Повелителi комфорту

У лексиконі працівників різних підрозділів Хмельницької АЕС присутні специфічні терміни, що використовуються під час роботи. У цеху вентиляції і кондиціювання такими є  пароежекторна машина, вентилятор високонапірний, кондиціонер автономний, клапан димовий. Під опі­кою працівників цього підрозділу знаходиться велика кількість обладнання, що зосереджене на різних ділянках діючих енергоблоків та територіях із допоміжним обладнанням. Спеці­алісти цеху вентиляції і кондиціювання мають низку завдань і обов’язків, які регламентовані їх основною діяльністю. Насамперед вона пов’язана із забезпеченням реалізації комплексу органі­заційних і технічних заходів при експлуата­ції тепломеханічного обладнання і фільтрувальних систем очищення повітря, забезпечення температурних, санітарно-гігієнічних па­ра­­метрів в усіх виробничих, технологічних приміщеннях, а також на допоміжних об’єктах промислового майданчика ХАЕС. Так триває вже три десятки років.

- Формування структури цеху вентиляції та кондиціювання ХАЕС розпочалось перед пуском­ першого енергоблока, - розповідає начальник цеху вентиляції та кондиціювання Валерій Тихонов. - Тоді велись пусконалаго­джувальні роботи блока №1 і окремі функції з вентиляції, забезпечення температурних показників здійснювали працівники цеху централізованого ремонту та  цеху теплової автоматики та вимірювань. Саме з їх числа у жовтні 1987 року відбулось наповнення колективу новоствореної дільниці вентиляції та теплохолодопостачання, роботу якої очолив Сергій Пігіда. Згодом цей підрозділ набув статусу цеху. З 1989 по 1993 роки  начальником цеху був Михайло Кішик. Після нього посаду начальника цеху було довірено Олександру Яку­б’янцу, а з 2004 року місія очолити цех дісталась мені.

За штатним розкладом у цеху вентиляції і кондиціювання працює 55 чоловік. Це оперативний та цехов­ий персонал, працівники лаборат­орії налагодження і реконструкції систем­ вентиляції. Їх діяль­ність спрямована на ведення оперативної експлуатації закріпленого обладнання у відпо­відності до встановлених вимог нормативно-технічної документації, на проведе­ння ремонту, випробувань, зняття аеродинамі­чних характе­ристик в процесі експлуатації, заміну обладнання, яке вичерпало ресурс тощо. Великий обсяг робіт працівники виконую­ть під час планово-попереджувальних ремонтів. Головним їх завданням є забезпечення відповідного мікроклімату у технологічних приміщен­нях та забезпечення температурного режиму основного обладна­ння, а також в приміщеннях, де тривають ремонтні роботи: підтримання оптимального температурного режиму­, постачання свіжого повітря та фільтрування відпрацьованого. Крім цього доводиться здійснювати налагодження вентиляційних систем згідно із затвер­дженими графіками. Під час ремонтних кампаній  органі­зовується ро­бота по заміні трубопровідної арматури, яка забезпечує постачання охолоджу­вальної рідини до автономних кон­ди­ціо­нерів, пароежекторних машин, повітроохолоджувачів  та  проводиться  ремонт обладнання у гермозоні та каналів систем  безпеки. Майже  все обладнання, яке знаходиться під опікою працівників цеху, пов’язане з безпекою експлуатації діючих енерго­блоків.

За словами заступника начальника цеху з ремонту Йосипа Сідлецького, кістяк цеху вентиляції та кондиціювання складають працівники, які трудяться від початку його створення, та частина  тих, хто влився в колектив після пуску першого та другого енергоблоків. Досвід цих працівників є корисним під час ремонтн­их кампаній. Тра­ди­ційно­ поряд із молодими спеціаліс­тами у ході виконання важливих робіт завжди присутні працівники із багаторічним досвідом.

Автору цих рядків неодноразово доводилось знайомитись із роботами, які працівники цеху вентиляції і кондиціювання проводили у ході планово-попереджувальних ремонтів на першому та другому енерго­блоках. Основне завдання полягає у  забезпеченні оптимального температурного режиму у гермозоні та техно­логічних приміщеннях. Справа не обходиться без спів­праці із спеціалістами інших підрозділів, зокрема­ із фахівцями цеху налагодження та випробування устаткування, реакторного,турбінного та інших  цехів. Під час обслуговування та лагодження основного обладнання враховуються виробничі запити майже всіх підрозділів, діяльність яких пов’язана із безпечною роботою електро­станції. Про це багато може розповісти заступник начальника цеху з експлуатації Сергій Панченко. За його словами, у ході експлуатації діючих енерго­блоків колеги не тільки забезпечують відповідні параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях, - під особливим контролем перебуває такий напрям, як радіаційна безпека. На працівників цеху покладене завдання у створенні такого режиму роботи оперативного і ремонтного персоналу, щоб фактор шкідливості від радіаційного випромі­нювання звести до мінімуму.

Роботою Хмельницької АЕС цікавляться представники громадськості, політичних партій, депутати різних рівнів. Для них показовим аргументом  є те, що за пері­од експлуатації першого­ та другого енергоблоків жодного разу не було зафіксовано збільшення рівня викидів у венти­ля­ці­йну систему. Це за­слуга всього п’ятити­сячного колективу Хмельницької АЕС, зокрема і цеху вентиляції та кондиціювання. Робота  фільтрів систем вентиляції на електростанції надійна, як і робота спеціалістів підрозділу.

Олександр Шустерук

На знімках: провід­ний інженер з експлу­атації Володимир Тихонюк; начальник ЦВіК Валерій Тихонов, заступники начальника Йосип Сідлецький, Сергій Панченко та начальник лабораторії  налагодження та реконструкції вентсис­тем Борис Вітковський; інженер Олена Богомаз­ова та технік Катерина Білик.

Фото автора