Працюють на охорону працi

Нещодавно на адресу відділу охорони праці Хмельницької АЕС надійшли дві відзнаки – Грамота управління Держпраці у Хмельницькій області та Подяка  ДП «Подільський ЕТЦ». Відзнаки  отримані за багаторічну сумлінну співпрацю у забезпеченні та впровадженні заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці та з нагоди 35-ї річниці від дня створення відділу охорони праці на підприємстві.

У «колекції» відділу охорони праці ХАЕС багато інших нагород. Результатом щоденної кропіткої роботи відділу стало визнання ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» переможцем у вперше проведеному Всеукраїнському огляді-конкурсі на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці» за результатами роботи у 2016 році у номінації «Енергопостачання та транспорт» в категорії «від 250 і більше працівників». Організатором конкурсу виступила  Державна служба України з питань праці.

- Охорона праці в числі пріоритетів діяльності колективу Хмельницької АЕС, - розповідає начальник відділу охорони праці Сергій Романко. -  Про високий фаховий рівень моїх колег свідчать висновки численних комісій, зокрема й аудиторів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці. Вже кілька разів поспіль колектив ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на першій позиції у щорічному обласному огляді–конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві серед підприємств із середньою обліковою чисельністю понад тисячу осіб. І у сфері ядерної енергетики України Хмельницька АЕС утримується серед лідерів безпечної роботи.

У відділі охорони праці ХАЕС трудиться 16 фахівців, основним напрямком діяльності яких є реалізація конституційних прав громадян на охорону  життя та здоров’я у процесі трудової діяльності. Цей напрямок потребує постійного удосконалення системи управління, створення безпечних умов роботи для всього персоналу.

На Хмельницькій АЕС до охорони праці особливе ставлення, адже за суттю виробництво технологічно складне і пов’язане з певними ризиками. Відтак від кожного працівника вимагається належне ставлення до виконання посадових інструкцій, до норм і правил радіаційної, протипожежної безпеки, складових охорони праці.

Колектив відділу охорони праці протягом тридцяти п’яти років причетний до всіх основних тенденцій, які запроваджуються в атомній енергетиці щодо культури безпеки, яка є складовою покращення виробничих процесів.

Історія цього підрозділу розпочалась у вересні 1984 року. Тоді на Хмельницькій АЕС було створено відділ охорони праці й техніки безпеки, який був покликаний запобігати виробничим нещасним випадкам і профзахворюванням, розробляв систему заходів і вимог для усунення цих причин і створення безпечних та сприятливих умов праці. Першим керівником відділу  призначено В.Г. Копилова (на посаді у 1985–1996 рр.). У цей час до штату, окрім керівника, входило ще 7 осіб: інженери з охорони праці Т.О. Болотова, Ю.О. Харитонов, В.В. Копилов і Л.Г. Юрченко, персонал ПСЛ - Т.Г. Резінкіна, А.Г. Нікітіна й В.В. Сергєєва. Згодом начальником відділу призначили Ю.О. Харитонова (1996–2003 рр.).

У 2002 році відділ охорони праці й техніки безпеки перейменовано у відділ охорони праці (ВОП), який очолив Ю.І. Головачов (2003–2009 рр.). Наразі тут працює 19 осіб. З 2009 р. відділом керує С.І. Романко. Інспекторська група налічує 12 фахівців: заступник начальника відділу П.М. Ваник, старші інспектори В.І. Мельничук, С.О. Пекарський, О.А. Тадеощук, інспектори В.І. Мазур, О.Б. Хайрудінова, Р.О. Барилка, С.І. Кусков, Р.Р. Романко, Н.І. Смолій, І.А. Пантелюк, інженер Ю.В. Малько. У минулі роки працівниками відділу охорони праці були О.С. Гордійчук, Н.Ю.  Костенко, Л.О. Богомолов, В.В. Уфімцев, О.С. Новік, К.В. Клєпова, Г.Ю. Рассовська, Н. . Глушакова.

