Ризик-орієнтовному підходу бути!

В ДП «НАЕК «Енергоатом» успішно проведені серти­фікаційні аудити міжнародним сертифікаційним органом TUV NORD CERT на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги», ISO 14001:2004 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», а також проведено підготовку до серти­фікації за міжнародним стандартом OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». Отримані відповідні сертифікати та розроблені коригувальні заходи.

Коригувальні заходи передбачили вирішення специфічних питань стандарту OHSAS 18001:2007, а саме: завершення розробки та затвердження «Положення про систему управління охороною праці ДП «НАЕК «Енергоатом», «Методики (процедури) ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та здоров’я персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», розробку Карт ідентифікації небезпек та оцінювання пов’язаних з ними ризиків для життя та здоров’я персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», з урахуванням особливостей діяльності відокремлених підрозділів.

На сьогоднішній день «Положення про систему управління охороною праці ДП «НАЕК «Енергоатом», «Методика (процедури) ідентифікації небезпек, оціню­вання та управління ризиками для життя та здоров’я персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблені та затверджені. Справа залишилась за розробкою Карт ідентифікації небезпек та оцінювання пов’язаних з ними ризиків для життя та здоров’я персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Так, на виконання наказу № 2315 від 15.12.2017 р. «Про впровадження Положення та Методики», постало питання про розробку графіка та програми навчання персоналу підрозділів щодо застосування у ВП ХАЕС «Методики ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для здоров’я працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», а також проведення навчання персоналу за вказаною Методикою. Розробити програму навчання та навчальні матеріали необхідно було у найкоротший строк. За справу взялись молоді фахівці відділу загальної підготовки персоналу навчально-тренувального центру. Під час обговорення питань по розробці програми навчання інструкторами Сергієм Ігоревичем Осадчим, Оленою Павлівною Сушинською та Ігорем Вікторовичем Ткачем був сформований план навчання, який складав два модулі (у складі двох модулів). При розробці першого модуля «Ризик-орієнтовний підхід в системі менеджменту охорони праці» інструктори досліджували світовий досвід впровадження ризик-орієнтовного підходу, положення міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001, а також дані Міжнародної організації праці. При розробці другого модуля «Ідентифікація небезпек та оцінювання пов’язаних з ними ризиків» акцент був поставлений на вимогах «Методики ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для здоров’я працівників ДП «НАЕК «Енергоатом». Інструктори-розробники детально пропрацювали Методику. Для повного розуміння вимог Методики було розроблено заняття з використанням активних методів навчання (– тобто проведення дискусії).

Після розробки, валідації та затвердження програми навчання та навчальних матеріалів згідно з графіком, у січні 2018 року, розпочалось навчання працівників ВП ХАЕС. Всього було сформовано 8 груп. (Перші дві групи у складі 130 керівників підрозділів та керівників робочих груп пройшли навчання за першим модулем.) Перші два заняття за модулем «Ризик-орієнтовний підхід в системі менеджменту охорони праці» відвідали керівники підрозділів та керівники робочих груп, що загалом склало 130 осіб. В подальшому протягом двох тижнів поспіль в НТЦ було проведено навчання­ членів робочих груп за модулями «Ризик-орієнтовний підхід в системі менеджменту охорони праці» та «Ідентифікація небезпек та оцінювання пов’яза­них з ними ризиків» ще для шести груп у складі 311 працівників. (Для проведення ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками пройшли навчання за першим та другим модулем.) При проведенні занять працівники уважно слухали, задавали багато питань, брали активну участь у дискусіях, оскільки на їх плечі лягає досить трудоємна та відповідальна справа з заповнення карток ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками.

При проведенні занять інструктори НТЦ намагалися донести до працівників усі переваги від впрова­дження сучасних підходів у сфері управління охороною праці для підприємства в цілому та окремо на кожному робочому місці. На другому навчальному модулі працівники мали можливість детально розглянути поетапне заповнення карти ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, яке було проведене молодим та перспективним інструктором навчального центру Ігорем Вікторовичем Ткачем. Звісно, навчання за новим та цікавим напрямком не обійшлося без дискусій та запитань.

З метою закріплення отриманих знань стосовно етапу управління ризиками, інструктором Сергієм Ігоровичем Осадчим, була описана та прокоментована сучасна концепція управління ризиками «Метелик – Краватка», яка  ефективно використовується чисельними підприємствами у всьому світі.

До повного впровадження ризик-орієнтовного підходу залишилось два кроки. Перший – розробка карток ідентифікації небезпек, оцінювання і управління ризиками. Другий – складання та виконання плану коригувальних та запобіжних заходів.

Впровадження ризик-орієнтовного підходу на Хме­льницькій АЕС дасть можливість підприємству: систематично виявляти та ефективно усувати небезпеки, які можуть вплинути на їхню здатність виробляти продукцію та послуги, які відповідають вимогам, і забезпечувати безпеку праці; ідентифікувати небезпеки, оцінити ризики небезпек, які можуть вплинути на результативність системи менеджменту гігієни та безпеки праці, і управляти ними, а також визначати та впроваджувати запобіжні дії для усунення цих не­безпек.

Сьогодні у працівників, які братимуть участь у розробці карт ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, є унікальна можливість посприяти ще більш ефективній діяльності існуючої системи управління охороною праці. Але мало навчити персонал виконанню процедур, потрібно сформувати у співробітників ризико-орієнтовне мислення, яке є фундаментом – основою для побудови та функціонування системи менеджменту і для цього необхідно значно більше часу та активна участь керівництва.

 Юрій Дяченко, начальник відділу

загальної підготовки персоналу НТЦ