Проведено ресертифікаційний аудит інтегрованої системи управління

31 жовтня – 1 листопада на Хмельницькій АЕС проведений ресертифікаційний аудит інтегрованої системи управління «НАЕК «Енергоатом». Об’єк­том уваги стало під­твердження відповідності інтегрованої системи управ­ління енергокомпанії вимогам стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018.

Спільна робота роз­почалась із наради, на якій інспекторів привітав генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко. Він ознайомив при­сутніх із поточним станом справ на атом­ній електростан­ції, наголосивши на ряді численних важливих заходів, які були впроваджені під час ремонтних кампаній на двох міль­йон­никах. На нараді було окреслено коло завдань, які під час інспектування аудитори мали виконати. В полі зору команди перевіряючих був внутрі­шній аудит, управ­ління документованою інформацією, коригувальні дії, управління ризиками, моніторинг процесів на ХАЕС, оцінки відповідності, готовність до аварійних ситуацій, управління екологічними процесами.

Костянтин Доценко, керівник групи аудиту, зауважив, що тематика питань визначається вимогами саме трьох вищезазначених стандартів, а це і стратегічне планування та оперативне управління, по­літика та цілі в сфері якості, забезпечення ресурсами та постійне їх поліпшення.

У роботі вступної наради та дводенного аудиту в цілому від ХАЕС взяли участь заступники по роботі з персоналом, уповноважені під­розділів із системи управління культури безпеки та люд­ського фактору, а також спеціалісти від­ділу забезпечення якості, турбінного цеху, відділу охорони навколишнього середовища, відділу охорони праці, служби інформаційних технологій, служби аналізу безпеки, відділу реконструкції та модернізації, відділу кадрів, навча­льно-тренува­льного центру та інших цехів  та відділів атомної електростанції.

Висновки, зробле­ні в ході перевірки, будуть надані на заключну нараду в «НАЕК «Енергоатом»  в кінці листопада.