Ще одна велика перемога маленької лабораторії

З 12 вересня по 11 жовтня поточного року, в період проведення планово – попереджувального ремонту на енергоблоці №2 ВП ХАЕС  персоналом лабораторії автоматизованих систем контролю відділу контролю металів проведено контроль металу корпусу реактора з середини із застосуванням Системи RPV-ISI-INETEC. Кожні чотири роки перед ЛАСКівцями стоїть завдання  перевіряти основний метал та антикорозійне покриття корпусу реактора на міцність. І не дивлячись на те, що це вже сьомий контроль із застосуванням Системи контролю (чотири на ВП ХАЕС та три на ВП ЮУАЕС), дещо все ж було як вперше.

Вперше для переміщення обладнання Системи контролю працівникам відділу контролю металів було поставлене завдання самостійно виконувати транспортно-технологічні операції із використанням полярного крану кругової дії. І тут на допомогу мета­лістів поспішили друзі - колеги із енергоремонтного підрозділу, що постійн­о консультували та приглядали за виконан­ням робіт із використанням полярного крану кругової дії.

Вперше при перестановці  ультразвукових та вихорострумових перетв­орювачів з одного модуля на інший було проведено дезактивацію обладнання прямо у приміщенні ГА-501, що суттєво зменшило дозове навантаження на персонал. Даний комплекс робіт був успішно виконаний завдяки зла­годже­ним діям цеху радіаційної безпеки­ і цеху дезактивації та по­водження із радіоактивними відхо­дами.

Велика кількість завдань виконувалась персоналом ВКМ за під­тримки колег з інших під­розділів. Зокрема контроль за температурою та рівнем теплоносія у корпусі реактора, перевезення Системи контролю зі спецкорпусу на енергоблок №2 тепловозом та залізничною платформою тран­с­порт­ного цеху, аналіз повітря на вміст кисню над головним роз’ємом реактора тощо. Пере­раховувати можна ще довго­.

Головне, що висновок контролерів за­свід­чує, що реактор енерго­блока №2 буде працювати ще не одне десятиліття.

Олександр Сахнюк