Профспiлковi лiдери позицiй не здають

Звітно-виборна конференція ППО ХАЕС передбачала наявність 423 делегатів, з яких за даними лічильної комісії, були присутні 413 осіб.  Визначившись із президією, до складу якої увійшли голова профспілкової організації ХАЕС Михайло Володимирович Гук, голова ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»  Олексій Васильович  Лич, голова Атомпрофспілки Валерій Олексійович Матов і   директор Дирекції з кадрів і соціальних питань компанії Григорій  Миколайович Муляр та генеральний директор ВП ХАЕС Микола Сергійович Панащенко, конференція затвердила порядок денний.  З першого питання про роботу профкому ППО ХАЕС за звітний період з 16 лютого 2012 року по 1 лютого 2017 року доповідав голова ППО  ВП “Хмельницька АЕС” Михайло Володимирович Гук, який  відзначив, що на момент конференції профспілкова організація ХАЕС нараховує 5784 члени профспілки в тому числі: працівників ВП ХАЕС, СК і КДЮСШ ППО ХАЕС – 5045, непрацюючих пенсіонерів ХАЕС – 734, штатних працівників профкому – 5.

В складі організації  2074 жінки,  молоді у віці до 35 років – 1058 осіб.

Профспілкову організацію  очолює профком, обраний в лютому 2012 р. в складі 15 чоловік з двома персональними змінами.

В структурі ППО ХАЕС 35 профспілкових ланок першого рівня – цехкоми та 111 ланок другого рівня – профгрупи.

За звітний період проведено 249 протокольно оформлених засідань профкому. На засіданнях розглянуто більше 3200 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності нашого підприємства, інтересів кожного працівника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комітеті 13 комісій за активної допомоги голів цехових комітетів та профспілкового активу. Зокрема це комісії з охорони праці (голова С.І.Кусков); організаційно-масової роботи і інформації (Л.С.Гуц);  по роботі з оперативним персоналом (А.В. Данилюк); з правового захисту (І.Ю.Кривоконь); з організації оздоровлення (Н.М. Коломійчук); з соці­ально-економічного розвитку (Д.В.Мі­щенко);   з фізкультурно-масової роботи (С.Г.Пенчук); по роботі з молоддю (Л.Л.Волков); з культурно-масової роботи (О.Ф.Романова); з соціального захисту (О.В. Тищук );  з реформування заробітної плати і структурних змін (О.В. Хоменко); житлово-побутова (Р.М. Кузів); та  по роботі з дітьми і шефській роботі (Л.М. Малько). Доповідач зауважив, що  Людмила Михайлівна 28 років поспіль була членом профкому ХАЕС. Її енергією і просякнуті великі здобутки саме на ниві культурно-масової роботи та роботи з дітьми.

Додамо, що в ході конференції голова профспілки НАЕК Енергоатом Олексій Васильович Лич з свого боку відзначив діяльність Людмили Михайлівник Малько у профспілці компанії і вручив їй відзнаку – наручний годинник.

Михайло Володимирович Гук віддав належне  контрольному органу - ревізійній комісії на чолі з В.Б. Рубасом.

Отже, робота профкому і профспілкової організації проводилась згідно з планом роботи і регламентована Положеннями про діяльність Комісій тощо. Постійно велася робота із вдосконалення діяльності комісій профспілкового комітету і організації в цілому.

Основними напрямками роботи профспілкового комітету за звітний період були: контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю; контроль виконання умов Колективного договору; розробка і впровадження пропозицій по вдосконаленню Колективного договору і додатків до нього.

Була опрацьована значна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових інструкцій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення по внесенню змін і доповнень до Колективного договору.

Михайло Володимирович констатував, що головним питанням для кожного працівника є рівень його заробітної плати. І звичайно, для профкому та його профільної комісії дане питання протягом всієї каденції було також ключовим. Головними проблемами рівня заробітної плати, що, на жаль, не залежать від профспілки, є жорстке регулювання заробітної плати НКРЕіКП і нестабільність національної валюти. Цікавий, але сумний факт: саме на початку звітної каденції у 2012 році середня заробітна плата на ХАЕС перетнула межу у 1 тисячу доларів США, а тепер знову потрібно «тягтися» до цього результату.

Серед основних завдань, що визначає колектив для профкому на даний час, окрім загального росту заробітної плати, – питання усунення рівня досить значного та несправедливого оцінювання результатів праці промислово-виробничого і непромислового персоналу.        

Промовець доповів, що незважаючи на постійні фінансові проблеми, він вважає, що профком  вирішив поставлені перед ним завдання соціального захисту членів профспілки. Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 2938 чоловік на загальну суму 6 785 350 гривень            

Для дітей-сиріт колишніх працівників станції допомога виплачена на суму 193 531 грн.

