Інформація  про  пільгове  пенсійне  забезпечення

 відповідно до Постанови КМУ від 24 червня 2016 р. N 461

            Постановою КМУ від 24 червня 2016 р. N 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", яка набрала чинності з 03.08.2016,   затверджено:

            Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

            Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

            Відмінність між затвердженими Списками №2 за попередньою Постановою від 16.01.2003 №36 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" і діючою Постановою КМУ від 24 червня 2016 р. N 461 з 03.08.2016 наведено в таблиці, так як зміни в основному стосуються  Списку№2.

 

СПИСОК N 2


виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

 

Постанова КМУ від 16.01.2003 №36 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах"

Постанова КМУ від 24.06.2016 № 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах"

XXXIV. Атомна енергетика та атомна промисловість

XXXIV. Атомна енергетика та промисловість

3. Роботи на промислових атомних реакторах, атомних електростанціях та атомних станціях теплопостачання

Працівники, зайняті відбиранням і підготовкою проб технологічних середовищ в умовах радіаційної шкідливості.

Р.XХXIV-3, позиція 34.3-1а

Працівників, зайняті 50 відсотків і більше робочого часу на роботах I і II класів з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:

від 100 кБк до 10 5 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 10 3 кБк до 10 6 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 10 4 кБк до 10 7 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 10 5 кБк до 10 8 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

Працівники, зайняті на роботах III класу з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях, які не входять до зони суворого режиму АЕС, становить:

від 1 кБк до 100 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 10 кБк до 10 3 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 100 кБк до 10 4 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 10 3 кБк до 10 5 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

 

Р.XХXIV

Працівники, зайняті у цехах та на дільницях гідроспоруд з підготовлення та очищення технологічної води від солей з наведеною радіоактивністю для реакторів.

Р.XХXIV-3, позиція 34.3-1в

Працівники, зайняті на роботах з матеріалами, забрудненими радіоактивними речовинами, виготовленням або ремонтом оснастки та пристроїв.

Р.XХXIV-3,  позиція 34.3-1г

6. Роботи на складах і у сховищах готових спецвиробів, що містять у собі вузли та деталі з вмістом радіоактивних речовин

Працівники, зайняті на роботах в умовах радіаційної шкідливості навантаженням, вивантаженням та зберіганням спецвиробів.

Р.XХXIV-6, позиція 34.6-1

8.Роботи в умовах радіаційної та берилієвої шкідливості

Працівники заводів з безцеховою структурою, виробництв, цехів, шахт, рудників, кар"єрів, рудоуправлінь на правах шахт, контрольно-приймальної інспекції та військового приймання, зайняті неповний робочий день у підземних умовах та в умовах радіаційної шкідливості у виробництвах, зазначених у розділі ХХІV Списку №1*

Р.XХXIV-8, позиція 34.8-1

*- Назва розділу XXIV. Атомна енергетика та промисловість

 

 

 

 

            Для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах проведено аналіз матеріалів діючої атестації робочих місць за умовами праці  в частині відповідності часу впливу джерел іонізуючих випромінювань на робочому місцю новим вимогам Постанови КМУ від 24 червня 2016 р. N 461. Право на пенсію за віком на пільгових  умовах  за новими вимогами мають працівники, які зайняті на роботах І, ІІ класів з джерелами іонізуючих випромінювань від 50% до 79 % робочого часу в приміщеннях зони суворого режиму.

            Для працівників, в яких зайнятість на цих роботах до 50%, з 03.08.2016 року втрачається право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №2.

            При наявності права на пенсію за віком на пільгових умовах вимоги для призначення пенсії (вік виходу на пенсію, загальний стаж роботи, із них на зазначених роботах за Списком) визначаються Законом України “Про пенсійне забезпечення ”.

            Для працівників, які втратили право на пенсію за віком на пільгових умовах з 03.08.2016 припинено обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  тільки з 03.08.2016. Це означає, що стаж по 02.08.2016 у працівників зберігається. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи особи, при умові підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами атестації робочих місць.

            Наприклад: працівник прийнятий на роботу 01.08.1998 на робоче місце, на якому за результатами атестації робочого місця за умовами праці встановлено Список №2 (знаходження в умовах радіаційної шкідливості 35% робочого часу) з 01.07.1995року. Наступні атестації проводились не рідше 1 разу на 5 років:

            01.06.2000року – підтверджено право на пільговий пенсійний Список №2;
            01.05.2005року – підтверджено право на пільговий пенсійний Список №2;

            01.04.2010року – підтверджено право на пільговий пенсійний Список №2;
            01.03.2015року – підтверджено право на пільговий пенсійний Список №2;

            З 03.08.2016 року втрачено право на Список №2 відповідно до Постанови КМУ від 24 червня 2016р. N 461.

            Пільговий стаж за Списком №2 з 01.08.1998 року по 02.08.2016 року склав 18 років при необхідних 12 років 6 місяців для чоловіків.

            Для працівників, які втратили право на пенсію за віком на пільгових умовах з 03.08.2016  зберігається  доплата за умови праці, додаткова відпустка, талони на ЛПХ, скорочена тривалість робочого тижня. Якщо пільговий стаж склав не менше 12 років 6 місяців для чоловіків і 10 років для жінок, то працівники абсолютно нічого не втратили.  При звільнені працівника на його робоче місце прийде новий працівник, який  не буде мати право на пенсію за віком на пільгових умовах. Обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах проводиться відповідно до наказу Мінсоцполітики України від 18.11.2005 № 383 “Про затвердження  Порядку застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу  роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах ”.

            Відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення ” на пільгових умовах мають право на пенсію за віком,

а) працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці, - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваних Постановою КМУ і за результатами  атестації робочих місць за умовами праці  - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

            Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності  передбаченого загального стажу роботи, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку

чоловікам - на 1 рік за кожен повний рік такої роботи,

жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.  Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується  також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 року.

б) працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці, - за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваних Постановою КМУ і за результатами атестації робочих місць – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них  не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

            Працівникам, які  не мають стажу роботи із шкідливими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого  загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються  із зменшенням пенсійного віку 

чоловікам – на 1 рік  за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи,

жінкам – на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи. Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 року.

            В зв'язку із збільшенням на 5 років загального стажу роботи для чоловіків і жінок цією статтею передбачено поетапне призначення пенсії за віком на пільгових умовах за наявності стажу  роботи за Списком №1, №2 та недостатності загального стажу починаючи з 1квітня 2015 року по 1 квітня 2024 року.

 

Начальник відділу організації праці та заробітної плати               Журук  М. Й.