Радилися із жителями Острога

Нещодавно в Острозькому районному Будинку культури відбулось громадське обговорення з питань продовження строку експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС. Участь у заході взяли представники владних стук­тур Острога, місцевої територіальної гро­мади, підрозділів Хме­ль­ницької АЕС, журналісти.

Захід розпочався із реєстрації учасників громадського обговорення. Кожен мав можливість одер­жати буклети з інформацією про основні­ напрямки ді­яльності Хмель­ни­цької АЕС, заходи з підвищення без­пе­ки, природоохоронну діяльність.

Громадське обговорення розпочалось із виступу міського голови Острога Олександр Шикера, який повідомив, що на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок провести з питань продовження строку експлуатації першого енергоблока таку зустріч із громадсь­кістю. Було представлено гостей електростанції, редакційну раду, на яку покладається написання і ознайомлення з текстом протоколу, повідомлено, що у залі здійснюється відео- і аудіозапис. Олександр Федорович висловив сподівання, що обговорення проходитиме толерантно і конструктивно,  острожани висловлять свою думку з приводу винесених на обговорення актуальних питань, серед яких  мають бути аспекти екологічних, соціальних, техногенних та інших напрямків. Під час громадського обговоренн всі питання, зауваження, коментарі та пропозиції членів територіальних громад зони спостереження будуть занотовані, систематизовані і розглянуті фахівцями, які дадуть квалі­фіковані письмові відповіді. Жодне із запитань, зауважень не пропаде, воно буде відображене у письмовій формі.

Першим доповідачем став начальник служби надійності ресурсу і продовження експлуатації ХАЕС Євгеній Мелешко. Він акцентував увагу на тому, що  продовження терміну експлуатації енергоблоків є пріоритетним напрямком ді­яльності енергокомпанії, передбаченим  Енергетичною стратегією України. На сьогодні вже продовжений термін експлуатації для 9 енергоблоків України. Обґрунтована тривалість додаткового строку експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20 років і визначається в кожному конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки. Що стосується експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, то відповідно до діючої ліцензії на експлуатацію ядерної установки, проектний термін служби блока закінчився у грудні 2018 року. Це стало приводом для прийняття рішення щодо продовження терміну його експлуатації. Також Євгеній Мелешко повідомив, що на сьогодні є світова практика аналогічних процесів, на основі яких можна зробити висновок, що обладнання переважної більшості діючих АЕС свій ресурс за 30 років не виробляє. На Хмельницькій АЕС  було проведено певний комплекс обстежень і оцінку технічного стану обладнання, буді­вель та споруд. Це дало можливість передбачити новий термін їх експлуатації.

Доповідь Євгенія Мелешка торкалась питання одержання Ліцензії на понадпроектну експлуатацію першого енергоблока Хмельницької АЕС. Її планується одержати у серпні поточного року від Державної інспекції з ядерного регулювання України.

Про те, що доповідь керівника служби електростанції не залишилась поза увагою учасників громадського обговорення, свідчить реакція окремих депутатів Острозької міської ради. Так, Володимира Степанюка зацікавив світовий досвід продовження терміну експлуатації енергоблоків, які відпрацювали встановлений термін. Від­повідь представників Хмельницької АЕС була підкріплена статистичними показниками країн, що активно розвивають атомну енергетику. Йшлося про те, що у Європі, крім держав, які раніше перебували у складі Радянського Союзу, великий досвід з продовження терміну експлуа­тації енергоблоків мають Франція та Німеччина.

Доповідь керівника відділу служби аналізу безпеки ХАЕС Сергія Романіка стосувалася результатів періодичної переоцінки безпеки першого енергоблока електростанції. Він надав вичерпну інформацію про технологічні особливості діяльності енергетичного об’єкта.

