Роки, що позначенi успiхами

Старший начальник зміни стан­ції Олександр  Миколайович Василик у енергетику прийшов у січні 1981 року після  опанування фаху теплотехніка  у Одеському політехнічному університеті. Згодом у НТУ «Київський політехнічний інститут» здобув знання за спеці­альністю «атомна енергетика». Крім цього в його навчальному процесі 2,5 роки присвячено опануванню знань посад начальника зміни блока і начальника зміни станції. В різні пері­оди діяльності  був обхідником пуско-резервної котельні та обладнання турбінного цеху, провідним інженером управління турбіною, на­­ча­льником зміни блока, інструктором навчально-тренува­льного центру тощо. Це звичний шлях фахі­вця, якому врешті-решт довіряють надзвичайно цінний промисловий комплекс споруд, машин, апаратів і приладів, великий колектив спеці­алістів різних спрямувань, безпеку великого регі­ону. За цією посадою надзвичайна відповідальність.

– Ми та галузь, де зосереджені передові технології і напрацювання інтелектуальної думки. Атомна енергетика надзвичайно важлива для  економіки країни. Дуже споді­ваюсь, що третій і четвертий енергоблоки ХАЕС будуть добудовані, що наша галузь розвиватиметься і примножуватиме успіхи, - зазначає Олександр Миколайович. Він має велику надію на прийняття закону про добудову енергоблоків на ХАЕС відповідно до Указу Президента України №104/2019 «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії». Адже це дасть можливість для подальшого функціонування і розвитку атомної енергетики, допоможе зберегти високий кадровий потенціал.

 Він пам’ятає, як під час пуску першого енергоблока в якості обхідника зміни турбінного відділення набував досвіду обслуговування турбіни. Часто фіксувалось протікання мастила. Перші місяці роботи обладнання супроводжувались певними негараздами. Поступово в колективі навчились премудростям налагодження механізмів і довели цю діяльність до прийнятних стандартів.

На етапі  підготовки до пуску дру­гого  енергоблока  гостро постало питання про підготовку оперативного персоналу. Олександру Ми­ко­лайо­вичу, як одному із провідних фахівців, запропонували перейти на посаду інструктора навчально-тренувального центру електростанції і на повномасштабному тренажері навчати молодших колег. За  шість  років  роботи   О.М.Василик свою місію виконав сповна.

Після свого попередника і однофамільця Володимира Михайловича Василика Олександр Мколайович обі­йняв посаду старшого начальника зміни станції.

Начальник зміни станції – надзвичайно відповідальна особа, адже здійснює загальне адміністративно-технічне та оперативне керівництво експлуатацією атомної електро­станції, забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування, виконання графіків електричного та теплового навантажень, дотримання рівня встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, підвищення економічної ефективності атомної електростанції.

На нього покладена відповідальність за  проведення перемикання в електричних і технологічних схемах атомної електростанції, контроль своєчасності виконання графіків профілактичних оглядів устаткування, систем регулювання, за своєчасність пуску та зупинки основного та допоміжного устаткування, зміни режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт та введення в експлуатацію після ремонту.

У разі порушення режиму роботи устаткування, в аварійних ситуаціях, під час пожеж він керує їх локалізацією та ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування атомної електростанції тощо.

І це лише найвідповідальніші обов’язки, що має виконувати фактичний начальник штабу підприємства у щоденній діяльності.

Поруч із старшим начальником зміни станції у зміні працюють начальники змін блоків №1 та №2. Кожен має відповідні повноваження і велике коло обов’язків. Обов’язковим є селектор, під час якого визначаються напрямки роботи. Відвідування робочих місць теж в числі постійних обов’язків НЗС. Серед специфічних обов’язків – взаємодія із диспетчерами Південно-західної енергосистеми: пого­джу­ється виведення в ремонт та введення в роботу основного обладнання АЕС, змінювання навантаження і таке інше.

Колеги по роботі відгукуються про Олександра Миколайовича як про людину душевну і приязну, надзвичайно кваліфікованого фахівця і вітають колегу із ювілеєм – 60-річчям від дня народження. Добра і успіхів вам, ювіляре!

Віктор Гусаров

Фото автора