Права атомників відстоюватимемо на всіх рівнях

Атомпрофспілка в числі найавторитетніших громадських ор­га­­нізацій України. Незабаром об’є­днання відзначатиме 30-річчя від дня створення. І весь цей час пріоритетом у роботі є від­стоювання інтересів спілчан, чий внесок у економіку держави можна назвати визначальним. При­наймні половину електроенергії в Україні виробляють саме атомні енергоблоки, що експлуатуються працівниками Компанії ДП «НАЕК» Енергоатом». При цьому безхмарним життя спілчан і Компанії назвати складно. Великі фінансові борги з боку отримувачів електроенергії та претензії фіскальних органів, намагання зменшити вагу проф­спілок законодавчими ак­та­ми викликають відповідну реакцію з боку Атомпрофспілки.

Очільник ППО ХАЕС Михайло Гук ініціатор та провідник багатьох протестних акцій та діянь, спрямованих на захист спілчан. Ми попросили Михайла Володимировича поділитись розповіддю про останні події у житті Атомпрофспілки.

– Насамперед хочу привітати спілчан з 25-річчям ство­рення Енергоатома, як спільного органа управління атомними станціями та іншими енергетичними об’єктами. У єдності наша сила, яку Атомпрофспілка до­во­дить ділами. На минулому тижні ми провели протестну акцію під стінами Міністерства юстиції України з метою привернення уваги державних органів та громадськості до критичного фінансово-економічного становища  Компанії, яка виробляє  близько 55 відсотків електроенергії та рахунки якої заблоковані Державною виконавчою службою України. Упродовж кількох годин ми закликали чиновників дослухатися до працівників, які чесно виконують свою роботу і вимагають за неї своєчасної грошової виплати.

У виступах наголошувалося, що в той час, коли країна входить в осінньо-зимовий період, незаконні  та неправомірні дії посадових осіб Державної виконавчої служби можуть призвести до негативних наслідків для енергогенеруючої галузі нашої держави.Саме перед «Енергоатомом» керівництво держави поставило завдання забезпечити чітку роботу енергоблоків АЕС, що дасть можливість безперебійно постачати електроенергію населенню та промисловим під­­приємствам.

– А перед цим Атомпрофспілка долучилась до протесту профспілок України.

– Так, в рамках Всесвітнього дня дій гідної праці профспілки України вимагали від Уряду, Верховної Ради України, бізнес асоціацій, транснаціональних корпорацій та усіх роботодавців прийняти  новий Трудовий кодекс, який захистить людей праці; гарантувати забезпечення конституційного пра­ва громадян на повну і продуктивну зайнятість, гідну оплату праці, безпеку і здоров’я працюючим, доступність для населення справедливих цін на український газ, тарифи на електроенергію та комунальні послуги, забезпечити  повну і своєчасну виплату лікарняних, декретних, соціальних послуг та пенсій; припинити одержавлення самоврядних фондів загальнообов’язкового соціального страхування, ліквідувати дефіцит їх бюджетів та Пенсійного фонду; забезпечити конституційне право на якісну доступну освіту, медичні послуги, право молоді на перше робоче місце і молодій сім’ї на житло тощо.

У парламенті зареєстрована низка законів та поправок до існуючих законів, які ми називаємо «токсичними», бо робиться спроба наступу на права трудящих і профспілок. Ми категорично про­ти такої постановки питання.

– Наскільки мені відомо, це узгоджена позиція Атомпрофспілки.

– В кінці вересня у смт Затока Одеської області проведено Форум Атомпрофспілки України. Основною темою дискусій став розвиток атомної енергетики та промисловості і роль профспілки у реалізації завдань, зокрема, поставлених перед атомниками Пре­зидентом України Володимиром Зеленським.

Учасники Форуму обговорили та підтримали заходи з реалізації  положень Меморандуму про будівництво нових енергоблоків в Україні, який наприкінці серпня під час робочої поїздки в США у присутності глави держави підписали ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанія Westinghouse. Згодом відбувся Пленум ЦК Атомпрофспілки, який прийняв кілька визначальних документів. Зокрема ми визначились щодо законопроекту № 5887, в якому пропонується усунути систему паритетності в управлінні Фондом соцстраху, як спробу наступу держави на права застрахованих осіб.

Було схвалено текст листа Президенту України, голові фракції «Слуга народу» Верховної Ради України, головам депутатських фракцій та голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

І найважливіше: Центральний комітет Атомпрофспілки  прийняв «Постанову про корпоратизацію ДП «НАЕК «Енергоатом».

