ПОСТАНОВА звітної конференції ППО ХАЕС

Обрано делегатів  - 411 осіб.

Зареєстровано на момент початку конференції - 392 особи.

 Порядок денний:

1. Звіт про роботу профкому за період з 19.03.2009 по 16.03.2010.       Доповідач: Гук М.В.

2. Звіт голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про роботу профкому ДП НАЕК «Енергоатом» за звітний період. Доповідач: Лич О.В.

3. Розгляд і затвердження виконання „Кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2009 рік”. Доповідач Гук М.В.

4. Звіт ревізійної комісії ППО ХАЕС за 2009 рік.  Доповідач: Рубас В.Б.

5. Зміна чисельного складу профспілкового комітету ППО ХАЕС.  Доповідач: Гук М.В.

6. Вибори голови комісії по роботі з дітьми і шефській роботі та введення його до складу   профкому ППО ХАЕС. Доповідач: Малько Л.М.

7. Розгляд і схвалення „Кошторису надхо­джень та витрат первинної профспілкової органі­зації ХАЕС на 2010 рік”. Доповідач: Гук М.В.

8. Вибори делегатів на звітну профспілкову конференцію ППО ДП НАЕК «Енергоатом». Доповідач: Малько Л.М.

9. Різне.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з обговорюваних питань порядку денного, звітна конференція ППО ХАЕС,

ПОСТАНОВИЛА:

1. З першого питання порядку денного:

1.1. Роботу профспілкового комітету за пері­од з 19.03.2009 по 16.03.2010 визнати «задові­льною».

2. З другого питання порядку денного:

2.1. Інформацію голови ППО ДП НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. про роботу профкому ДП НАЕК «Енергоатом» за звітний період взяти до відома.

3. З третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити звіт про “Виконання кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2009 рік”.

4. З четвертого питання порядку денного:

4.1. Взяти до відома Акт ревізії фінансово-господарської діяльності Первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за 2009 рік.

5. З п’ятого питання порядку денного:

5.1. Рішення не прийнято.

6. З шостого питання порядку денного:

6.1. Перенести постановку (вирішення) питання на наступну звітно-виборну конференцію ППО ХАЕС.

7. З сьомого питання порядку денного:

7.1. Схвалити «Кошторис витрат первинної профспілкової організації ХАЕС на 2010 рік”. Надати право профспілковому комітету на коригування кошторису в частині пункту 2.1.5, збільшення відрахування по пункту 2.1.4. та перерозподілу в межах затвердженого кошторису між статтями адміністративно-господарських витрат.

8.  З восьмого питання порядку денного:

8.1. На виконання постанови засідання розширеної президії профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоаотм» від 03.02.2009 № 35-1 «Про проведення звітної профспілкової конференції ДП НАЕК «Енергоатом»» обрати та направити делегатами на звітну конференцію ППО ДП НАЕК “Енергоатом” 14 членів профспілки, а саме:

10 – членів профспілкової організації ППО ХАЕС (згідно з п. 2 постанови засідання розширеної президії профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоаотм» від 03.02.2009 № 35-1) за визначеною квотою

(дивіться список з конференції трудового колективу, прим.-редакція газети).

9. Усі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХАЕС, взяти до відома.

10. Контроль за виконанням Постанови звітної профспілкової конференції покласти на голову ППО ХАЕС Гука Михайла Володимировича.

Головуючий       М.В.Гук

Секретарі               Н.П.Карпова, Л.Є.Климчук