Підвищення безпеки, як принцип і основа діяльності підрозділу

 Колектив цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС опікується оперативним і технічним обслуговуванням, ремонтом, реконструкцією та модернізацією систем і обладнання автоматизованих систем управління технологічними процесами.  Основа персоналу - висококваліфіковані фахівці із багаторічним досвідом. Саме про їх професійні здобутки йтиме розмова із заступником начальника цеху теплової автоматики та вимірювань по роботі з персоналом Петром Іщенком.

- Петре Дмитровичу, у виробничій діяльності вашого підрозділу такі поняття, як реконструкція та модернізація є постійними супутниками.

- За роки діяльності нашого цеху персонал виконав надзвичайно великий обсяг робіт з реконструкції та модернізації обладнання АСУ ТП, здійснив заміну на обох енергоблоках застарілого обладнання на сучасні складні програмно-технічні комплекси. Тісна співпраця склалася із українськими виробниками такого обладнання - сєверодонецьким «Імпульсом», кіровоградським «Радієм», харківським «Монолітом», а також чеською фірмою «Шкода». Важливим етапом в історії цеху теплової автоматики та вимірювань була підготовка до пуску другого енергоблока. У ході передпускових заходів спеціалісти підрозділу розробили і узгодили із регулюючим органом рішення „Про склад технічних засобів автоматизованої системи управління технологічним процесом при введенні в експлуатацію блока №2 ХАЕС", у якому визначений перелік обладнання і систем, що потребують заміни після пуску. Ми успішно замінили технічний комплекс АЗ-ПЗ. Процес повного оновлення стосувався і автоматичного регулятора потужності реактора, пристрою розвантаження і обмеження потужності реактора.

Ще перед пуском другого енергоблока Кабмін затвердив  „Програму проведення заміни підсистем АСУ ТП енергоблоків з ВВЕР-1000, ВВЕР-440 на 2000-2006 роки", якаа стала складовою „Комплексної програми модернізації і підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України". На основі цих документів на першому енергоблоці проведено нризку заходів. Спеці­алісти цеху теплової автоматики та вимірювань брали участь у виконанні робіт із захисту запобігання розщільнення теплообмінника автономного контура головних циркуляційних насосів, а також у модерні­зації системи продування парогенераторів та заміні їх регулюючих клапанів на живильні клапани парогенераторів "Диск".

Ретельної під­готовки вимагав комплекс заходів із заміни обладнання системи внутрішньореакторного контролю, управляючої обчислювальної системи, кабельних гермопроходок, кінцевих вимикачів, електрифікованих приводів арматури тощо.

Великий комплекс робіт із модернізації був проведений і на другому енергоблоці.

Чимало спеціалістів цеху теплової автоматики та вимірювань у 1998 році взяли участь у масштабній заміні системи групового й індивідуального керування органами регулювання (СГІУ – М) на першому енергоблоці.

У 2003 році замі­нена інформаційно-обчислювальна система для другого енергоблока, яка має робочу назву «Комплекс ХАЕС-2».

Почалася планомірна робота з технічного переоснащення обладнання АСУ ТП на якісно нові програмно-технічні комплекси. До речі,  наша електростанція стала першою, де було змонтовано як СГІУ-М, так і ПТК ІОС «Комплекс ХАЕС-2».

Жоден планово-попере­джувальний ремонт першого та другого енергоблоків не проходить без виконання заміни обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, або морально застаріло. Під час проведення ремонтної кампанії на другому енергоблоці встановлено новий програмно-технічний комплекс автоматичного регулювання систем безпеки, виготовлений вітчизняним заводом «Імпульс». Після постачання нового обладнання був проведений вхідний контроль. Монтажні роботи провела підрядна організація «Атоммонтажсервіс», яка попередньо виграла конкурс. До пусконалагоджувальних робіт була залучена фірма «Техенерго». 

У ході ремонтних кампанії на третьому каналі безпеки ми замінили систему автоматичного регулювання на новий програмно-технічний комплекс. Це один із етапів поступової реалізації програми з підвищення безпеки діючих енергоблоків в Україні.

Спеціалісти цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС під час проведення ремонтних кампаній на другому енергоблоці реалізували низку заходів, передбачених «Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки» АЕС України. Виконана заміна обладнання уніфікованого комплексу технічних засобів на сучасні аналоги. У ході планово-попереджувальних ремонтів спеціалісти цеху теплової автоматики та вимірювань замінили дві тисячі вісімсот одинадцять блоків, які забезпечують працездатність системи контролю та управління технологі­чним процесом енергоблока.

Велику частину заходів з реконструкції та модернізації реалізувала дільниця з ремонту та обслуговування  технологічних захистів, блокувань та сигналізації цеху теплової автоматики та вимірювань, якою опікується Олександр Кравченко. Працівники дільниці  у рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки» АЕС України причетні не тільки до модернізації управляючих систем безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів. Раніше за їх участі модернізовано технологічні алгоритми роботи обладнання каналів безпеки. Спільно із спеціалістами реакторного цеху вони проводили модернізацію режимів роботи запобіжних клапанів системи компенсації тиску.

У ході реалізації заходів з модернізації обладнання, яке закрі­плене за цехом теплової автоматики та вимірювань, великий об’єм робіт здійснено спеціалістами дільниць та лабораторій. Всі заходи проводились за участі працівників підрядних організацій. Координатором робіт та контролером за оформленням звітних документів  з продовження строку експлуатації першого енергоблока виступив заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань з модернізації та реконструкції Анатолій Дембіцький.

До складних технологічних процесів причетний персонал таких дільниць, як засобів автоматизації зовнішніх об’єктів, технологічних захистів та блокувань, засобів вимірювань витрат, рівня, тиску, засобів вимірювань температури та спецвимірювань, автоматичних систем регулювання та дистанційного управління, засобів  обчислювальної техніки.

У ході реалізації ряду заходів із продовження терміну експлуатації першого енергоблока спеціалістами підрозділу було замінено уніфікований комплекс технічних за­собів автоматизації на сучасний про­грамно-технічний комплекс керуючих систем безпеки. Також відбулася заміна систем управління дизель-генераторами на програмно-технічний комплекс керування дизель-генераторами підприємства «Вестрон».

Крім цього,  замінено обладнання систем нор­мальної експлуатації  реакторного відділення, важливих для безпеки на програмно-технічний комплекс керування.

Також встановлено нову  систему аварійного та післяаварійного моніторингу. Вона безпосередньо пов’язана із системами контролю та управління.

Сама модернізація направлена на підви­щення безпеки енергоблоків АЕС з ВВЕР-1000 шляхом забез­печення оперативного персоналу, персоналу групи інже­нерно-технічної підтримки достовірною інформацією про стан критич­них функцій безпеки та ефектив­ності захисних бар’єрів, а також безпосередніми показами аварійних контрольно-вимірювальних приладів під час та після проектних та запроектних аварій.

Олександр Шустерук

На знімку: заступники начальника цеху теплової автоматики та вимірювань - з модернізації та реконструкції Анатолій Дембіцький та роботи з персоналом - Петро Іщенко, оглядають обладнання.

Фото автора