У ній зазначається, що «Атомпрофспілка визнає доцільність корпоратизації для подальшого розвитку та збільшення інвестиційної привабливості ДП «НАЕК «Енергоатом», але має низку вагомих заперечень проти тексту Законопроекту. Найперше, з огляду на стратегічне значення ДП «НАЕК «Енергоатом», незмінною залишається позиція про необхідність закріплення основних принципів зміни організаційно-право­вої форми саме на законодавчому рівні.

У Законопроекті відсутні положення щодо порядку формування та складу його органів (Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія). Для забезпечення постійного контролю за процесом корпоратизації і подальшою діяльністю акціонерного товариства категоричною вимогою є включення до складу Комісії зі ство­рення (реорганізації), Наглядової ради та Правління товариства представників трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом». Зважаючи на суттєві зміни в функціонуванні Компанії вже у вигляді акціонерного товариства, вкрай важ­ливо визначити у Законі гарантії збереження створеним товариством чисельності персоналу, зростання заробітної плати, створення безпечних умов праці, стимулювання працівників, збереження досягнутого рівня соціальних гарантій. Додаткового вивчення, фінансових розрахунків та висновків фахівців вимагає питання щодо подальшого функціонування об’єктів соціальної інфраструктури. Норма проекту закону про не включення цих об’єктів до статутного капіталу товариства лише ускладнює ситуацію.

Тому Атомпрофспілка наполягає на включенні до статутного капіталу Товариства цілісного майнового комплексу ДП НАЕК «Енергоатом» без винятку. Крім того, нечітке формулювання п.2 Статті 2 «Формування статутного капіталу Товариства» дає широкі можливості Комісії зі створення (реорганізації) Товариства для вільної класифікації майна, яке буде передане до статутного капіталу Товариства, а яке підлягатиме залишенню у державній власності, приватизації або передачі у комунальну вла­сність. Отже, існує велика загроза, що до статутного капіталу Товариства не будуть передані не тільки об’єкти соціальної інфраструктури, але й окремі об’єкти виробничої інфраструктури, сервісні та допоміжні виробництва, підрозділи та служби.Таким чином, оскільки п. 2 ст. 2 Законопроекту передбачено спрощений порядок щодо не включення до статутного капіталу Товариства майна, яке не використовується у господарській діяльності підприємства, підлягає залишенню у державній вла­сності, приватизації, або передачі у комунальну власність, Атомпрофспілка наполягає на роз­ши­ренні в Законопроекті переліку майна, яке буде в обов’язковому порядку передане до статутного капіталу та визначити умови його подальшого використання, а не покладатися на розсуд Комісії зі створення (реорганізації) Товариства.

В законопроекті доцільно пе­редбачити, що одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує Комісію зі створення (реорганізації) Товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та обо­рони України, ДІЯРУ. ДП «НАЕК «Енергоатом», Фонду дер­жавного майна України, центрального органу виконавчої влади з пи­тань економічної політики та представники трудового ко­лективу Компанії. Статут Товариства має затверджуватися Ка­бінетом Міністрів України.

Зважаючи на вищевикладене, Пленум ЦК профспілки

ПОСТАНОВИВ:

1. Інформацію щодо корпоратизацїї ДП НАЕК «Енергоатом» взяти до уваги.

2. Визначити основним завданням Атомпрофспілки в питанні корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» - підготовку та надання за належністю постатейних пропозицій до Законопроекту, які відображатимуть принципові вимоги Атомпрофспілки, а саме:  до статутного капіталу Товариства передається цілісний майновий комплекс. без виключень; зберігається чисельність персоналу не менш ніж на затвердженому плановому рівні – 35 000 осіб; зберігається існуюча динаміка зростання заробітної плати та рівень соціальних та трудових гарантій і пільг;  одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує Комісію зі створення (реорганізації) Товариства за прозорою процедурою; до складу Комісії зі ство­рення (реорганізації), Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства входять представники трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»;  Статут Товариства затверджується Кабі­нетом Міністрів України.

3. Центральному комітету Атомпрофспілки, профкому ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечити всіма передбаченими законодавством методами врахування та прийняття зауважень і пропозицій Атом­­- профспілки до Законопроекту.

4. Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» підготувати та розповсюдити для ознайомлення трудового колективу Компанії аргументовану інформацію не лише про переваги корпоратизації, а й про можливі ризики цього процесу.

5. Керівництву Атомпрофспілки та профкому ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечити постійний контроль за процесом корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом».

Розмову вів Віктор Гусаров