Обговорили актуальні питання

життя атомної галузі 

24  лютого  в Києві відбулись звітні концеренції трудового  та профспілкового колективів  ДП НАЕК «Енергоатом». Делегація Хмельницької АЕС брала участь у цих зібраннях. Після обговорень, внесених у порядок денний питань, були прийняті наступні постанови. 

 

ПОСТАНОВА №5  звітної конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом»  щодо виконання Колективного договору у 2010 році

Заслухавши та обговоривши доповідь президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Олександровича Недашковського про підсумки та перспективи роботи Компанії на найближчий час, співдоповідь голови первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича та «Звіт з виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2010 рік», звітна конференція трудового колективу Компанії відзначає наступне.

Виконання виробничої програми. У 2010 році в експлуатації знаходилось: 4 АЕС (15 енергоблоків) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт (що складає 26,1% від загальної потужності електроенергетики України); Олександрівська ГЕС встановленою потужністю 2,5 МВт; Ташлицька ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт; Донузлавська ВЕС встановленою потужністю 10,427 МВт. Загальна встановлена потужність ДП НАЕК «Енергоатом» становить 14 149,927 МВт, що складає 26,7% від загальної потужності електроенергетики України. При цьому, частка ДП НАЕК «Енергоатом»/АЕС у виробництві електроенергії в Україні  у 2010 році складала 47,5/47,4 % відповідно. У 2010 році при класи­фікації подій згідно зі шкалою  INES: 22 порушення оцінювалось за шкалою INES рівнем «0» і «поза шкалою». У 2009 році при класифікації подій згідно зі шкалою INES: 20 порушень оці­нювалось за шкалою INES рівнем «0» і «поза шкалою»; 1 порушення оцінювалось за шкалою INES рівнем «1».

Заробітна плата. Забезпечено виконання пункту Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» щодо підвищення середньої заробітної плати на 25% щорічно. Середня заробітна плата персоналу ДП НАЕК «Енергоатом» за 2010 рік склала 6005 гривень і зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 26,4%. Це відбулось у зв’язку із вищезазначеним зростанням тарифних ставок і посадових окладів, та похідних виплат. Передбачений затвердженим планом фонд оплати праці дозволив здійснювати поточне преміювання за результатами роботи за місяць у 2010 році на рівні 15% від встановлених посадових окладів і тарифних ставок без урахування надбавок та доплат. При цьому, розмір поточної премії встановлювався самостійно кожним відокремленим підрозділом Компанії залежно від фінансових можливостей.

Охорона праці. Фінансування Комплексних заходів з охорони праці у звітному 2010 році становить 0,12% від вартості реалізованої продукції ДП НАЕК «Енергоатом», що відповідає вимогам Колдоговору. Але виконання цього відсоткового показника здійснено за рахунок придбання ВП ЗАЕС високовартісного  комплексу (промтелебачення). У той же час, кількість виконаних Комплексних заходів складає лише 54%. Таким чином, Колективний договір у цій частині виконаний частково.

Виділення Комплексних заходів в окремий рядок фінплану у звітному році не було здійснено.

Розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії. У 2010 році фактичні витрати на соціальний розвиток склали на 27 124 тис. грн. більше, ніж у 2009 році, що становить 11,4%. Це обумовлено зростанням фонду оплати праці, яке спричинило зріст витрат на відрахування профспілковим комітетам та витрати на оплату праці працівникам непромислової сфери.

Фактичні виплати та доплати колишнім працівникам - пенсіонерам Компанії згідно з Положенням ПЛ.К.0.07.149-05  за  2010 рік становлять 47,037 млн грн. 

Житлова програма. Планом капітальних вкладень на 2010 рік на будівництво житла було передбачено освоїти 10,5111 млн грн., фактично освоєно 17,529 млн грн., тобто склало 167% річного плану. Фінансування будівництва житла було заплановане в обсязі 18,583 млн грн., з яких (станом на 23.02.2011) профінансовано 12,191 млн грн

Виходячи з вищенаведеного, звітна конференція трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» постановляє:

1. Інформацію президента ДП НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О.  та голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. взяти до відома.

2 Звіт з виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»  за 2010 рік затвердити.

3. Доручити комісії з Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» в термін до 31 травня 2011 року опрацювати пропозиції щодо змін та доповнень до Колективного договору, запропоновані під час проведення конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» і цієї конференції та винести узгоджені рішення на розгляд чергової конференції.

4. Запропонувати президенту ДП НАЕК «Енергоатом» надати доручення відповідним службам Компанії щодо оформлення членства ДП НАЕК «Енергоатом» у Всеукраїнській громадській асоціації «Енергетична асоціація України» відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством та статутом  ВГО «ЕАУ».

5. Адміністрації та профспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом» забезпечити  безумовне  виконання  Колективного  договору Компанії у 2011 році.

6. Забезпечити виділення «Комплексних  заходів ….» з охорони  праці  в окремий рядок  фінплану та визначити  центр фінансової відповідальності.

7. Продовжити роботу з поетапного збільшення тарифних ставок (посадових окладів) персоналу  непромислової групи.

8. Опрацювати питання передачі функції закупівлі засобів індивідуального захисту працівників у відокремлені підрозділи Компанії.

9. Забезпечити у 2011 році стовідсоткове фінансування програм будівництва житла у містах-супутниках АЕС.

10. Доопрацювати «Положення про аварійні бригади» та доручити профспілковому комітету та адміністрації ДП НАЕК «Енергоатом» у термін до 1 червня 2011 року прийняти спільне рішення про включення цього положення до  Колективного договору Компанії.

11. Контроль за виконанням цієї  постанови покладається на керівників сторін, які підписали Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом».

Голова конференції        Лич О.В.

Секретар конференції             Ємченко В.М.

 

ПОСТАНОВА №4

звітної профспілкової конференції  первинної профспілкової               організації ДП НАЕК «Енергоатом»

Заслухавши та обговоривши доповідь                 голови профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом»  Лича О.В., акт ревізії фінансово - господарської діяльності первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» за 2010 рік, звіт профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» про використання профспілкових коштів за 2010 рік та проект кошторису витрат ППО ДП НАЕК «Енергоатом» на 2011 рік, конференція постановляє:

1. Звіт голови первинної профспілкової органі­зації ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про           роботу профспілкового комітету у 2010 році                       узяти до відома.

2. Визнати роботу  профспілкового комітету  ДП НАЕК «Енергоатом» у 2010 році – задовільною.

3. Акт ревізійної комісії з перевірки  фінансово-господарської діяльності профспілкового комітету  ДП НАЕК «Енергоатом» у 2010 році узяти до відома.

4. Звіт  з виконання профспілкового бюджету первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» за  2010 рік затвердити.

5. Кошторис витрат  профспілкового бюджету на 2011 рік – затвердити.             

5.1.У разі виникнення  додаткових фінансових можливостей, доручити профспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом» внести відповідні коригування кошторису витрат  на 2011 рік та  інформувати  профспілкові комітети  відокремлених підрозділів про  внесені зміни.

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти  на голову ППО ДП НАЕК «Енергоатом» О.В.Лича.

Голова конференції                 Лич О.В.

Секретар конференції                             Ємченко В.М.

Фото  Миколи  Петриченка