У надтяжких ситуаціях  (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) профком ХАЕС постійно звертався за допомогою у профспілковий комітет Компанії і ЦК Атомпрофспілки, і жодного разу не було відмови. Лише за 2016 рік від ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» матеріальну допомогу отримали 25 чоловік на суму 672 000 грн.

В контексті даного питання Михайло Гук вкотре звернувся до колективу з пропозицією про розробку і впровадження програми добровільного медичного страхування. Це світовий досвід, альтернативи йому немає.

Промовець зазначив, що належна увага профспілковим комітетом приділялася літньому оздоровленню дітей. Спільно з профспілковим комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» за активної участі комісії по роботі з дітьми і шефській роботі за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах 1833 особи на суму 10 059 629.

За цей же час оздоровлено 8484 працівники ВП ХАЕС та членів їх сімей.

Головною проблемою даного напрямку діяльності профкому є його недостатнє фінансове забезпечення. Михайло Володимирович вважає, що наявність на інших майданчиках АЕС санаторіїв-профілакторіїв і відсутність його на ХАЕС потребує суттєвого збільшення коштів на оздоровлення для персоналу нашої станції.

Як завжди, голова ППО ВП ХАЕС мав можливість з гордістю доповідати про здобутки станційників на ниві фізкультурно-масової та спортивної роботи. Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС і унікальна серед АЕС України структура (тренерсько-методичний персонал передано в структуру профкому) дають можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичною культурою і спортом значну кількість працівників ХАЕС, їх дітей, жителів Нетішина. Спортивні досягнення є візитівкою і водночас гордістю ХАЕС.  2016 рік чергове тому підтвердження: маємо двох учасниць на Олімпіаді в Ріо, одна з яких – Аліна Комащук – срібна призерка, перемога у вищій лізі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд, перемога волейболістів і шахістів у Всеукраїнській спартакіаді трудових колективів, переконлива загальнокомандна перемога у Спартакіаді підприємств атомної енергетики і промисловості України -  далеко не повний перелік здобутків.

Проблемним питанням, яке переходить зі звітного періоду у поточний залишається питання заселення другої черги будинку № 505. М.Гук висловив впевненість, що найближчим часом воно буде вирішене, адже до врегулювання проблеми по розгляду і прийняттю ВРУ законопроекту №3131 вдалося долучити Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана під час його візиту на ХАЕС.

Голова ППО ХАЕС вважає, що значно доречнішим було б не будівництво, а виділення кредитів нашим працівникам для придбання житла, як на вторинному ринку, так і у новобудовах.

Тому очевидне завдання новому складу профкому – розробка положення, що чітко буде регламентувати процеси виділення кредитів, аби не допустити у цій царині броунівського руху.

Михайло Володимирович відзначив, що  активно у роботу профспілкового комітету влився  обраний на минулорічній конференції заступник голови Віталій Ярославович Пятковський. Надзвичайно плідно працювала голова комісії з організаційно-масової роботи Людмила Сергіївна Гуц. Щирих слів подяки заслуговує робота всіх комісій профкому: з правового захисту, культурно-масової роботи, соціально-економічного розвитку, по роботі з молоддю і оперативним персоналом, з охорони праці. Усім їм є про що доповісти, бо зроблено за звітний період справді багато, а звіти деяких з них могли б звучати, як самостійні. 

Михайло Володимирович зазначив, що не обійшлось без помилок, які намагались усувати в ході роботи.

Після доповіді голови ревізійної комісії  В.Б.Рубаса,  про розгляд і затвердження виконання «Кошторису надходжень та витрат ППО ХАЕС на 2016 рік» знову доповів очільник профкому ХАЕС. А за тим відбулись вибори нового голови ППО ХАЕС. Конференція видала мандат довіри тому ж таки М.В.Гуку. Продовжить роботу у новій каденції і заступник голови В.Я.Пятковський, за якого проголосувала значна більшість делегатів.

На порядку денному стояли питання затвердження чисельного складу, виборів членів профкому, голови та членів ревізійної комісії. Провівши всі процедури та вичерпавши головні питання, звітно-виборна конференція ППО ХАЕС

ПОСТАНОВИЛА :

1.Роботу профспілкового комітету за період з 16.02.2012 по 01.02.2017 визнати «задовільною».

2. Затвердити акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за 2016 рік.

3. Затвердити звіт про виконання «Кошторису надходжень та витрат первинної профспілкової організації ХАЕС на 2016 рік».

4. За підсумками  відкритого голосування обрати головою ППО ХАЕС Михайла Володимировича Гука  (члена ПК ППО ХАЕС – за посадою).

5. За підсумками  відкритого голосування обрати заступником голови ППО ХАЕС Віталія Ярославовича Пятковського (члена ПК ППО ХАЕС – за посадою).