Жителям Острога, чиї будинки знаходяться на відмітках, вищих за місцевість навколо Нетішина, добре видно забудови нашого міста і ХАЕС. Між двома містами проходить обласний адміністративний кордон, а відстань між ними складає лише вісім-десять кілометрів. Природно, що мешканці Острога постійно цікавляться роботою діючих енергоблоків ХАЕС. Як свідчить досвід, тема радіаційного моніторингу у регіоні є завжди актуальною. Саме на цих аспектах зробив акцент заступник начальника цеху раді­аційної безпеки станції Ігор Власюк. Він на основі статистичних показників, які були про­ілюстровані на слайдах, дав характеристику радіаційного стану у 30-кілометровій зоні спо­стереження, що постійно контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО). Саме ця система призначена для здійснення безупинного автоматичного контролю радіаційної обстановки на промисловому майданчику Хмельницької атомної електростанції, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження (30-кілометрова зона) при всіх режимах роботи станції. АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну і ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри та радіаційний стан у встановлених місцях контрол­ю. До складу АСКРО входять 15 постів-контейнерів радіаційного контролю, чотири з яких розміщені на проммайданчику, а решта – у 30-ти кілометровій зоні. Також на проммайданчику знаходиться 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику АЕС. Також прозвучала інформація, що за період екс­плуатації першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС не відбулось змін значень радіаційного фону у 30-кілометровій зоні спо­стереження. Це свідчить про нормальну екс­плуатацію обладнання діючих енергоблоків.

Продовжуючи обговорення цієї теми, своє бачення висловив депутат Острозької міської ради Микола Скороход. Він розповів, що раніше на приміщенні місь­кого готелю діяло електронне табло, на якому оприлюднювалась інформація про зна­чення гамма-фону на прилеглій території. Це було своєрідним пси­хо­логічним фа­кто­ром, мовляв, лю­ди бачили об’єктивну ін­формацію і не поширювали чуток. Депутат запропонував ке­рівництву Хмельницької АЕС посприяти у вирішенні питання із встановленням аналогічного обладнання у місті. Його виступ також стосувався фінансування населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження на основі нині діючих законів.

До певних роз’яснень вдався заступник гене­рального директора Хмельницької АЕС з кадрів і соціального розвитку Віктор Демидюк. За його словами, ХАЕС є державним підприємством, яке не має права надавати непередбачені чинним законодавством послуги, а також здійснювати благодійну діяльність. Щодо фінансування зони спостереження, Віктор Андрійович нагадав, що на сьогодні діє відповідний Закон, який передбачає відрахування одного відсотка коштів від загальної вартості виробленої електроенергії на потреби зони спостереження. «НАЕК «Енергоатом» необхідну суму регулярно відраховує у державний бюджет.

Міський голова Острога Олександр Шикер повідомив, що ці кошти до територіальних громад надходять із великим запізненням. Представники Хмельницької АЕС порекомендували до вирішення нагальних проблем активно залучати народних депутатів, які представляють інтереси територіальних громад у Верховній Раді України.

Про співпрацю із ХАЕС місцевих ЗМІ говорив журналіст Іван Глушман.

Коли тривав виступ провідного інженера відділу охорони навколишнього середовища Наталії Горпишин про природоохоронну діяль­ність Хмельницької АЕС, на слайдах острожани побачили знайомі краєвиди, окрасою яких є лебеді. Наявність цих птахів свідчить, що екологічна ситуація у нашому регіоні цілком прийнятна для вибагливої фауни.

У відповідях на запитання представників громадськості Острога активну участь брав і заступник головного інженера Хмельницької атомної електростанції Євген Носиков. Певним сюрпризом для учасників обговорення стала інформація, що нещодавно він став острожанином і так само зацікавлений у добробуті міста, нормальній експлуатації «сусіда».

На завершення громадського обговорення організатори зачитали звернення, у якому були оприлюднені питання щодо сприяння вирішенню соціально-побутових проблем Острога. Цей документ буде передано до відповідних державних структур.

Олександр Шустерук

Фото автора