Про питанння реєстрації громадян та поняття постійного проживання громадян

Останнім часом надходять звернення працівників ВП ХАЕС  з питань обґрунтованості вимоги медичних працівників надання довідки з місця реєстрації на предмет перебування їх на обліку у нарколога чи психіатра.

За певних обставин трапляється так, що місце постійного проживання працівника не збігається з місцем його реєстрації. З приводу чого виникають непорозуміння  і вони впливають певним чином на тривалість проходження обов’язкових профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів.

Затвердженим постановою КМУ від 27 вересня 2000 року №1465 «Порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психі­атричних оглядів» встановлено, що такі огляди проводяться за місцем постійного проживання громадян (п.3). Про надання відповідної довідки з місця реєстрації не зазначається.

Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затверджений постановою КМУ від 6 листопада 1997 р. № 1238,  також встановлює, що він проводиться в наркологічному закладі за місцем постійного проживання громадян (п.2). Представлення відповідної довідки з місця реєстрації громадянина не передбачається.

Поняття постійного місця проживання визначається цивільним законодавством. Зокрема, ст. 29 Циві­льного Кодексу України встановлює, що місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Фізична особа може мати кілька місць проживання. Вказана норма використовується особами, які проходять такі медогляди як аргумент для ненадання згаданої дові­дки з місця реєстрації.

Дійсно, стаття 29 Цивільного Кодексу закріплює наведені вище положення. Однак ця норма повинна поширюватись винятково на місце проживання фізичної особи з урахуванням положень Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», оскільки відповідно до нього фізична особа може мати лише одне місце проживання, за яким вона повинна бути зареєстрована. Місце проживання фізичної особи підлягає реєстрації, яка прийшла на зміну «горезвісній» прописці. Фізична особа, яка перебуває в Україні на законних підставах, зобов’язана протягом десяти днів після прибуття на нове місце проживання зареєструвати своє місце проживання. Порядок здійснення реєстрації регулюються Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою заперечення реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, або підставою для їх обмеження.

Відтак, вимоги медпрацівників  про надання довідки не можуть вважатись правомірними.

Разом з тим,   повинен звернути увагу осіб, у яких не збігається місце постійного проживання з місцем реєстрації, на необхідність додержуватись приписів  означеного вище закону, тобто зареєструватись за місцем постійного проживання, щоб уникнути проблем з правоохоронними органами та медичними працівниками.

Василь Кучинський, 

юрист ЦК Атомпрофспілки