Школа – моя любов. Їй присвячено багато років життя, їй належить моя душа, вона – мірило усього. Школі №4 чотирнадцять, у наступному календарному ми відзначатимемо ювілей. Можна сказати, що заклад добре виконує покладені на нього функції виховання молоді, надання ґрунтовних знань з базових дисциплін. У збіглому навчальному році ми мали п’ять золотих і чотири срібних медалісти, 88 учнів відзначені похвальними листами під час переведення до наступного класу. Наші вихованці відзначались на предметних олімпіадах з історії, правознавства, української, англійської, німецької та французької  мов, з математики і фізики, економіки та біології тощо. С. Роюк, Д.Доброжанська, Ю.Бершеда, Т.Бринза – ці та ряд інших імен ще довго з повагою називатимуться в числі наших маяків. Вони – віддзеркалення успіхів вчителів, які зуміли підготовити їх до випробувань у конкурсах, заклали ґрунтовні знання, виховали самостійних людей.

Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності  педагога. У збіглому навчальному році 25 педагогічних працівників школи пройшли курсову перепідготовку при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, один вчитель – при Центрі психології та методики розвивального навчання в м.Харкові.

Розвивальне навчання – особливість нашого виховного і навчального процесу. Ми піонери  в цій царині. Коли стояло питання про започаткування цієї методики, велику підмогу в матеріальному плані нам надала Хмельницька АЕС: ми придбали необхідну літературу, ряд педагогів пройшли стажування в Харкові, де отримали необхідні знання і рекомендації щодо впровадження розвивального навчання. Вісім років, протягом яких ми практикуємо сучасну методику, засвідчили правильність обраного шляху. До переваг розвивального навчання слід віднести вміння дітей самостійно думати, формулювати і сміливо висловлювати свої думки, не боячись, що вони можуть виявитися невірними. Ця методика  закладає основи  толе­рантності,  культури спілкування. Діти не заком­плексовані, а творчо мислячі особистості. Вони швидше пристосовуються до дійсності, набувають звичок прислухатись до думок інших,  глибше аналізують ситуації тощо.

Батьки з вдячністю відзначають, що їх діти змалечку набувають широкого кругозору, люблять школу, шанують педагогів.

В царині розвивального навчання гарних результатів досягли Тетяна Володимирівна Бульбах, Світлана Вікторівна Квітка, Надія Іванівна Алєксєєва, Людмила Василівна Родюк, Жанна Володимирівна Філінюк, Світлана Миколаївна Личик, Юлія Іванівна Рабченюк.

Розвивальне навчання змінює світобачення самих педагогів, навчає їх сприймати свою діяльність як кредо і знамено. Ми помічаємо в дітях більше здібностей і прагнення до самовдосконалення, ніж це прийнято зазвичай. І цей процес поширився на старші класи, вийшов за рамки початкової школи.

Хочеться усім педагогам побажати якнайбільше успіхів на шляху до виховання молоді, здоров’я і щастя.

Галина Омельчук,   директор зош №4