Головна мета діяльності відділу охорони праці – впровадження європейських норм, стандартів і цінностей у питаннях охорони праці, створення безпечних і здорових умов для учасників виробничого процесу, реалізація конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здо­ров’я. Крім того, працівники відділу контролюють організацію навчання, перевірку знань працівників, забезпечення та використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, відповідають за проведення інструктажів із охорони праці. З 1987 року у складі ВОП функціонує промислово-санітарна лабораторія (ПСЛ), яку очолювала Т. Г. Резінкіна. Сьогодні до штату ПСЛ входить 6 осіб: начальник лабораторії Г. Ю. Шуганцева, інженер-лаборант О. Г. Прокопенко, лікар із гігієни праці В. В. Єнін, лаборанти Т. І. Гончар, В. І. Петрук і К. О. Добровольська. Цей підрозділ ВОП проводить санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища на робочих місцях персоналу. Результати досліджень використовують для атестації робочих місць за умовами праці, а також для розробки заходів, спрямованих на поліпшення умов праці персоналу. Усі працівники відділу – фахівці, що володіють теоретичними та практичними знаннями у галузі охорони праці. Від їх вміння приймати правильні рішення у складних умовах сучасного виробництва залежить життя та здоров’я всіх працівників підприємства.

У відділі охорони праці давно прижився принцип необхідності  йти в ногу з часом, навчатись та вдосконалюватись. Показовим є те, що є багато охочих і самим повчитись у персоналу, який опікується охороною праці на одному із найбільших підприємств Хмельниччини. Свого часу на Хмельницькій АЕС за ініціативи Управління Держпраці у Хмельницькій області було проведено семінар-нараду з питань охорони праці. Основна тематика семінару – попередження виробничого травматизму і аварійних ситуацій на підприємствах області, зокрема, у виробничих підрозділах комунального господарства  атомної станції та міста Нетішина.

За словами начальника відділу охорони праці Хмельницької АЕС Сергія Романка, у підрозділах ВП ХАЕС роботи у замкнених просторах виконуються згідно із вимогами «Правил охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж та тепловикористовуваних установок», «Ін­ст­рук­ції з охорони праці для осіб, що працюють у замкнених просторах», розробленої на станції, а також у відповідності до регламентів проведення таких робіт. Всі працівники, які виконують роботи у замкнених просторах, у обов’язковому порядку проходять відповідні медичні огляди та щорічне спеціальне навчання на право виконання цих робіт на базі навчально-тренувального центру.

Для здійснення безпечного проведення робіт у замкнених просторах керівництво станції приділяє особливу увагу забезпеченню працюючих засобами індивідуального захисту. Даними засобами забезпечені всі 100 відсотків працівників. Періодично на станції за розпоря­дженням головного інженера або головного інспектора створюється комісія з метою проведення огляду засобів індивідуального захисту, місць їх зберігання, а також використання в роботі. Результати відображаються у відповідних актах із висновками. Перед початком проведення робіт у замкнених просторах, в обов’язковому порядку працівниками хімцеху здійснюється аналіз повітря на вміст  кисню, а також інших газів, у тому числі і небезпечних для життя і здоров’я працюючих. Керівництвом станції було прийнято рішення про придбання в підрозділи додаткових сучасних газоаналізаторів фірми «Драгер» для проведення оперативного газоаналізу середовища під час проведення робіт. Всього закуплено 11 таких газоаналізаторів, навчено персонал цехів визначенню компонентів повітряного середовища, що поліпшило якість проведення таких проб під час виконання робіт. Тема безпечного виконання робіт у замкнених просторах складається з  ряду пов’язаних між собою умов і обставин, виконання яких і забезпечує безпеку працівників. Під час наради представники Управління Держпраці у Хмельницькій області акцентували увагу персоналу атомної станції на дотриманні основних вимог із безпеки під час виконання газонебезпечних, зварювальних робіт та при експлуатації електроустановок. В рамках заходу учасники семінару ознайомилися також із роботою навчально-тренувального центру ВП ХАЕС та мали нагоду спостерігати за відпрацюванням позаштатної ситуації на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Підбиваючи підсумки наради, представники Управління Держпраці у Хмельницькій області рекомендували залучати провідних фахівців галузі під час щорічної перевірки знань із питань охорони праці та виконання робіт підвищеної небезпеки у ВП ХАЕС.

