумками роботи за 2008 рік. Також, Спільним рішенням представника власника та профспілкового комітету Компанії від 11.03.2010 № 1075, прийнято рішення про виплату цієї винагороди за підсумками роботи за 2009 рік у березні поточного року. Всі вимоги Колективного договору стосовно нормування праці виконувались в повному обсязі.

Охорона праці. Розділ Колективного договору виконано частково. Сумарні витрати на засоби та заходи з охорони праці, що відносяться на валові витрати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003  № 994, склали за 2009 рік майже 102 млн. 590 тис.грн., що становить 0,78% вартості реалізованої продукції.  Це відповідає Колективному договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2009 роки - 0,8 % від вартості реалізованої продукції. Витрати на надання безкоштовного лікувально-профілактичного харчування склали 66 710,2 тис.грн. або 65,1 % від усіх витрат на охорону праці відповідно до постанови КМУ № 994.

Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії. Скоригованим розрахунковим кошторисом витрат на виробництво електроенергії та теплоенергії ДП НАЕК «Енергоатом» на 2009 рік за статтею «Соціальний розвиток» були передбачені витрати в розмірі 221 722 тис.грн., при цьому фактичні витрати на соціальний розвиток Компанії за звітний період становили 237 952 тис.грн., у 2008 році планові витрати становили 218 085 тис.грн., як і у 2007 році, а фактичні витрати – 235 294 тис.грн. У 2009 році фактичні витрати на соціальний розвиток склали на      2 658 тис.грн. більше, ніж у 2008 році, що становить 1,1%. За статтею «Утримання об’єктів ЖКГ, СКП» були передбачені витрати в розмірі 95 400 тис.грн., при цьому фактичні витрати становили 104 403 тис.грн., що  менше витрат 2008 року на 661 тис.грн., або на 0,6%.  У 2009 році одноразову грошову виплату фактично отримали 845 колишніх працівників Компанії на загальну суму 36 588 тис.грн., щомісячну доплату до державної пенсії отримали 2039 колишніх працівників Компанії на загальну суму 7673 тис.грн. Станом на 1 березня 2010 року заборгованість та поточні виплати повністю погашені. Протягом 2009 року санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням скористались 15117 працівників та членів їх сімей, загальна сума коштів, направлених на цю оздоровчу кампанію, склала 49907 тис.грн. У дитячих оздоровчих таборах та  установах Компанії відпочили 7577 дітей шкільного віку, при цьому витрати на їх оздоровлення склали 18786 тис.грн.

Житлова програма виконана частково. Відповідно до «Інвестиційної програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2009 рік» (не підтвердженої джерелами фінансування) у 2009 році передбачалося ввести 28 764 м2 житла на суму 168 610 тис. грн. Але, згідно з планом фінансування, затвердженим 14 січня 2009 року, на будівництво житла у 2009 році було виділено 36 854 тис.грн. Пізніше, план фінансування був скоригований у зв’язку із затвердженням 15 жовтня 2009 року «Скоригованих лімітів фінансування виробничої програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2009 рік» і склав 28 874 тис.грн. Фактично, будівництво житла у містах-супутниках АЕС у минулому 2009 році профінансовано у розмірі 18 256 тис.грн.

29 грудня 2009 року в Енергодарі, місті-супутнику ВП «Запорізька АЕС», були введені в експлуатацію 34 квартири поліпшеного планування у 9-ти поверховому будинку № 91-1 житловою площею 2096,7 м2 , загальною - 4023,0 м2.

Виходячи  з  вищенаведеного,  звітна  конференція  трудового  колективу ДП НАЕК «Енергоатом» постановила:

1. Затвердити Звіт з виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2009 рік.

2. Продовжити на 2010-2011 рр. дію Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2009 роки.

3. Адміністрації та профспілковому  комітету ДП НАЕК «Енергоатом» до 31 травня 2010 року опрацювати пропозиції, подані під час проведення  даної конференцій та конференції трудових  колективів відокремлених підрозділів Компанії щодо змін та доповнень до чинного Колективного договору.

4. Затвердити спільні рішення  представника власника  та профспілкового комітету – прийняті протягом дії Колективного договору  ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2009 роки та вважати  їх невід’ємною частиною Колективного договору Компанії на 2010-2011 рр.

5. Вважати першочерговим завданням для представника власника та профспілкового комі­тету ДП НАЕК «Енергоатом» захист тарифу на електроенергію на рівні, достатньому для виконання Колективного договору на 2010 рік  у повному обсязі.

6. Забезпечити в повному обсязі фінансування витрат  на соціальний розвиток  на 2010 рік як по ДП НАЕК «Енергоатом» в цілому, так і по відокремлених підрозділах для безумовного виконання умов Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом».

7. Сторонам  Колективного договору  до 25.05.2010 р. внести зміни та доповнення до Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» згідно з п.4. даної постанови та здійснити  їх реєстрацію згідно з чинним  законодавством України.

8. Адміністрації та профспілковому комітету  ДП НАЕК «Енергоатом» продовжити роботу щодо врегулювання  питань викладених у постанові №3-1  конференції  трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» з виконання  Колективного договору Компанії за I півріччя 2009 року   від17.07.2009 року, а саме:

 – поетапного збільшення мінімальної тарифної ставки  (окладу) персоналу непромислової  групи  з метою її встановлення  на рівні 0,9 мінімальної тарифної ставки (окладу) промислово – виробничого персоналу;

 –  розробки єдиного порядку  визначення  загального стажу роботи працівників  ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування  та виплати  щомісячної  надбавки  за стаж  роботи  в електроенергетичній галузі;

–       виведення  в окремий рядок фінансового плану Компанії витрат на охорону праці;

–       подальшого удосконалення  25- ступеневої тарифної сітки;

–       внесення  змін та  доповнень  у «Положення про роз’їздний характер роботи;

–       доопрацювання типового положення  про аварійні  бригади;

–       включення до робочого часу  проходження передзмінного медичного огляду;

–       збільшення доплати оперативному персоналу  за наявність  ліцензії;

–       внесення доповнень у «Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими  та важкими  умовами праці, зайнятість на роботах  в яких дає право  на щорічну відпустку» та «Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота на яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним  навантаженням, або виконується  в особливих  природних географічних і геологічних умовах  підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на  щорічну відпустку за особливий характер  праці» (затвердженими Постановою  КМУ  від 17.11.1994 р. №1280) відсутніми  професіями  працівників  АЕС: електрослюсар  з ремонту  електроустаткування  електростанцій, робота на яких пов’язана  із  шкідливими та важкими умовами праці.

 9. Виключити з Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» пункти 6.18, 6.22.

10. Внести наступні зміни у Колективний договір Компанії:

- у «Положення про матеріальне заохочення висококваліфікованого оперативного персоналу відокремлених підрозділів АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.380-05 внести зміни  у пункт 2.2 в частині  перегляду (індексації) розмі­ру надбавок  ліцензованому персоналу.

Пункт 4.1 даного Положення  викласти в наступній редакції: «Нарахування надбавок висококваліфікованому оперативному персоналу відноситься на фонд додаткової  заробітної плати оплати  праці  згідно з Інструкцією  зі статистики  заробітної плати, затвердженої  наказом  Держкомстату  України  від 13.01.04. №5  та проводиться за рахунок джерел, з  яких здійснюється нарахування  основної  заробітної плати  цього персоналу».

О.В.Лич,

голова конференції

В М.Ємченко,

секретар конференції