ПРО ДОВКIЛЛЯ  НЕ ЛИШЕ НА ОСНОВI СТАТИСТИКИ…

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту навколишнього середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 5 червня. Всесвітній день охорони навколишнього середовища є одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

До процесу охорони навколишнього середовища причетна і Хмельницька АЕС. Про це розмова із начальником еколого-хімічної лабораторії Олександром Голодом.

- Олександре Васильовичу, у концепції відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища йдеться про основну його мету – привернути увагу світової спільноти до питань охорони навколишнього середовища, дати їй можливість активно сприяти стійкому й справедливому розвитку, розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади. Саме вони повинні сприяти, щоб у всіх країн і народів було більш безпечне й благополучне майбутнє.

- Ніхто ще не відмінив постулат, що у будь-яких добрих справах завжди треба починати з себе. Варто нагадати, що на Хмельницькій АЕС безпека навколишнього природного середовища та створення умов для гармонійного співіснування з об’є­ктами навколишнього середовища є пріоритетом екологічної політики. Її керівництво несе повну відповідальність за безпечне та екологічно чисте виробництво електричної та теплової енергії. Головною метою ВП ХАЕС є забезпечення такого рівня безпеки, при якому вплив на навколишнє середовище не буде перевищувати встановлених нормативів, а ризик виникнення аварійних ситуацій буде зведений до мінімуму. Про це, як правило, ведеться мова під час візитів численних делегацій, представників ЗМІ на нашу електростанцію. Приємно, що керівництву Хмельницької АЕС є нагода пишатись не тільки стабільною та безпечною роботою, а й бережливим ставленням до навколишнього середовища.

- Олександре Васильовичу, до цього процесу причетний і колектив відділу охорони навколишнього середовища. Розкажіть, будь ласка, про його будні.

- У відділі охорони навколишнього середовища працюють досвідчені фахівці, які сумлінно ставляться до своєї роботи, бо розуміють, що чисте довкілля – гарант здоров'я кожної людини. Персонал сектору екологічного управління та аудиту згідно із затвердженими графіками щомісяця проводить внутрішні аудити системи екологічного управління у підрозділах ВП ХАЕС, а також здійснює інспекційні перевірки у підрозділах. Спеціалісти сектору залучаються до складу комісій з комплексної перевірки підрозділів та виконують позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. До складу сектору входять досвідчені працівники: провідні інженери Наталія Горпишин та Наталія Бурлакова, а також інженери 1 категорії Клавдія Щербань, Інна Мисько. У листопаді 2015 року було отримано новий дозвіл на спеціальне водокористування з поверхневих джерел (річки Горинь, Гнилий Ріг). Слід зауважити, що Хмельницька АЕС вчасно отримує дозвільні документи у сфері охорони навколишнього середовища та виконує умови діючих дозволів.

У грудні 2015 року представники ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс» (є єдиним представником TUV NORD Німеччина на території України) провели наглядовий аудит з оцінки відповідності інтегрованої системи управління вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004. За результатами проведеного наглядового аудиту було прийнято рішення продовжити дію сертифікатів відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Цьогоріч вже проведено шість внутрішніх аудитів системи екологічного управління, запропоновані відповідні коригуючі дії та видані рекомендації. У листопаді 2014 і квітні 2015 року здійснювався внутрішній аудит системи екологічного управління ВП ХАЕС, організований відділом екології ІДЯРБіНТП ДП «НАЕК «Енергоатом». Результати аудиту задокументовані у «Звіті про результати проведення внутрішнього аудиту системи екологічного управління у ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». За результатами аудиту відзначений високий професійний рівень працівників структурних підрозділів станції та значний прогрес у функціонуванні системи екологічного управління.

В кінці 2015 року еколого-хімічна лабораторія ВОНС ВП ХАЕС успішно пройшла чергову перевірку відповідності критеріям атестації вимірювальних лабораторій та отримала «Свідоцтво про атестацію №КН-2/12-59-5» від 24.12.2015р. (дійсне до 24.12.2020 р.). До складу комісії, яка проводила атестацію, входили досвідчені фахівці відділу метрології ДП «НАЕК «Енергоатом», Рівненської АЕС, Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області та ДП «Хмельницькстандартметрологія». Комісія засвідчила, що ЕХЛ ВОНС має необхідне нормативне і методичне забезпечення, приміщення, технічні засоби та персонал, що забезпечують належні умови для якісного і безпечного проведення вимірювань у заявленій галузі атестації. З метою визначення якості проведення вимірювань у присутності комісії проведені вимірювання шифрованих проб, підготовлених атестованою еколого-хімічною лабораторією служби охорони навколишнього середовища ВП РАЕС. З цим завданням успішно справились інженер 2 категорії Галина Мазур та лаборанти 5 групи Н. Ковальська, Н.Подобна.

Персонал еколого-хімічної лабораторії ВОНС виконує контроль якості поверхневих, стічних та підземних вод, ґрунту та мулу, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у тому числі від автотранспорту Хмельницької АЕС. Результати багаторічного моніторингу, який проводиться лабораторією з 1989 року, підтверджують, що експлуатація першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС не спричинила погіршення екологічного стану навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні й зоні спостереження. Інформація про екологічний стан навколишнього середовища розміщується на веб-сайті Хмельницької АЕС та друкується в ЗМІ.

Відділ щороку працює з провідними науково-дослідними інститутами України: Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м. Харків), Інститутом Рибного господарства УААН (м. Київ); Інститутом гідробіології НАНУ (м. Київ) тощо. На початку вересня 2015 року фахівці ІГБ провели науково-дослідні роботи щодо якості води ставка-охолоджувача і стічних вод та виконання гідробіологічних спостережень. У 2016 році ВОНС продовжує співпрацю з провідними НДІ України.

Персонал ВОНС щороку проходить навчання в спеціалізованих навчальних закладах за межами ВП «Хмельницька АЕС», зокрема у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» за напрямком: «Спеціаліст з охорони навколишнього природного середовища». Мешканці нашого регіону можуть бути впевнені, що на Хмельницькій АЕС працюють кваліфіковані фахівці, які відповідально ставляться до охорони довкілля.

- Журналісти відділу роботи з громадськістю і ЗМІ та представники регіональних періодичних видань, телебачення неодноразово брали участь у спільних екологічних акціях із працівниками відділу охорони навколишнього середовища. Така співпраця буде тривати й надалі?

-У народі кажуть, що краще раз побачити, ніж сто разів почути. Ми у своїй роботі намагаємося статистичні дані поєднувати із сприйняттям реалій. Коли громадськість на власні очі бачить, що поряд із Хмельницькою АЕС у гармонії співіснують дикі тварини, птахи, то яку ще рекламу можна придумати? Ми завжди готові розповісти про наші постійні напрацювання у сфері охорони навколишнього середовища.

Бесіду вів Олександр Шустерук

На знімках: інженер 2 категорії ЕХЛ Галина Миколаївна Мазур та лаборант хімічного аналізу 4 групи ЕХЛ Наталія Анатоліївна Коломійчук;  провідний інженер сектору екологічного управління Наталія  Ярославівна Горпишин.

Фото автора