Робота задовiльна, проблеми залишаються i потребують вирiшення

 Як ми повідомляли у попередньому номері газети, у Палаці культури міста відбулись конференції трудового колективу Хмельницької АЕС та профспілкової організації станції. Підбивали підсумки зробленого за останній рік, визначались з головними напрямками діяльності на поточний момент.

 На конференцію трудового колективу було обрано 254 делегати, 245 були присутніми на поважному зібранні.

Із звітом про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2017 рік відповідно до зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» виступив перед делегатами генеральний директор ХАЕС М.Панащенко. У доповіді керівник електростанції    акцентував увагу на основних показниках діяльності колективу та розповів про плани та перспективи, серед яких найважливіші – продовження строку експлуатації енергоблока №1, ремонтні кампанії, пов’язані з цією процедурою, вихід на європейський ринок енергоблока №2, аби мати перспективи завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків, що перебувають у високій стадії готовності. Генеральний директор ХАЕС відповів на низку питань, що хвилюють трудовий колектив, зокрема про можливість приватизації під­приємства та особливості у цьому питанні, оплату та охорону праці, соціальні гарантії членів колективу.

Делегати звертали увагу на розрив у зарплатах працівників промислового та непромислового персоналу, недосконалість системи оплати праці серед працівників одного підрозділу і однакових функцій  за приналежності до різних категорій працюючих, зниження престижу праці у атомній енергетиці, виплату преміальних за підсумками року тощо.

Чимало питань стосувалось можливості отримання житла, його розподілу, отримання позик тощо.

Делегати погодились із доводами керівника станції з більшості питань. Було розглянуто  і затверджено Довідку про  виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС за 2017рік, яку оголосив начальник відділу соці­ального розвитку станції С.Ільющенков.

Голова ППО ХАЕС М.Гук доповів про хід виконання постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 2 лютого 2017.

Голова комісії з трудових спорів В.Рубас прозвітував про роботу за 2017 рік та наполіг на довиборах до складу комісії.

Делегати схвалили «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професі­йних захворювань, аварій та пожеж на 2018 рік». Відбулись вибори делегатів на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом». Свої погляди на ситуацію у галузі та певні моменти життя колективу Компанії і ВП ХАЕС зокрема висловили голова Атомпрофспі­лки В.Матов та голова профкому компанії О.Лич.

У результаті обговорення та схвалення тих чи інших питань конференція трудового колективу ВП ХАЕС ПОСТАНОВИЛА:

1.1 Звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2017 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

1.2 Інформацію голови профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» стосовно рівня заробітної плати працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

2.1 Затвердити довідку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік по ВП ХАЕС.

2.2 Вважати частково виконаними по ВП ХАЕС пункти 5.8 та 8.2 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

Вважати постанову конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 02.02.2017 виконаною частково. Продовжити роботу по виконанню невиконаних пунктів.

4.1 Затвердити звіт комісії з трудових спорів за 2017 рік.

4.2 Виключити зі складу комісії з трудових спорів Смалійчука Дмитра Даниловича у зв’язку із звільненням з роботи. Дообрати до складу комісії Воєнкіна Дмитра Валерійовича, електрослюсаря ЕЦ.

Схвалити «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж на 2018 рік».

Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» делегацію ВП «Хмельницька АЕС» у складі 16 осіб, а саме:

поза квотою - Миколу Сергійовича Панащенка, генерального директора; Михайла Володимировича Гука, голову ППО ХАЕС; Дмитра Валерійовича Міщенка, заступника начальника ЕРП; Андрія Васильовича Данилюка, провідного інструктора НТЦ; Леоніда Леонідовича Волкова, заступника начальника ЕЦ; Антоніну Захарівну Балаян, головного бухгалтера ППО;

за квотою -  Людмилу Сергіївну Гуц, заступника начальника ЦГЗ; Віктора Андрійовича Демидюка, заступника генерального директора з КіСР; Сергія Олександровича Ільющенкова, начальника ВСР; Наталію Михайлівну Коломійчук, лаборанта ХЦ; Сергія Ігоровича Кускова, інспектора ВОП; Сергія Павловича Поліщука, начальника бюро ТрЦ; Андрія Юрійовича Рибалка, електрослюсаря ЦТАВ; Василя Васильовича Скрипнюка, начальника зміни РЦ; Олену Володимирівну Хоменко, провідного інженера СІТ; Юрія Васильовича Шевчука, заступника начальника ГТЦ.

У разі виникнення об’єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

7.1 Звернутися до президента ДП «НАЕК «Енергоатом» та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» з пропозиціями:

7.1.1 Вирішити питання підвищення заробітної плати працівників ДП «НАЕК «Енергоатом»  для належного забезпечення безпечної експлуатації атомних блоків, збереження фахових спеціалістів атомної галузі, створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

7.1.2 Відновити домовленості, досягнуті на переговорах 18.01.2018 про встановлення базової премії для непромислового персоналу на рівні 20%, а в подальшому ініціювати перегляд системи оплати праці непромислового персоналу (заміну оплати праці НП на рівні 0,75 ПВП до співвідношення 1:1).

7.1.3 Щодо продовження роботи по розробці єдиних в ДП «НАЕК «Енергоатом» норм видачі засобів індивідуального захисту працівникам АЕС (за основу взяти діючі норми, з урахуванням фактичного впливу на працівників шкідливих та небезпечних факторів, а також метеорологічних умов).

7.1.4 Про розробку механізму можливості тимчасового відлучення персоналу з роботи на неповний робочий день з оплатою праці за фактично відпрацьований час.

7.1.5 Про збільшення розміру добових при відрядженні у міста-супутники АЕС та граничних норм вартості готелів.

