Розгляд питання оплати праці в ДП «НАЕК «Енергоатом» спричинила критична ситуація, що склалася у відокремлених підрозділах компанії у зв’язку зі значним відставанням зростання заробітної плати по відношенню до темпів її росту у цілому по Україні та появою більш привабливих пропозицій роботи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках праці.

На вимогу голів ППО ВП ДП «НАЕК «Енергоатом» 18.01.2018 відбулось засідання Президії профспілкового комітету Компанії, на якому ключовим питанням був розгляд ситуації, що складається у трудових колективах у зв’язку із низькими темпами зростання заробітної плати.

Після обміну думками та обговорення пропозицій було прийняте рішення звернутись до президента Компанії з пропозицією негайного розгляду даного питання та прийняття відповідних рішень щодо зняття соціальної напруги у трудових колективах у зв’язку з низьким рівнем оплати праці працівників ключових професій, відповідальних за безпечну експлуатацію та ремонт обладнання АЕС.

Наприкінці робочого дня, за дорученням Президії, відбулась зустріч голови профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича з президентом Компанії Юрієм Недашковським, результатом якої було доручення відповідним посадовим особам спільно з представниками профспілкового комітету вивчити можливості для пом’якшення ситуації.

Результатом переговорів стало підписання Спільного рішення від 19.01.2018 № 1882.

Які ж особливості закладені у дане Спільне рішення та зміни, які вносяться до плану з праці ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік? Який вплив це буде мати на рівень заробітної плати кожного працівника? Які задачі ставлять перед собою сторони колективного договору на 2018 рік для вирішення складних питань закріплення висококваліфікованого персоналу та підвищення престижності роботи в атомній енергетиці?

Очевидно, вищенаведені приклади та обґрунтування причин виникнення соціальної напруги в колективах не є вичерпними без оцінки як політичної, так і економічної ситуації в Україні. Оцінка загально відома і залишимо це політологам та економічним експертам.

На даний час, ситуація, що складається в колективах, оцінюється як критична з декількох причин:

1. Поява як на внутрішньому так і зовніш­ньому ринку праці привабливіших пропозицій щодо працевлаштування;

2. Низький рівень заробітної плати на АЕС по відношенню до аналогічних посад та професій за межами України;

3. Поява нових гравців на ринку розвитку атомної енергетики:

• Туреччина;

• Польща;

• Білорусь

• і таке інше.

4. Суттєве збільшення заробітної плати у приватних та державних структурах невиробничої сфери;

5. Непрогнозоване зростання курсу іноземних валют;

6. Невідповідність фактичного та статистичного рівня інфляції.

Прикладів можна навести десятки, але висновок буде один:

• відбувається різке падіння престижності роботи в атомній енергетиці і, як наслідок, збільшується відтік кваліфікованих кадрів, розриваються договори на навчання зі спеціальностей, що необхідні для АЕС, зменшується конкурс у ВНЗ на енергетичні спеціальності і т.д.

Історія повторюється. Кадровий голод останнього десятиліття минулого століття, спричинений спочатку мораторієм на будівництво атомних­ блоків, а потім посилений затримкою виплати заробітної плати і забороною її підвищення, відкинув як мінімум на 10 років розвиток атомної енергетики. Про які перспективи для АЕС може йти мова, якщо ми втрачаємо кадровий потенці­ал, який формувався десятиліттями?

Враховуючи вище наведене, вважаємо першочерговим завданням збереження кадрового потенціалу заради енергетичної незалежності, ядерної та радіаційної безпеки.

Минулий рік, особливо його закінчення, позначився посиленням роботи з НКРЕКП з питань підвищення тарифу для НАЕК, у т. ч, і рівня заробітної плати персоналу.

Інформація про результати переговорів та рішення регулятора неодноразово з’являлась у засобах масової інформації. Зупинюсь на результатах переговорів щодо заробітної плати. Опускаючи увесь перебіг переговорного процесу, до ФОП на 2017 рік були внесені зміни у бік його збільшення на 224 млн. грн. Дане збільшення було включене у розрахункову стартову величину ФОП, що був закладений в основу встановленого тарифу для НАЕК «Енергоатом» за статтею «заробітна плата на 2018 рік».

Для довідки. Зростання ФОП у тарифі на електроенергію для усіх генеруючих компаній було визначене НКРЕКП у розмірі 15%. Відомі проблеми з призначенням членів регулятора затримали процес встановлення тарифу для НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік, хоча процес переговорів продовжувався. У результаті переговорів до ФОП атомників було додано 139 млн грн, що і зафіксовано у структурі тарифу на 2018 рік, яка була затверджена 27.12.2017.

З даного моменту розпочалась спільна робота з формування «Плану з праці ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік».

Усім відомо, як були розподілені 224 млн грн, отримані наприкінці року? Нагадаю:

1. по 2 тис. грн кожному працівнику для пом’якшення інфляційних процесів;

2. підвищення тарифних ставок та посадових окладів на рівні 10%;

3. залишок коштів – на виплату премії до Дня енергетика та щомісячної премії.

При формуванні плану з праці та аналізу структури заробітної плати, точніше її застосування у відокремлених підрозділах виявили різні підходи до встановлення розмірів посадових окладів, доплат, надбавок та інших складових системи оплати праці, що призвело до того, що середньомісячний розмір премії по ВП від­різнявся майже вдвічі. Це неодноразово викликало конфлікти у підрозділах, де розмір премії значно відрізнявся від інших. Ще більший хаос у систему оплати праці по ВП вносила необхідність економії коштів до Дня енергетика. Це значно ускладнювало відслідковування розмірів преміювання по ВП. При проведенні переговорів по першому етапу підвищення заробітної плати ПВП за основу було визначено розрахункову базову величину щомісячної премії у розмірі 30%.

Що це означає? Розмір щомісячної премії не повинен бути нижчим 30%. За рахунок економії ФОП він може тільки збільшуватись. А враховуючи те, що на День енергетика передбачені централізовані кошти і необхідність економії на дану виплату відпадає, розмір премії може бути збільшено. У плані з праці на 2018 рік з метою зменшення впливу інфляційних процесів в Україні, збільшено на 40% виплату 13-ї заробітної плати до 350 млн грн.

Хочу зауважити, що на виконання першого етапу збільшення розміру заробітної плати для ПВП потрібно 267 млн грн, які поки що не мають джерела фінансування. А загальнорічні плани, визначені у СР № 1882 від 19.01.2018, потребують не менше 1,2 млрд грн додатково до ФОП                        у тарифі на електроенергію ДП «НАЕК «Енергоатом». Є над чим працювати.

І останнє.

Відповідь на запитання: «Чому йдете по шляху збільшення премії, а не тарифних ставок та посадових окладів?»

Тарифні ставки та посадові оклади підвищуються у терміни передбачені ЗУ «Про державний бюджет України на 2018 рік». У нашому випадку, за існуючої системи оплати праці прийнятої в ДП «НАЕК «Енергоатом», пропорційність підняття тарифних ставок та посадових окладів не дозволяє робити підвищення для окремих категорій працівників.

Без поділу працівників на 3 групи в системі оплати праці (основна, допоміжна і сервісного обслуговування) проблеми підвищення рівня заробітної плати для персоналу, що забезпечує безпечну експлуатацію та ремонт основного технологічного обладнання та систем безпеки, будуть тільки накопичуватись.

Наразі, загальний дефіцит коштів у тарифі на електричну енергію, на соціальний розвиток та заробітну плату за станом на 02.01.2018 становить більш як 510 млн грн.

Голова ПК ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»  Олексій Лич