Радились спеціалісти з контролю металу

За участі  представників АЕС України, відокремлених підрозділів «Атомремонт­сервіс», «Атоменергомаш», ДП «НАЕК «Енергоатом» на Хмельницькій АЕС відбулось засідання Ради фахівців з контролю металів. Темою засідання стало обговорення та вирішення питань щодо ведення нормативної та виробничої документації, атестації та сертифікації персоналу, оновлення парку приладів та обладнання, впровадження технології Холтек з виконання неруйнівного контролю щільності контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом, встановлення єдиного підходу до оформлення резуль­татів експлуатаційного контролю.

За словами начальника відділу конт­ролю металів Хмельницької АЕС Дмитра Шматька, на сьогодні актуальним питанням для вітчизняної ядерної енергетики є поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Сучасна технологія передбачає його розміщення у спеціальних контейнерах, які ущільнюються кришками із використанням зварних з’єднань. У цьому процесі основним завданням для спеціалістів із контролю металів є їх контроль. Сам же контейнер має перевірятись на герметичність. Ускладнює ці процеси наявність високої температури та високого радіаційного фону. Відтак, потрібне спеціальне обладнання.

У ході засідання фахівці з контролю металів мали можливість познайомитись із позитивними практиками працівників ВКМ Хмельницької АЕС. Зокрема, атестаційними галузевими комісіями підтверджено, що відділ контролю металів ХАЕС підготовлений за всіма пунктами «Програми атестації лабораторій, служб контролю металів...». Враховувалась наявність обладнання, приладів та засобів контролю, контрольних зразків, технологічних процесів, НТД, атестованих контролерів за заявленими методами контролю, які пройшли перевірку знань, норм, правил, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у атомній енергетиці. Атестація відділу контролю металів проводилась по неруйнівних методах контролю, а саме - візуальному та вимірювальному, капілярному, магніто­по­рош­ковому, радіографічному, ультра­звуковому, вихорострумовому, контролю герметичності, спектральному аналізу, вимірюванню твердості; та руйнівних методах контролю -_ механічних випробуваннях, металографічних дослідженнях, випробуваннях на стійкість проти міжкристалічної корозії та визначення феритної фази металу. Оцінка складалась із перевірки теоретичних знань та практичних навичок: персонал, який проходив атестацію, виконував контрольну пробу з оформленням відповідних висновків.

Великий багаж практичного та теоретичного досвіду у відділі контролю металів відповідає міжнародним стандартам. Протягом останніх десяти років на Хмельницькій АЕС під час планово-попереджувальних ремонтів успішно експлуату­ється система контролю корпусу реак­тора ультразвуковим, вихорострумовим та телевізійним методами, що виготовлена хорватською фірмою INETEC. Також успішно застосовується обладнання систем контролю та глушіння методом зварювання теплообмінних труб парогенераторів, які виготовлені на словацькій фірмі VUJE. Широко застосовується програмне забезпечення фірми «CIVA» для комп’ютерного моделювання при атестації систем неруйнівного контролю.

Дмитро Шматько також сказав, що актуальним залишається питання переосна­щення служб контролю металів вітчиз­няних АЕС. Цьогоріч дирекція енерго­компанії забезпечила виконання відпо­відної програми щодо фінансування прид­бання необхідного обладнання. Зараз готується відповідний пакет документів.

Начальник відділу матеріалознавства і контролю корпусу реактора Дирекції з продовження експлуатації виконавчої дирекції з виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом» Олександр Буфан наголосив, що метою роботи Ради стало обговорення нагальних проблем в галузі та пошук шляхів оперативного їх вирішення. За результатами засідання Ради всі напрацювання  занесені до протоколу для подальшого їх впровадження з метою підвищення безпеки та надійної експлуатації АЕС.

Олександр Шустерук

Фото автора