Вимоги з охорони праці об’ємні,  вони відображені у різноманітних правилах, стандартах, нормах, положеннях та численних інструкціях. Вся база документації досту¬пна для ознайомлення і вивчення оперативним та ремонтним персоналом електростанції, за її поповненням і змінами здійснюється ретельний контроль інспекторів відділу охорони праці.  Фахові екзамени різної складності, під час яких кожен повинен продемонструвати знання та практичні навички з охорони праці, мають велику ефективність. Лише за умови їх успішної здачі спеці­аліст одержує право на виконання професійних обов’язків.

У діяльності відділу важливе місце посідає проведення інструктажів. Трудова біографія кожного нового працівника на ХАЕС розпочинається із зустрічі з представниками відділу, які проводять вступний інструктаж. За такою ж схемою розпочинає свою роботу персонал підрядних організацій, який залучається для проведення планово-попереджувальних та інших ремонтів, а також студенти вузів, які проходять виробничу практику. Цей процес у відділі зазнав певних змін, і тепер вступний інструктаж не нагадує звичайну лекцію, адже супроводжується переглядом пізнавального документального фільму.

На ХАЕС весь комплекс заходів з охорони праці включено у загальностанційний наказ №1. Щоденно інспектори відділу охорони праці здійснюють обходи робочих місць, паралельно перевірки  здійснюють цехові комісії. Ведеться  також роз’яснювальна робота на предмет того, до яких наслідків можуть привести грубі порушення вимог охорони праці. До порушників, які недбало ставляться до своїх обов’язків, застосовуються такі види впливу, як вилучення талонів індивідуальної відповідальності, проведення позачергових інструктажів або перевірок знань і таке інше.

- На нашому підприємстві  діє система управління охороною праці, - роз’яснює Сергій Романко. - Управління охороною праці є складовою частиною системи управління якістю і реалізується шляхом прийняття керівних рішень на основі заходів та інформації про стан охорони праці, одержаної в результаті контролю стану охорони праці на об’єкті. Організаційно-методичну роботу щодо функціонування системи управління охороною праці здійснює служба охорони праці. 

Однією із форм пропаганди культури виробництва на нашій електростанції є навчання персоналу безпечному проведенню робіт. Відповідно до «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань», всі працівники ВП ХАЕС перед початком виробничої діяльності і періодично в процесі роботи за основними та суміжними спеціальностями, а також за спеціальностями на заміщення посад, проходять професійну підготовку, навчання, перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим в разі нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії, відпові­дно до вимог положень, посадових інструкцій чи кваліфікаційних характеристик. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Спільна праця інспекторів відділу охорони праці з інструкторами навчально-тренувального центру дає свій результат під час ремонтної компанії.

Однією із форм пропаганди культури виробництва на електростанції є  проведення Днів охорони праці, під час яких перевіряється відповідність умов праці прийнятим нормативним документам безпосередньо на робочих місцях у структурних підрозділах. Це суттєво покращує виробничі процеси, спонукає до самодисципліни персоналу.  У цьому напрямку  до пропаганди належного ставлення до основ охорони праці ми залучаємо місцеві ЗМІ, які не тільки інформують про важливі заходи, а й висвітлюють хід їх реалізації.

У роботі персоналу відділу охорони праці є ще інший напрям діяльності -  налагодження співпраці із заводами-виробниками, торговельними фірмами, діяльність яких направлена на забезпечення оптимальних умов праці. Традиційно у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбуваються презентації продукції українських компаній, які спеціалізуються на виготовленні та реалізації продукції для індивідуального захисту працівників. Для представників електростанції, які опікуються охороною праці в підрозділах, демонструються нові зразки спеціального одягу та взуття, які використовуються у різних сферах промислового виробництва. Під час презентації працівники Хмельницької АЕС мають можливість познайомитись із зразками одягу, який використовується під час зварювальних робіт, лагодження техніки.

