Проектнi термiни спливають

На даний час на Хмельницькій АЕС виконуються роботи, пов'язані з підготовкою до продовження терміну експлуатації енергоблока №1 у понадпроектний період.

Безпосередню участь у підготовчих роботах, що передують ПСЕ, бере персонал служби аналізу безпеки. Основними завданнями підрозділу в цьому напрямку є виконання періодичної переоцінки безпеки енерго­блока з розробкою відповідного звіту за його результатами, а також проведення кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості трубопроводів, конструкцій, будівель та споруд.

Метою проведення робіт з кваліфікації обладнання та забезпечення сейсмостійкості систем і будівельних конструкцій, важливих для безпеки, є підтвердження спроможності виконання ними передбачених проектом функцій безпеки в «жорстких» умовах оточуючого середовища, які можуть виникнути в результаті проектних аварій, а також при сейсмічних впливах. Такі роботи на першому енерго­блоці виконуються з початку 2015 року.

- Результати проведених робіт з кваліфікації обладнання та оцінки сейсмостійкості, - каже начальник САБ І.І.Кісіоглов, - відображаються у звітах, які проходять в установленому порядку державну експертизу і пого­дження з ДІЯРУ.

Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока є одним з основних документів, необхідних для обґрунтування можливості продовження безпечної експлуатації енергоблока №1 у понадпроектний період. Особлива увага у звіті надається: відповідності стану безпеки енергоблока діючим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки; техні­чному стану споруд, систем та елементів, важливих для безпеки; аналі­зу безпеки; визначенню дефіцитів безпеки і визначенню коригувальних заходів з підвищення безпеки. Загалом у звіті передбачено виконання аналізу 14 факторів безпеки, серед яких поточний технічний стан систем елементів, кваліфікація обладнання, аналіз внутрішніх і зовнішніх подій, детерміністичний та ймовірнісний аналіз безпеки, аварійна готовність і планування, вплив на довкілля. Виходячи з результатів, отриманих при аналізі окремих факторів, розробляється узагальнюючий «Комплексний аналіз безпеки» з висновком про можливість подальшої безпечної експлуатації енергоблока. За наявності позитивного висновку за результатами переоцінки безпеки енергоблока готуються зміни в ліцензію на експлуатацію енергоблока №1 у понадпроектний термін.

Зараз, за словами І.І.Кісіоглова, такі роботи тривають. Укладено договір з підрядною організацією і, починаючи з серпня поточного року, розроблено вже 8 із 14 факторів безпеки, вони проходять державну експертизу. Решта - 6 факторів, разом з «Комплексним аналізом безпеки» - мають бути розроблені і направлені в ДІЯРУ не пізніше ніж за рік до закінчення проектного терміну експлуатації енергоблока – до 13 грудня 2017 року.

Щодо сейсмостійкості. Геологічне середовище промислового майданчика Хмельницької АЕС характеризується достатньою сейсмічною стійкістю. І хоча максимально-розрахунковий землетрус на території розташування об’єкта може статися з вірогідністю раз на 10 тисяч років, силу якого обладнання, об’єкти і споруди здатні витримати, не зазнавши руйнації, - аварія на японській «Фукусіма-1» змусила переглянути вимоги до безпеки. В рамках К(з)ПБ передбачені заходи із обґрунтування сейсмостійкості енергоблоків за значно вищими від проектних показниками. Додано також у перелік заходів програми впровадження на майданчику системи сейсмологічного моніторингу, в районі розташування АЕС споруджуються 5 пунктів сейсмологічних спостережень. Зібрана й опрацьована інформація дозволить отримати детальні актуальні дані про сейсмологічні умови регіону розміщення Хмельницької АЕС, створити регіональну сейсмотектонічну модель, та виконати оцінку небезпеки коливань ґрунту майданчика АЕС імовірнісними та детерміністичними методами.

Ольга Сокол