7.1.6 Щодо завершення реалізації питання про компенсацію за чергування вдома у вихідний, святковий чи неробочий день.

8. Розглянути питання про внесення посади машиніста берегових насосних станцій 2 групи ГТЦ до «Переліку посад та професій праці­вників промислово-виробничого персоналу блоків, що будуються, що мають право на отримання щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи в електроенергетиці» (Додаток №15 до КД).

9.  Розглянути питання про встановлення грошової надбавки в розмірі 20% від посадового окладу персоналу ЗВВО, який виконує роботи з підвищеною небезпекою, має право носіння та застосування вогнепальної зброї, що тягне за собою надмірні ризики та правову відпові­дальність

10. Виплатити премію до професійного свята Дня енергетика в 2018 році в однаковому розмірі для ПВП і НП.

11. Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома.

12. Секретаріату протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання Колективного договору у ВП ХАЕС.

13. Результати підбиття під­сумків виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС за 2017 рік направити до відома в ДП «НАЕК «Енергоатом».

14. Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на генерального директора ВП ХАЕС та голову ППО ХАЕС.

 

 

Боротьба за покращення  соцiального стану працiвникiв у прiоритетi

Цього ж дня відбулась конференція профспілкової організації станції. У попередньому номері ми подали виступ голови ППО ВП ХАЕС М.Гука, який прозвітував за останній рік роботи, дав аналіз здобуткам і прорахункам у роботі громадської організації. Розповідаючи про досягнення, лідер профспілки більш детально зупинився на питанні оплати праці, яке найбільш цікавить персонал атомної станції.

«Головним питанням для кожного працівника залишається рівень його заробітної плати. І, звичайно, для профкому та його профільної комісії дане питання протягом звітного періоду було також ключовим. Варто відзначити той факт, що не дивлячись на жорстку регуляторну політику НКРЕКП, саме завдяки участі профспілок двічі в звітному періоді вдавалося залучати до фонду оплати праці (ФОП) позапланові кошти і таким чином піднімати рівень доходів наших працівників»,- зазначив профспілковий лідер.

Був розглянутий і затверджений «Кошторис надходжень та витрат ППО ХАЕС на 2017 рік», схвалено  «Кошторис надходжень та витрат ППО ХАЕС на 2018 рік». Під час профспілкової конференції було обговорено пропозиції щодо подальшого медичного страхування працівників Хмельницької АЕС та збільшення суми допомоги у випадку серйозних захворювань.

Голова ревізійної комісії ППО ХАЕС В.Скрипнюк також дав оцінку зробленому організацією і вніс ряд пропозицій щодо покращення роботи.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з обговорюваних питань порядку денного, звітна конференція ППО ХАЕС

П О С Т А Н О В И Л А :

1.1. Роботу профспілкового комітету за період з 03.02.2017 по 07.02.2018 визнати «задовільною».

2.1. Затвердити акт ревізії фінансово-господарської діяльності Первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за 2017 рік.

3.1. Затвердити звіт про виконання «Кошторису надходжень та витрат первинної профспілкової організації ХАЕС на 2017 рік».

4.1. Затвердити «Кошторис надходжень та витрат ППО ХАЕС на 2018 рік».

4.2. Надати право профспілковому комітету на коригування кошторису та перерозподіл між статтями адміністративно-господарських витрат.

5.1. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» делегацію ВП «Хмельницька АЕС» у складі 16 осіб, а саме:

поза квотою - Миколу Сергійовича Панащенка, генерального директора; Михайла Володимировича Гука, голову ППО ХАЕС; Дмитра Валерійовича Міщенка, заступника начальника ЕРП; Андрія Васильовича Данилюка, провідного інструктора НТЦ; Леоніда Леонідовича Волкова, заступника начальника ЕЦ; Антоніну Захарі­вну Балаян, головного бухгалтера ППО.

за квотою -  Людмилу Сергіївну Гуц, заступника начальника ЦГЗ; Віктора Андрійовича Демидюка, заступника генерального директора з КіСР; Сергія Олександровича Ільющенкова, начальника ВСР; Наталію Михайлівну Коломійчук, лаборанта ХЦ; Сергія Ігоровича Кускова, інспектора ВОП; Сергія Павловича Поліщука, начальника бюро ТрЦ; Андрія Юрійовича Рибалка, електрослюсаря ЦТАВ; Василя Васильо­вича Скрипнюка, начальника зміни РЦ; Олену Володимирівну Хоменко, провідного інженера СІТ; Юрія Васильовича Шевчука, заступника начальника ГТЦ.

У разі виникнення об’єктивних причин надати право профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

6.1. Звернутися до профспілкового та адмі­ністративного керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» стосовно вирішення питання підвищення заробітної плати працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» для належного забезпечення безпечної експлуатації атомних блоків, збереження фахових спеціалістів атомної галузі, створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

Для вирішення даного питання, трудовий колектив ВП «Хмельницька АЕС» готовий до активних, адекватних дій в межах норм чинного законодавства по захисту права на гідну оцінку своєї праці та візьме участь у будь-яких спільних протестних діях, в т.ч. пікетуванні урядових установ і органі­зацій, що винні в нинішній ситуації.

6.2 Доручити профспілковому комітету підготувати та надати Комісії з підготовки Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» пропозиції щодо вдосконалення «Положення про напрямки та порядок покращення житлових умов працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.07.340-12 в частині прозорого визначення кандидатів на покращення та черговості надання позик.

6.3 Доручити профспілковому комітету провести переговори з адміністрацією  щодо можливості проведення медичного страхування працівників станції.

7. Контроль за виконанням Постанови звітної профспілкової конференції покласти на голову ППО ХАЕС Гука Михайла Володимировича.

Фото Віктора Гусарова