Протиаварiйний план на експертизi у Держатомрегулювання

Працівниками Управління з питань аварійної готовності та реагування Хмельницької АЕС підготували розробку нового аварійного плану, який передано на експертизу в Держ­атомрегулювання. За словами начальника УПАГР Сергія Дубини, це відповідальна процедура. Затверджений аварійний план дасть можливість відпрацьовувати сценарії виникнення нештатних ситуацій на ядерному обєкті під час чергових протиаварійних тренувань.

Управління з питань аварійної готовності та реагування – специфі­чний підрозділ станції. Сергій Дубина наголошує, що він покликаний забезпечити протиаварійну готовність колективу ХАЕС до дій в умовах можливих радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

- Перед працівниками нашого підрозділу, - розповідає Сергій Дмитрович, -  стоїть завдання створення і вдосконалення аварійних організаційних структур; організація   заходів   щодо   підготовки   аварійного персоналу і   про­ведення тренувань; підтримка в працездатному  стані   внутрішнього  та  зовнішнього  кризових центрів, захисних споруд для укриття персоналу (сховище №1, №3); орга- нізація взаємодії з територіальними та міс­цевими органами управління і силами єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; проведення заходів щодо мобілізаційної готовності на особливий період; планування і виконання робіт з виробничою і нормативною документацією. При цьому працівники управління керуються "Планом реагування на аварії та надзвичайні ситуації", який є основним керівним документом для підготовки і проведення організаці­йних, інженерно-технічних, евакуаційних та інших заходів щодо зниження рівня радіаційної дії на персонал, населення та навколишнє середовище у разі аварії або надзвичайної ситуації на ВП ХАЕС.

План аварійного реагування є обов’язковим для виконання всіма підрозділами та посадовими особами ВП ХАЕС, а також для всіх підрядних організацій, які виконують роботи на ХАЕС і в санітарно-захисній зоні.

Система аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС на аварії та надзвичайні ситуації є взаємопов'я­заним комплексом технічних засобів, організаційних, технічних і нормативно-правових заходів, які здійснює адміністрація АЕС для попередження або послаблення радіаційної дії на персонал, населення та навколишнє середовище у разі виникнення аварії на АЕС.

Для координації і управління діями аварійного персоналу з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, захисту персоналу, населення та навколишнього середовища на ХАЕС створена комісія з надзвичайних ситуацій на чолі з генеральним директором. Для виконання заходів з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій створені аварійні групи і бригади з числа персоналу АЕС.

- Яка існує для цього матеріальна база?

- Аварійні групи та бригади забезпечені необхідним обладнанням, інструментом, засобами індивідуального захисту для виконання робіт з ліквідації можливих аварій. Персонал Хмельницької АЕС на випадок виникнення радіаційної аварії повністю забезпечений таблетками йодистого калію та протипиловими респіраторами. Дані засоби захисту знаходяться у підрозділах, розпорядженнями начальників підроз­ділів визначені місця для їх зберігання та відповідальні особи за їх видачу у разі виникнення аварії. Хмельницькою АЕС закуплено та передано місцевим органам влади для населення зони спостереження триденний запас таблеток йодистого калію.

Для персоналу Управління з питань аварійної готовності та реагування Хмельницької АЕС важлива спів­праця із представниками територіальних громад, які розташовані у зоні спостереження. Про всі протиаварійні тренування на ВП ХАЕС комі­сією з надзвичайних ситуацій проводиться інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про оцінку та прогноз радіаційної обстановки в місцях проживання людей, а також надаються рекомендації щодо вжиття термінових заходів для захисту населення. Це відбувається під грифом «Умовно».

Олександр Шустерук

Фото автора