6. Визначити основними напрямками роботи ППО ХАЕС на  період 2017 – 2022 роки наступні:організаційно-масова робота і інформація; реформування заробітної плати і структурні зміни; організація оздоровлення членів профспілки; правовий захист членів профспілки; житлово-побутовий; охорона праці; фізкультурно-масова робота; культурно-масова робота; соціальний захист членів профспілки; робота з молоддю; робота з оперативним персоналом; соціально-економічний розвиток; робота з дітьми та шефська робота.

7. Профспілковий комітет ППО ХАЕС обрати безпосередньо на конференції.

При обранні членів профспілкового комітету ППО ХАЕС одночасно покладати на нього персональну відповідальність за один із основних напрямків роботи ППО ХАЕС на  період 2017 – 2022 роки, визначених Конференцією.

7.3 Надати ПК ППО ХАЕС право, за  потреби, змінювати свою структуру.

8. Затвердити чисельний склад профспілкового комітету ППО ХАЕС на 2017-2022 рр. у кількості 15 осіб.

Затвердити чисельний склад ревізійної комісії ППО ХАЕС на 2017-2022 рр. у кількості 6 осіб.

9. За підсумками відкритого голосування обрати членами профкому,  відповідальними за напрямки: організаційно-масової роботи і інформації Людмилу Сергіївну Гуц; реформування заробітної плати і структурних змін Олену Володимирівну Хоменко; організації оздоровлення членів профспілки Наталію Михайлівну Коломійчук; правового захисту членів профспілки Івана Юрійовича Кривоконя;  житлово-побутовий  Романа Миколайовича Кузіва; охорони праці Сергія Ігорьовича Кускова; фізкультурно-масової роботи Степана Григоровича Пенчука; культурно-масової роботи Світлану Ростиславівну Іванову; соціального захисту членів профспілки Олега Васильовича Тищука; роботи з дітьми та шефської роботи Рузіну Халитівну Труфанову; роботи з молоддю голову Організації молоді ППО ХАЕС за посадою. При відсутності голови Організації молоді ППО ХАЕС надати право одному з заступників голови за посадою брати участь у засіданні профкому з правом голосу; роботи з оперативним персоналом голову Ради оперативного персоналу ППО ХАЕС за посадою. При відсутності голови Ради оперативного персоналу ППО ХАЕС надати право одному з заступників голови за посадою брати участь у засіданні профкому з правом голосу; соціально-економічного розвитку голову цехового комітету профспілкової організації ЕРП ХАЕС за посадою.

За підсумками відкритого голосування обрати головою ревізійної комісії Василя Васильовича Скрипнюка та членами ревізійної комісії наступних членів профспілки: Юрія Анатолійовича Квятковського, Миколу Васильовича Чирука, Івана Дмитровича Шматька; Андрія Мироновича Якиміва, Наталію Миколаївну Панасюк

10. Затвердити «Кошторис надходжень та витрат ППО ХАЕС на 2017 рік». Надати право профспілковому комітету на коригування кошторису та перерозподіл між статтями адміністративно-господарських витрат.

11. Висунути кандидатом на посаду голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича. Висунути до складу профкому ДП НАЕК «Енергоатом» на 2017-2022 рр., відповідно до наданої квоти, наступних кандидатів: Михайла Володимировича Гука, Дмитра Валерійовича Міщенка, Андрія Васильовича Данилюка.

12. Висунути кандидатом на посаду голови Атомпрофспілки Валерія Олексійовича Матова.

Висунути до складу ЦК Атомпрофспілки на 2017-2022 рр., відповідно до наданої квоти, наступних кандидатів: Михайла Володимировича Гука, Олександра Миколайовича Богуша, Олександра Миколайовича Хомича, Леоніда Леонідовича Волкова.

13. Обрати делегатами на звітно-виборну профспілкову конференцію ДП «НАЕК «Енергоатом» осіб, що зазначені у п.6 постанови конференції трудового колективу.

У разі виникнення об’є­ктивних причин надати право профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

 14. Обрати делегатами на 6-й з’їзд Атом­проф­спілки: Михайла Володимировича Гука; Олександра  Миколайовича Богуша; Олексія Васильо­вича Синюту; Леоніда Леонідовича Волкова; Олександра Миколайовича Хомича; Антоніну Захарівну Балаян; Артема Михайловича Шевлякова; Людмилу Сергіївну Гуц; Дмитра Валерійовича Міщенка;  Сергія Івановича Романка; Віталія Ярославовича Пятковського; Андрія Юрійовича Рибалка.

У разі виникнення об’єктивних причин надати право профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

15. Контроль за виконанням Постанови звітно-виборної профспілкової конференції покласти на голову ППО ХАЕС Михайла Володимировича Гука.

Віктор Гусаров

Фото  автора