ПРІОРИТЕТ - ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ

Під час зустрічі станційних ЗМІ із заступником головного інженера Хмельницької АЕС з  технології та інжинірингу О.Хатьомкіним, Олег Вадимович переконливо доводив надзвичайну важливість такого етапу в історії нашої електростанції, як продовження терміну експлуатації першого енергоблока та необхідність  періодичної переоцінки його безпеки згідно з вимогами нормативних документів. Більше року тому Ліцензійною комісією Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) було затверджено зміни в Ліцензію на експлуатацію ядерної установки енергоблока №1 Хмельницької АЕС щодо можливості його експлуатації у понадпроєктний період. Саме ж рішення щодо можливості подальшої експлуатації енергоблока прийняте на основі резуль­татів переоцінки його безпеки та виконання комплексу робіт з модифікації його систем, заміні елементів. Було проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Хмельницька АЕС») здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація» ядерної установки енергоблока №1 Хмельницької АЕС під час довго­строкової експлуатації. Перший енергоблок  ХАЕС став десятим за рахунком енергоблоком українських АЕС, який отримав ліцензію на роботу у понадпроєктний термін. Внесені зміни до Ліцензії зобов’язують персонал до виконання  Програми управління старінням елементів і конструкцій, проведення оцінки їх технічного стану, періодичної оцінки рівня безпеки.

- З метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо врегулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, Наказом ДІЯРУ  введено в дію «Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій» НП 306.2.210-2017, - розповів Олег Хатьомкін. - Документ встановлює вимоги до організації та здійснення діяльності з управління старінням та довгострокової експлуатації елементів і конструкцій, важливих для безпеки енергоблоків атомних станцій. Також, введено в дію галузевий стандарт з «Управління старінням елементів і конструкцій енергоблока АЕС» СОУ НАЕК 141:2017. Стандарт встановлює загальні вимоги до організації і реалізації діяльності з управління старінням елементів і конструкцій АЕС, з визначенням об’єму та послідовності виконання організаційно-технічних заходів із забезпечення системного і ефективного управління старінням елементів і конструкцій на енергоблоках і загальностанційних об’єктах АЕС. Для впровадження вимог нормативно-правових актів, галузевих стандартів та актуалізації заходів з управління старінням, фахівці служби доопрацювали «Програму з управління старінням елементів і конструкцій енергоблока № 1, 2 ВП ХАЕС» (ПУС). На сьогодні вона пройшла Державну експер­тизу з ядерної та радіаційної безпеки та погоджена з Держатомрегулювання. Крім цього, нещодавно заключено угоду з науковою фірмою на інженерний супровід експлуатації енергоблока №1 у понаднормативний термін. Вона передбачає оцінку технічного стану, розрахунки на основі вивчення зразків-свідків та цілого комплексу інженерних заходів.

 Під час розповіді Олег Вадимович нагадав про Комплексну зведену програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України, яка стала основою для діяльності спеціалістів Хмельницької АЕС, котрі опікувалися реалізацією заходів з продовження терміну експлуатації першого енергоблока та модернізацією другого. Основна концепція Програми – це подальше підвищення рівня безпеки енергоблоків України у відповідності до сучасних вимог та норм; впровадження відповідних рекомендацій МАГАТЕ; виконання існуючих зобов’я­зань перед міжнародними фінансовими інститутами. Комплексна зведена програма з підвищення безпеки вмістить в собі заходи,  спрямовані на  реалізацію рекомендацій МАГАТЕ, що викладені у звітах з проблем безпеки.  Зокрема, деякі заходи отримали нове бачення у зведеній програмі. Також до програми увійшли заходи, які було включено за підсумками результатів зведених звітів з аналізу безпеки. Такий звіт виконується для кожного енергоблока з періодичністю один раз на десять років, в ньому розглянуто всі режими, виконані ремонти та модифікації,  аварійні  ситуації та наслідки. За результатами розроблятимуться відповідні висновки, призначаються коригуючі заходи. Включає програма також заходи з попередження  аварій з врахуванням   аварії на АЕС Фукусіма-1.

Олег Хатьомкін акцентував увагу на важливих заходах, які передбачено реалізувати у ході ремонтної кампанії на другому ене6ргоблоці. Десять з них будуть втілені у повному обсязі, два – частково. Увага спеціалістів спрямована на модернізацію систем контролю та управління реакторного, турбінного відділення та РДЕС, схем РЗА системи живлення власних потреб 6 кВ, системи збудження генератора, заміну силових і керуючих гермопроходок через контайнмент тощо. Крім цього, під час планово-попереджувального ремонту на другому енергоблоці заплановано реалізувати 6 заходів,  передбачених галузевими програмами із реконструкції та модернізації. За переконанням Олега Вадимовича, весь запланований обсяг робіт буде виконаний згідно із затвердженими графіками ремонтів.

Олександр Шустерук

Фото автора