Розпочав  роботу  виїзний  факультатив  Хмельницької  АЕС    для  старшокласників

Розпочав роботу виїзний факу­льтатив Хмельницької АЕС для старшо­класників «Вступ до атомної енергетики». Цьогоріч, заняттями факультативу охо­плено учнів загальноосвітніх шкіл м. Острог - районного центру, що входить до зони спостереження ХАЕС.

Начальник від­ділу роботи з громадськістю і ЗМІ Хмельницької АЕС Тетяна Лиситчук представила присутнім тематику курсу та запросила учнів бути відкритими до відвертої бесіди з питань атомної енергетики­.

Робота факультативу розпочалась з лекції начальника зміни бло­ка­, голови молодіжної секції Українського ядерного товариства Олександра Хомича, що запропонував присутнім презентацію на тему: «Світові тенденції та регіональні перспективи ядерної енергетики». У доступній формі старшокласники довідались про роль  атомних електростанцій у житті людини, переваги, які надають АЕС людству.

Під час курсу учні поглиблять знання про фізичні процеси, що від­бу­ваються у ядерній установці, технол­огію виробництва електро­енер­гії, вплив АЕС на навколишнє середовище, поводження із від­пра­цьо­ваним ядер­ним паливом то­що. Лекції читатимуть молоді, проте до­свідчені у відпо­відних напрямках фахівці Хме­льницької АЕС.

За словами Те­тяни Лиситчук, робота з молоддю регіону зав­жди у пріоритеті Хмельницької АЕС, адже саме це дозволяє під­триму­ва­ти інтерес до профе­сії атомника, форму­вати об’єктивну думку про діяль­ність і значення для енергобезпеки держави такого стратегічно важливого підприємства, як Хмельницька АЕС.

Інформцентр ХАЕС

Фото Юлії Тараторкіної