- Сергію Івановичу, яка продукція зараз використовується на Хмельницькій АЕС для забезпечення безпечних умов праці працівників?

- У нас налагоджена тісна співпраця із багатьма виробниками продукції індивідуального захисту, яка постачається у підрозділи через управління виробничо-технічної комплектації електростанції. Майже десять років ми активно експлуатуємо продукцію визнаної у світі компанії 3М. Вона виготовляється за сучасними технологіями і  використовується на енергетичних підприємствах для захисту працівників під час виконання зварювальних робіт. Сьогодні у нас використовується майже десяток найменувань  продукції цієї компанії. Найбільшим попитом користуються засоби захисту під час проведення ремонтних кампаній. Хочу зазначити, кращі виробники засобів індивідуального захисту активно співпрацюють із ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами. Усе розпочинається із експериментів на виробничих майданчиках, зокрема, й на Хмельницькій АЕС. Для місцевих зварювальників була надана продукція компанії, яку вони активно експлуатували під час ремонтно-відновлювальних робіт. Комплекти спеціального одягу експериментально експлуатуються у транспортному цеху.

Про діяльність відділу охорони праці Хмельницької АЕС можна розповідати ще багато. Тут кожен працівник – індивідуальність. А успіх кожного залежить насамперед від психологічної атмосфери у колективі. Коли вона доброзичлива, вимоглива і стабільна, то вдається досягати гарних виробничих успіхів у різних напрямках діяльності. Але не тільки хороші виробничі показники характеризують будь-який колектив. Варто звертати увагу  й на прихильність до змістовного відпочинку. Незаперечним лідером у колективі є Сергій Романко. Він належить до чималої когорти працівників станції, хто частку свого життя присвятив службі на флоті. У робочому кабінеті Сергія Івановича чимало експонатів, які нагадують про море. Він пишається цікавою домашньою колекцією прапорів різних держав та організацій. На сьогодні вона налічує більше двох сотень експонатів, серед яких почесне місце займають прапори ДП «НАЕК» Енерготатом, ВП «ХАЕС». Вони разом із господарем побували на вершинах Карпат та інших гір, коли Сергій Романко разом з однодумцями-ентузіастами вкотре доводив, що атомники – люди допитливі та витривалі. Начальник відділу охорони праці неодноразово демонстрував майстерність у приготуванні  рибної юшки, плову, шашликів, адже є затятим прихильником риболовлі. Сергій Романко один із станційних відчайдухів, які у 2003 році відважились на 250-кілометровий веломарафон між Хмельницькою та Рівненською АЕС з нагоди підготовки пуску їх нових енергоблоків. До речі, поряд з ним тоді активно крутила педалі Юлія Малько, яка зараз обіймає посаду інженера 2 категорії відділу охорони праці. Згодом їх естафету продовжив ще один працівник відділу - старший інспектор Леонід Богомолов (на жаль, уже немає на білому світі). Він  зумів на велосипеді дістатись за досить короткий час до Криму, який  тоді  ще не був анексований сусідньою державою.

Про захоплення заступника начальника відділу Петра Ваника відомо всій окрузі. Він тримає пасіку і постійно опікується турботою про медоносів, які допомагають господарям у Старому Кривині та навколишніх селах збирати гарні врожаї таких культур, як гречка, ріпак. А ще Петро Михайлович – затятий рибалка. Серед його однодумців Володимир Мельничук, який також є відомим шанувальником автомобілів.

До когорти колекціонерів належить інспектор Сергій Кусков, який цікавиться платіжними засобами багатьох країн світу.

Крихітний бісер підкоряється рукам інженера-лаборанта Олени Прокопенко. Вона створила  багато унікальних вишитих композицій. А також вражає своїх прихильників запальними східними танцями.

Можна із впевненістю сказати, що позитивні емоції також є запорукою належного забезпечення охорони праці.

Олександр Шустерук