Ремонтам сприяє своєчасне постачання

Управління виробничо-технічної комплектації  засновано 7 травня 1998 року на основі об’єднання трьох підрозділів електростанції – відділу комп­лектації обладнання, відділу матеріально-технічного постачання, групи комплектації відділу планування і проведення ремон­тів. Першість серед цих підрозділів утри­мує відділ комплектації обладнання­, який розпочав діяльність у 1977 році.

Після створення УВТК першим його начальником був Вячесл­ав Ульянич. Наступним керівником підрозділу, починаючи з лютого 2001 року, став Вадим Виногр­ад. На цій посаді він перебував до 2014 року, зараз працює заступником генерального директора Хмельницької АЕС із забезпечення виробництва. Зустріч з Вадимом Леонідовичем відбулася з нагоди участі управління виробничо-технічної комплектації у ремонтній кампанії на другому енергоблоці.

-У ході ремонтної кампанії на другому енергоблоці реалізо­вується програма з реконструк­ції та модернізації енерго­блоку, - розповідає Вадим Виноград. - Вона проходить за визначеними напрямками. Низка робіт пов’я­зана із підвищенням безпеки. Зокрема передба­чається встано­в­лення обладнання, придбаного­ за спри­яння Європейського Банку реконструк­ції та розвитку (ЄБРР). Це стосується модернізації САЕ 1-ї групи надійності; модернізації силових і керуючих гермопроходок, тобто, заміни силових кабельних проходок типу ВДУ та герметичних кабельних проходок типу ПГКК на сучасні гермопроходки заводу «Елокс» м.Харків. Важливими є роботи із забезпечення підживлен­ня і охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, підживлення парогенераторів в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризкальних басейнів, аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС. Від­повідне обладнання після проведення процедур з укладання договорів надійшло для потреб Хмельницької АЕС.

За участі колективу управління виробничо-технічної комплектації для ремонтної кампанії доставлене обладнання для реалізації заходів підвищення надійності та ефективності технологічних процесів. Воно використовуватиметься для модернізації системи продування парогенераторів із встановленням арматури на лініях продування.

Крім цього, через ВП «Атомкомплект» ми за­безпечили на ППР-17 енергоблока №2 постачання на станцію мобільних дизель-генераторів напругою 0,4 кВ, запірних клапанів чеського вироб­ництва, гермопроходок, щитів постійного струму.

Для проведення ремонтних робіт на другому енергоблоці організовано та здійснено постачання підрозділам ВП ХАЕС наступних товарно-матеріальних цінностей: запчастини до насосно­го та компресорного обладнання, трубопровідна арматура та ущільнюючі матеріали для неї, прокладки нікелеві і графітні до спецустаткування реакторного відділення, блоки детекторів прямої зарядки БДПЗ-0100, контрольно-вимірювальні прилади, електротехнічне обладнання, кабельно-провідникова продукція, радіоактивні джерела іонізуючого випромінювання, матеріали­ для кольорової дефектоскопії, паливно-мастиль­ні матеріали, хімреагенти та хімреактиви, гумово-технічні вироби, засоби індивідуального захисту, пластикатовий спец­одяг, спецвзуття, миючі засоби, чорний, нержавіючий та кольоровий металопрокат, інструмент, підшипники, радіодеталі, електроізоляційні матеріали, будівельні мате­рі­али та лакофарбова продукція.

Вадим Виноград задоволений роботою колективу УВТК. За його словами, тут працюють  професіонали, які мають великий досвід у забезпеченні товарно-матеріальними цінностями потреб першого та другого енергоблоків.

На сього­дні цей підрозділ складається із наступних 8-ми секторів:  тепломеханічного обладнання, запірної­ арматури та трубопроводів; контрольно-вимі­рю­вальних приладів та автоматики, електротехнічного обладнання, кабельно-провідної продукції, устаткування спецсистем, зв’язку та радіодеталей; нестандартного обладнання­, спец­венти­ляційного обладнання, вантажопіді­й­мальних механізмів; запчастин; метало­про­кату­, метизів, труб, підшипників та інструментів; засо­бів індиві­дуального захисту, спец­одягу, гу­мо­­­во­технічних виро­бів, хімматеріалів та па­ливо-мастильних матеріалі­в; буд­­мат­еріалів та конструкцій; за­га­­льно­промис­ло­вого устаткування, електротоварів та меблів. У структурі управління  є відділ технічного супроводу та аналізу поставок, а також загальноцеховий персонал. Колектив управлі­ння націлени­й на забезпечення діяльності структурних підроз­ділів ВП ХАЕС­ за рахунок своєчасного забезпечення необхідним обладнанням, матеріалами, ін­стру­ментами, запас­ними частинами.

- У персоналу управління виробничо-технічної комплектації, - продовжує розповідь Вадим Леонідов­ич, - чималий перелік завдань та функцій. Назву лише деякі. Це, зокрема, органі­зація процесу встановлення вимог­ до продукції згідно з вимогами стандартів, процесу формування зведеної річної заявк­и на постачання ТМЦ, процесу вибору постачальників ТМЦ, ведення договірної роботи та контроль за виконанням договорів,  організація постачання ТМЦ за імпортом, проведення вхідного контролю продукції і постановка її на облік, у відповідності з вимогами галузевих Положень та Стандартів.

Зараз вся увага спрямована на сприяння своєчасному проведенню ремонтних робіт на другому енергоблоці. У ході підготовки до ремонтної кампанії  працівники управління виробничо-технічної комплектації проаналізували наявні резерв­и, щоб оптимізувати постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб ремонтників. Були враховані реальні потреби для чергового ремонту. Крім цього, вдалося залучити запасні деталі та обладнання, яке було закуплено у попередні роки та знаходиться зараз на зберіганні на складах.

Ремонтна кампанія на другому енергоблоці триває згідно із затвердженими графіками. В УВТК встановлена продуктивна співпраця з транспортним цехом. Це також сприяє своєчасному постачанню необхідного обладнання та запасних деталей. Певна увага  спрямована на підготовку до ремонтної кампанії  першого енергоблока, від якої буде залежати продовження терміну його експлуатації.

Олександр Шустерук

Фото автора